Tutaj jesteś

Ulga na dziecko w PIT 2020 (dla formularza PIT-37)

25 lutego 2020 Lifestyle

Dzięki skorzystaniu z ulgi na dziecko, możliwe jest zapłacenie mniejszego podatku. Posiadając dziecko do 18 roku życia, uczące się dziecko do 25 roku życia lub każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, rodzice mogą szukać wsparcia w budżecie państwa rozliczając swój PIT za 2019 roku. Chodzi tutaj o ulgę na dzieci. Kto może z niej legalnie skorzystać? Jakie są wysokości ulgi? Jak obliczyć ulgę w praktyce?

Komu przysługuje ulga na dziecko

Generalnie ulga jest przyznawana rodzicom, opiekunom prawnym (z którymi dziecko zamieszkuje) i rodzicom zastępczym. Nie jest więc – pomimo nazwy, wypłacana bezpośrednio dzieciom, ale ich rodzinom. Dotyczy podatników PIT-36 i PIT-37. Ustawodawca zdecydował, że z pomocy skorzystać mogą tylko podatnicy znajdujący się w sytuacji majątkowej do maksymalnych dochodów rocznych 112 000 zł (na rodzinę lub rodzica samotnie wychowującego dziecko) oraz kwoty 56 000 zł dochodu podatnika niepozostającego w związku małżeńskim i wychowującego 1 dziecko wspólnie z drugim rodzicem. Limity dotyczą jednak tylko osób wychowujących jedno dziecko – w przypadku wychowania dwójki lub więcej dzieci – limit zostaje zniesiony całkowicie. Jednym z ważnych warunków do skorzystania z ulgi, jest również faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli sprawowanie nad dzieckiem pieczy i opieki oraz jego wychowywanie. Samo utrzymywanie sporadycznych kontaktów, czy płacenie alimentów nie uprawnia do skorzystania z ulgi na dziecko.

Wysokość i warunki ulgi

Ulga na dzieci, zwana jest inaczej ulgą prorodzinną, głównie ze względu na cel jakiemu na służyć – czyli pomoc całej rodzinie oraz wspieranie zwiększania ilości urodzeń. W związku z tym, wysokość ulgi została dostosowana do sytuacji konkretnej rodziny w ten sposób, że praktyczne stosowanie i wysokość ulgi w PIT-37 zależy między innymi od ilości dzieci w rodzinie. Są to kwoty miesięczne i wynoszą:

  • na pierwsze dziecko ulga za 2019 rok w PIT-37 wyniesie 92,67 zł;
  • na drugie dziecko – ta sama kwota, czyli 92,67 zł;
  • na trzecie dziecko – więcej, czyli 166,67 zł;
  • na czwarte i każde kolejne dziecko po 255 zł.
e-pity.pl

Przykład praktyczny wyliczenia dla rodziny wielodzietnej

Mnożąc wyniki miesięczne, można sprawdzić maksymalną wysokość ulgi za 2019 rok w PIT-37, składanym do 30 kwietnia 2020 roku. W praktyce będą to:

  1. rodzina z 1 dzieckiem – kwota ulgi maksymalnej 1112,04 zł za cały rok;
  2. rodzina z 2 dzieci – 1112,04 zł na pierwsze dziecko i 1112,04 zł na drugie dziecko – razem 2224,08 zł rocznie;
  3. rodzina z 3 dzieci – na pierwsze i drugie dziecko po 1112,04 zł, na trzecie dziecko 2000,04 zł, czyli razem 4224,12 zł za rok;
  4. rodzina z 4 dzieci – na pierwsze i drugie dziecko po 1112,04 zł, na trzecie dziecko 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne dziecko 2700 zł, czyli razem 7124,12 zł za rok;
  5. rodzina z 5 dzieci – na pierwsze i drugie dziecko po 1112,04 zł, na trzecie dziecko 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne dziecko 2700 zł, razem rocznie 9824,12zł.

Redakcja pobudka.org.pl

Redakcja strony pobudka.org.pl to zespół entuzjastów, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się wiedzą na temat zakupów, zdrowego stylu życia, prezentów i kulinariów. Nasza misja to inspirowanie czytelników do świadomych wyborów, wspieranie ich w dbaniu o zdrowie, czerpanie radości z zakupów oraz kreowanie wyjątkowych doświadczeń kulinarnych.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Jakie kosmetyki