sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
Totem tylko dla najlepszych

Phm. Robert ChalimoniukImage

Zwyczaj budowania totemów podumar, a szkoda wielka bo to, wcale nietrudna umiejtno, i co waniejsze - wartociowa wychowawczo. Pozwala ksztatowa poczucie estetyki i dobrego smaku, wiczy wyobrani, uwraliwia na pikno natury. Pomaga wytworzy atmosfer - buduje ducha obozu. Sprawia, e staje si on wizualnie niepowtarzalny, nasz, odmienny od innych. Zdobnictwo w obozie pokazuje jego puszczaski charakter. wiadczy o dobrym gucie i poziomie druyny.

Postawi konstrukcj z prostych erdek w zasadzie umie kady. Wyczarowa ciekawy ksztat z tego co dookoa – tylko nieliczni. Nie trudno zauway, e jedynie dobre druyny s w stanie wykona zdobnictwo. Dlaczego? Czyby to byo takie trudne? Nie sdz. Przyczyn najczciej jest brak czasu – ze zorganizowanie prac pionierskich, budowanie ponad siy. Wreszcie - niezrozumienie puszczastwa, brak nawyku, wzorców i umiejtnoci. O te cechy trudno u ótodziobów, atwo natomiast u obozowych wyg.

Obóz na kilka tygodni staje si naszym domem. Jak kade mieszkanie, nie tylko musi by urzdzony wygodnie i funkcjonalnie, ale te gustownie, ze smakiem, w jaki niepowtarzalny sposób. W lesie jestemy gomi, a nie natrtami. Dlatego staramy si wtopi w niego jak najlepiej. Wszelkie nasze ozdoby musz by naturalne, wykonane z tego, co jest do pozyskania wokó nas.

Wchodzc do obozu od razu wida czy jest to druyna raczkujca czy te mocna, wyrobiona.
Zapewniam wszystkich, e odwiedzajcych nie tyle zachwyc wymylne konstrukcje co wanie drobne detale. W pamici aparatów pozostan wanie one. Inne urzdzenia jakie by nie byy bd podobne do tych co zawsze, a jak gosi porzekado „Jak ci widz tak ci pisz”.

Jaki znak twój?
Na totemy, tak jak na goda zastpów obieramy zwierzta. Ucieleniaj bowiem cechy jakie dla harcerzy z zastpu s typowe lub jakie chc oni naladowa – szybcy jak charty, mdrzy jak sowy, silni jak niedwiedzie, sprytni jak lisy. Moe wiec totem by swoistym wyzwaniem dla zastpu, znakiem próby charakteru – próby wyrobienia w sobie jakiej zalety przez czas obozu.

ImageImageImage

Jak zrobi totem?
Wykonujc totem staraj si by odzwierciedla typowe cechy zwierzcia, przedstawia charakterystyczn jego poz – siedzcy pies, skradajcy si kot. Totem musi by prosty – ukazywa najwaniejsze, rozpoznawalne rysy. Mistrzostwem jest ujcie cech charakteru – wierny pies, aszcy si kot, grony orze. To jak z rysunkiem satyrycznym – kilka kresek a czytelnik i tak wie, co autor chcia przedstawi. Nie trzeba duba szczegóów - to ma by symbol nie rekonstrukcja. Dlatego nie bawimy si w rzebienie czy malowanie.
Prawdziw bowiem sztuk jest zrobi co z moliwie maej iloci elementów i cze – wyszuka ksztat gotowy, zaklty w drewnie. Totem to gownie szukanie, a nie produkcja. Uzbrój si w pi i wybierz na wdrówk do lasu, jak na polowanie, czy poszukiwanie skarbów. Pochyl si nad kad gazi, badaj wykroty. Pomog dobre wzorce (foto) i dowiadczenie.

Jak wprowadzi zdobnictwo w druynie?
Sprawa wcale nie jest trudna. Trzeba mie w sobie przekonanie o wartoci zdobnictwa i zarazi nim chopaków. Gawda o duchu puszczy bdzie jak najbardziej na miejscu. Sowa o zakltych w konarach ksztatach, pikno stworzenia, na które nie powinnimy by lepi - umiejtnie opowiedziane powinny trafi do wyobrani.

ImageImageImage

Zadziaa na pewno przykad wasny – pierwszy totem musi stan przed komend. Swoje zrobi te duch wspózawodnictwa – czyli konkurs, ch jak najlepszego zaprezentowania swoich umiejtnoci. Wspomóc go moemy systemem stopni i sprawnoci. Wystarczy tylko poda zasady, przedstawi idee. Kania si niemal cay wachlarz metodyki.

Zacz trzeba od odkrywania maych rzeczy. Pokaza kilka znalezionych przez nas konarów i zabawi si w zgadywank jakie to zwierz. Warto nieco jak Adam Sodowy w pamitnym programie „Zrób to sam” przedstawi kilka gotowych póproduktów. Pokaza jak prosto zrobi uszy, nos, gow, jak sprytnie przyci ga by wydoby z niej ksztat.

ImageImageImage

Pobudzajc na wyobrani harcerek i harcerzy podziaaj zdjcia totemów, jakie uda wam si zgromadzi. Mona podpatrzy w nich ciekawe rozwizania. Zapewniam, e dla wielu bdzie olnieniem jak proste s to twory. Bardzo wane by mie w zanadrzu fotki zwierzt. Bd one bardzo przydatne do odzwierciedlenia wygldu – proporcji, barwy, pozy. Wbrew pozorom nie do koca znamy wygld zwierzt, a „diabe tkwi w szczegóach”. Warto wyczuli si na staranno.

ImageImageImage

Porady praktyczne

 • W poszukiwaniu materiaów na totem id z pi do lasu, a nie na erdkowisko, szukaj wród gazi, poprzewracanych drzew.
 • cz róne materiay (róne gatunki drzew – sosna, brzoza, olcha), wykorzystaj naturaln ich barw i waciwoci (gitko, sprysto).
 • Wyt wyobrani – we do rki powyginan ga, poobracaj j, spróbuj zinterpretowa jej ksztat – co moe przedstawia.
 • Nie zawsze musisz przedstawia cae zwierze – np. gowa sonia zamiast caego korpusu.
 • Nie rzebij – szukaj gotowych ksztatów.
 • Totem to gównie szukanie, nie seryjna produkcja.
 • Korzystaj z tego co daje las, nie fabryka.
 • Gwodzie traktuj jako konieczny cznik, jeli moesz ukryj je.
 • Nie rób oczu z pinezek
 • Jeli wiesz sznurkiem uyj konopnego nie sizalowego.
 • Nie uywaj farb ani innych sztucznych dodatków.
 • Zaopatrz si w drobne gwodzie, a nawet szpilki.
 • Stosuj proste narzdzia – pia, toporek, nó.
 • Wykonuj prace bardzo starannie, równe cicie, dokadne osczkowanie – w ozdobach to bardzo wane.
 • Pomyl jak wyeksponowa totem – ptak na gazi lub zawieszony w locie na lince, pies warujcy pod drzewem, kot na pocie, itd.
 • Pamitaj! Jeste gociem w lesie – wtop si w jego estetyk.

ImageImage

Jak wprowadzi zdobnictwo w druynie?

 • Pierwszy totem musi stan przed komend.
 • Przygotuj fotki rónych zwierzt na wzór.
 • Zorganizuj konkurs totemów z nagrodami.
 • Naucz ludzi dobrze posugiwa si narzdziami, zwró uwag na staranno wykonania.
 • Zadbaj by wród sprztów znalaz si tarnik, drobna pika, duto, a w zestawie materiaów mae gwodzie, sznurki.
 • Poka chopakom fotki totemów z lat ubiegych lub innych obozów – np.:
  http://mg2.zhr.pl/v/srodowiska/warszawa/choragiew_harcerzy/agricola06/totemy/
 • Poka kilka „chwytów” – ksztatów podstawowych.
 • W planie pracy przeznacz czas na zrobienie totemów.

Image

Wszystkie prezentowane totemy zostay wykonane przez uczestników kursu druynowych harcerskich Agricola w ramach prac warsztatowych z zakresu zdobnictwa.

ImagePowyszy tekst jest rozwiniciem skryptu opracowanego na potrzeby kursu druynowych harcerskich „Agricola”. Stanowi zarazem wstp do broszury-almumu o zdobnictwie, jaka jeszcze przed obozami pojawi si powinna na harcerskim rynku wydawniczym.

Tekst ukaza si w Harcerskim Mazowszu nr 3.
Miesicznik „Harcerskie Mazowsze” jest pismem metodycznym skierowanym gównie do druynowych, wodzów gromad zuchowych. Ukazuje si pod koniec miesica niosc tematyk nastpnego. Gazeta powstaa jako odpowied na potrzeby druyn, z inicjatywy oddolnej instruktorów, nie na rozkaz ani w ramach zada na stopie. Pismo jest kontynuacj tytuu z lat 1994-1997.

Gazeta drukowana jest w porcznym formacie A5. W wersji drukowanej gazetka jest dostpna przez sie kolporterów mazowieckich hufców. Pobra j mona te w formie PDF z internetowej strony www.harcerskiemazowsze.zhr.pl, w dwu wersjach – do przegldania na ekranie oraz w postaci gotowej do druku skadki (po wydrukowaniu wystarczy zagi komplet kartek w broszur). Wszelk korespondencje z pismem prosimy kierowa na adres: mailto: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

Phm. Robert ChalimoniukImage
Wspótwórca metody nowej Agricoli. Kilkakrotnie komendant kursu. Obecnie czonek kadry kursu podharcmistrzowskiego Jakobstaf.


Odson: 11065

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team