sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
Kresy zachodnie i północne - jak odpowiedzieć na wyzwanie, nieśmiały apel...
Numer 21 - Varia

hm. Piotr Łysoń Image

Mija w tym roku 20 lat ponownie niepodległej Rzeczypospolitej. Warto zrobić rachunek dokonań, sukcesów i porażek Polski w okresie 1989 - 2009 i porównać z dokonaniami II Rzeczypospolitej. Mamy w tym okresie wiele sukcesów, ale w kwestii integracji ziem zachodnich i północnych, które w artykule z 19 numeru „Pobudki” z 19 listopada 2008 r. określiłem jako kresy zachodnie i północne (KZP), zrobiono niewiele, zdecydowanie zbyt mało. Zmarnowano nie tylko okres 45 lat PRL, ale także w znacznym stopniu ostatnich prawie 20 już lat wolnej Polski.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przeczytali „Kresy zachodnie i północne – współczesne wyzwanie”  i pomyśleli co można by zrobić. Raz jeszcze zaproponuję jako punkt wyjścia obalenie dwóch mitów: „o odwiecznej polskości ziem odzyskanych” i „o odwiecznej niemieckości Prus Wschodnich, Pomorza, Śląska i wschodniej Brandenburgii” i przyjęcie, że „przez wieki były to ziemie pogranicza nie tylko polsko-niemieckiego. Ponadto trzeba raz jeszcze podkreślić, że znacząca część ziem zachodnich i północnych Polski w obecnych granicach przez wieki należała do Rzeczypospolitej i została utracona podczas rozbiorów w 1772 r. lub 1793 r.

Jako uszczegółowienie inicjatyw, w których harcerki i harcerze ZHR mogliby uczestniczyć lub nawet stać się ich inicjatorami, które zaproponowałem w artykule „Kresy zachodnie i północne – współczesne wyzwanie”, chciałbym poddać pod rozwagę i do podjęcia przez ludzi dobrej woli następujący pomysł – tak na dobry początek...

Często jeżdżę po Polsce i bywam także na kresach zachodnich i północnych, i obserwuję co się dzieje. Można znaleźć także dobre przykłady działań, zazwyczaj na szczeblu lokalnym, które służą lepszemu zakorzenieniu społeczności lokalnych na ziemiach zachodnich i północnych Polski i są bez wątpienia warte pokazania i upowszechnienia jako „dobre praktyki”. Dlaczego nie miałoby być tak, że:

  1. powstałaby w Internecie, np. na stronie ZHR, dostępna dla wszystkich zainteresowanych baza „dobrych praktyk” związanych z integracją kresów zachodnich i północnych Polski, odkrywaniem i upamiętnianiem w prawdzie dziejów ziemi i ludzi oraz umacnianiem społeczności lokalnych poprzez wspólne działania sprzyjające większemu zakorzenieniu,

  2. harcerki i harcerze ZHR w ramach zadań, biwaków, a instruktorzy podczas prób instruktorskich odkrywaliby i dokumentowaliby zarysowane powyżej „dobre praktyki” na kresach zachodnich i północnych Polski, a następnie ukazywaliby je na stronie internetowej i w miarę możliwości upowszechniali w innej formie. 

Proponuję od tego zacząć. Zobaczymy, może wkrótce będzie można pójść krok lub kilka kroków dalej z korzyścią dla Polski i tych wszystkich, którzy podejmą to wyzwanie i dzięki temu sami będą wzrastać.

Kanie, dn. 04 lutego 2009 r.

 

Imagehm. Piotr Łysoń, autor jest harcmistrzem ZHR i Harcerzem Rzeczypospolitej. W 1981 r., po ukończeniu szkoły podstawowej, wstąpił do Harcerstwa, do 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. R. Traugutta „Czarna Jedynka” (założonej w 1911 r.), w której był zastępowym (1982-1985), drużynowym (1985-1986 i ponownie 1988-1990) oraz komendantem Szczepu 1 WDH (1986-1987). Uczestnik zlotu 70-lecia harcerstwa w Krakowie w 1981 r. i członek delegacji ruchu harcerskiego w Polsce na zlocie ZHP poza granicami kraju w Rising Sun, USA w 1988 r. W czerwcu 1989 r. przeszedł z drużyną z ZHP do ZHR. Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHR (sięgającej początkowo po Białystok i Suwałki), a następnie Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy - w latach 1990-1992, współautor pierwszego w Polsce porozumienia pomiędzy ZHR a ZHP-1918 na szczeblu chorągwi (zawartego w Warszawie, dnia 10 maja 1991 r., wspólnie z odpowiednimi komendantkami i komendantem chorągwi mazowieckich obu organizacji). Na początku lat 90-tych członek, a później przewodniczący komisji instruktorskiej i kapituły HR w chorągwi mazowieckiej. W latach 1990-1993 prowadził kursy instruktorskie „Wyprawa”, a w końcu lat 90-tych był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ZHR, która przygotowała raport o stanie ZHR. Przez cały okres harcerskiej służby związany z wędrownikami.
W życiu prywatnym – w małżeństwie z Żoną Urszulą od 1996 r. (b. namiestniczką harcerek ZHR w Białymstoku), ojciec dwóch córek i syna.
W życiu zawodowym – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska 1992), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (IV promocja z 1996 r.) i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na studiach doktoranckich – doktor nauk ekonomicznych od 2005 r.); w latach 1991-1993 nauczyciel fizyki w liceum społecznym, a następnie w VI LO im. T. Reytana w Warszawie (którego jest absolwentem); od 1993 r. w administracji państwowej (MEN, przerwa na KSAP, Centralny Urząd Planowania, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Min. Finansów, Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Od stycznia 2001 r. jest zastępcą dyrektora najpierw Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych, a następnie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, odpowiedzialnym za wykorzystanie funduszy UE na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Autor publikacji i ekspertyz  nt. rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
Największe wyczyny: sprawność „stówa”, czyli 100km/24 godz., marsz po szczytach Bieszczadów 75 pkt. GOT na dobę, 3 maratony (1990,1991,1992), organizacja: obsługi harcerskiej Niezależnego Formu Kultury w 1989 r.,  obozu wędrowniczego 1 WDH na Pogórzu Przemyskim w Bieszczadach i nad jez. Rybojady (na pograniczu wielkopolsko-lubuskim) w 1989 r. i zimowych kursów instruktorskich „Wyprawa” w Nowicy w Beskidzie Niskim i w Zubrzycy Górnej pod Babią Górą (w początku lat 90-tych).


Odsłon: 4420

  Bądź pierwszym który skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Proszę zaloguj się lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team