sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
W sprawie dychy

Imagehm. Pawe Wieczorek KOHUB

Dobrze, e redakcja POBUDKI nie skada si z osób nadmiernie zarozumiaych. Inaczej trwajc obecnie w – jak to si kiedy mówio – „okrelonych krgach” instruktorów ZHP dyskusj o ewentualnym zagodzeniu zapisów abstynenckich Prawa Harcerskiego potraktowalibymy jako skutek naszego cyklu rozwaa o idei i wartociach. Pisalimy przecie wielokrotnie e nie ma niedozwolonych pyta, mog by tylko gupie odpowiedzi. e Prawo Harcerskie nie jest sowem objawionym, tylko dzieem ludzkim, zatem podlega krytyce i nie jest niezmienne. Nieraz zreszt byo zmieniane. 
Nie byoby wic nic zego w próbie podwaenia susznoci zapisów 10 punktu prawa. Daleje, prosz! Gdzie problem? Otó kopot w tym, e ani w zespole redakcyjnym POBUDKI, ani w krgu naszych autorów i przyjació nie znalelimy NIKOGO kto chciaby zmienia brzmienie ostatniego prawa, kto poparby i próbowa jako uzasadni podobne pomysy. adnych zudze, panowie! Nie mamy z kim dyskutowa, bo tu si akurat wszyscy zgadzamy – zostawi bez zmian, wara od dziesitki! Na drzewo!

Jak wiadomo dziesity punkt jest szczególny, jako jedyny zawiera konkretny zakaz. W naszych wokóprawnych dysputach pokazywalimy nieprecyzyjno niektórych zapisów, moe ich nieprzystawalno do wspóczesnych realiów ze wzgldu na uycie sów, które w cigu minionych stu lat zmieniy znaczenie. Chodzio nam mniej wicej o to, e jeli który punkt prawa wymaga kilkustronicowego komentarza, definiowania poj i wyjaniania „co poeta mia na myli”, to moe lepiej go po prostu przeredagowa? Zachowujc oczywicie tre i cel zapisu, zmieniajc tylko stylistyk. 

Z „dych” inaczej, tam jest wszystko jasne. Nie pali i nie pije znaczy dzi dokadnie to samo, co za czasów Andrzeja Makowskiego. Mona przypomina historyczne szczegóy, ot takie na przykad, e w pierwszym Prawie, ywcem tumaczonym z angielskiego byo tylko 9 punktów, e Bi-Pi pali fajk i zaleca, eby najlepiej robi to przy ognisku, bo w lesie niebezpiecznie. OK, jeli kto bdzie w Polsce zakada fili brytyjskiego scoutingu niech sobie Prawo ustala po angielsku. Natomiast Zwizek Harcerstwa Polskiego, powstay na zjedzie zaoycielskim w 1918 roku przez ca swoj histori, a do rozwizania przestrzega, albo jak kto woli staropolszczyzn „obserwowa” bezwzgldny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, nota bene piknie to uzasadniajc jako denie do zdrowia MORALNEGO, nie fizycznego harcerzy. Dlatego bez rónicy byo, czy harcerz ma tyle lat, e mu kieliszek wódki zlasuje mózg, czy te wicej, i teoretycznie na zdrowie chlapn moe... Otó nie moe. Nie moe, bo kiedy wybra okrelony sposób ycia i wci ma prosty wybór – albo by wiernym Przyrzeczeniu, albo zrezygnowa z harcerstwa. Pijcy munduru nie wkada, nawet jak jest trzewy. To troch jak z choroba alkoholow – nie mona napi si od czasu do czasu; albo wcale, albo stale. Harcerz, albo pijak, tertium non datur.

Czy to mona zmieni? Ale prosz bardzo! Zreszt tak ju byo: Zwizek Harcerstwa Polskiego zaoony na Zjedzie ódzkim w 1956 roku zafundowa sobie taki oto idiotyczny zapis: „Harcerz chce by silny i zdrowy, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych”. Z tego mona atwo wysnu wniosek – jeli tylko o si chodzi, akurat alkohol dostarcza organizmowi kup atwoprzyswajalnych kalorii, a ju na pewno nie zaszkodzi piwo. Najlepiej „strong”. No i co? No i kupa.

Oczywicie dyskusja toczy si jedynie wokó dyspensy alkoholowo-tytoniowej dla dorosych instruktorów. Czyli, midzy innymi, dla czonków najwyszych wadz organizacyjnych, bo to w „instancjach” rednia wieku a nadto uzawodowienie kadry s najwysze. Budzi to bardzo brzydkie podejrzenia, a sam si ich wstydz, ale trudno, napisz... Otó czy przypadkiem wród argumentujcych za zmian nie dominuj ci, którzy tskni za modelem organizacji wypracowanym w pocie czoa po 1956 roku? Brzydko, brzydko. Ale có, takie skojarzenie samo si narzuca. Zachcabym dyskutantów z bratniej organizacji harcerskiej do zastanowienia, czy ich kto czasem nie wpuszcza w dyskusj o wyszoci „ZHP – rok zaoenia 1956” nad „ZHP – rok zaoenia 1918” . Boczn drog oczywista, i troch chykiem, liczc na powszechn w spoeczestwie ignorancj historyczn. 

Nie dajcie si, prosz, zignorowa historycznie!

Niniejszy artyku popeniem zanim jeszcze Zjazd Programowy ZHP odrzuci projekt nowelizacji prawa. Czy to co zmienia? Niestety moim zdaniem – nie. To ju nie te czasy, gdy jakiekolwiek decyzje jakiejkolwiek wadzy ucinay wszelkie dyskusje. Zwaszcza w sytuacji, gdy ten sam zjazd mocno ograniczy innymi swymi postanowieniami podmiotowo przecitnego harcerza, zastpowego, druynowego w naszej bratniej organizacji. Nie oceniam, bo ani nie mam po temu kompetencji, ani nie chc si wtrca w sprawy ZHP, Obojtnie Który Rok Zaoenia. Po prostu dowiadczenie uczy, e nie po to wydziela si w ruchu czy organizacji jak szczególn grup osób, przyznajc jej odrbne uprawnienia, eby tego potem nie wykorzysta niekoniecznie w celach deklarowanych pierwotnie. Wasza sprawa, kochani, czy tak bdzie, ale wolna droga i furtka do wprowadzenia statusu „skautów piwnych”, a moe i koniakowych zostaa wanie uchylona. Teraz sobie radcie... Zapewniam, e macie w nas sojuszników. Zapewniam, e bardzo ywo obchodzi nas kto i jak bdzie wychowywa harcerki i harcerzy, którym prawnie zagwarantowano monopol na uywanie Krzya Harcerskiego. Nie dziwcie si, e na niektóre pomysy Waszych wadz reagujemy bardzo emocjonalnie. Sowa „czuwajcie” jeszcze chyba wolno mi uywa bez licencji, zatem uyj. W obu jego znaczeniach. 

Dla poruszenia sfery emocji (zreszt czy o takich sprawach mona dyskutowa bez emocji i na trzewo?) podsun Wam nieco argumentów przemiewczych. miech bywa skuteczn broni, zwaszcza przeciw napuszonemu, pseudonaukowemu bekotowi, oraz wygaszanym ex catedra jedynie susznym pogldom niepodwaalnych autorytetów. Prztyczka w nos takiemu, jzyk pokaza, zrobi map – ot, waciwa droga. A e kto si zgorszy? No mam nadzieje, e kto si zgorszy, albo nawet ciko wkurzy, sam byem coraz bardziej zgorszony kiedy przygotowywaem te przykady. Niech to bdzie katharsis. Potem si wysmarkacie i pomylicie o sprawie na trzewo.

hm. Pawe Wieczorek KOHUB

 

MOJE ZGORSZENIA:

 

     Piosenka ostatniego ogniska:

 

Ju do odwrotu gos trbki wzywa

Alarmujc ze wszech stron

Wstaje wiara z puszkami od piwa

Kady dziery Wark Strong

 

Kada twarz si rumiecami poni

Kady puszk krzepko dziery w doni

A z modzieczej si piersi wyrywa

Tytoniowych dymów kb.

 

Ganie papieros w harcerskiej apie

Sztachnij si ostatni raz

Niech ci w pucach radonie zachrapie

e na zawsze zcz nas

 

Wspólne kace i wspólne przepicia

Okocimski smak lenego ycia

I ta przyja najtrwalsza na wiecie

Któr zczy bruderszaft.

 
Obrazki z obozu

jedna zapalka
Image
 
niezbednik harcerza
Image
 
ogniska ju dogasa blask
Image
 
 

Odson: 5573

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team