sms spion iphone 4s here spion apps fr iphone computer temperatur berwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy berwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
Dwug這s o przysz這軼i ZHR
Prolog
 
Przed kilkoma dniami dotar do mnie zamieszczony poni瞠j materia autorstwa Naczelnika Harcerzy oraz cz這nków GK-i, materia, który w kwietniu ubieg貫go roku przedstawiono do konsultacji cz這nkom Komisji Harcmistrzowskiej. Po lekturze trudno mi by這 jednoznacznie okre郵i jego cel, rol zawartych w nim tre軼i, a tak瞠 dalszy los dokumentu. Z pro軸 o wyja郾ienie zg這si貫m si do autora, niestety, zapewne z powodu braku czasu nie otrzyma貫m szerszego komentarza, a zaledwie informacj, 瞠 tekst jest stary (nieaktualny ? - przyp. mój). Mimo braku tych wyja郾ie, zdecydowa貫m si jednak dokument ów opublikowa. Przyczyn jest kilka. Pierwsza, to oczywi軼ie blisko嗆 Zjazdu, a to oznacza najlepszy moment do dyskusji nad przysz這軼i Zwi您ku.

Kolejn przyczyn jest fakt, 瞠 materia ów zawiera wyj徠kowo konkretne oceny i propozycje, sformu這wane na dok豉dk przez nie byle kogo. Mo積a powiedzie, 瞠 „kawa na 豉w” wy逝szczono, o co naprawd chodzi: o dyrektorium religijne, o akcesj do FSE, o to by nasi wychowankowie wynosili z harcerstwa konkretn wizj pa雟twa polskiego, o to wreszcie, 瞠by rozsta si z pewn grup instruktorów.

Nie mniej wa積 przyczyn opublikowania w ca這軼i omawianego materia逝 jest moja g喚boka niezgoda na sposób my郵enia o harcerstwie, który w przytaczanym materiale znalaz貫m. W innym miejscu, a tak瞠 w kolejnych numerach POBUDKI, spróbuj obszernie wypowiedzie si o moich wyobra瞠niach o ZHR. Tekst poni窺zy autorstwa Naczelnika Harcerzy pozostawiam rozwadze i ocenie Czytelników.

Równocze郾ie zamieszczam poni瞠j drugi tekst, równie ciekawy. Marek Kamecki, bo to on jest jego twórc, uzna, i materia Naczelnika tak naprawd wymaga zaledwie kilku poprawek i uzupe軟ie, aby móg si pod nim podpisa szerszy „ogó” instruktorów – w tym równie redakcja Pobudki. Zach璚am do przyjrzenia si tej próbie.

hm. Tomasz Maracewicz
 


Jaki ma by NASZ ZHR

Wst瘼

Pocz徠kowy kierunek rozwoju ZHR by wypadkow d捫e ró積ych grup instruktorskich o odmiennych koncepcjach celów i kszta速u Harcerstwa. Po wielu latach ZHR zdominowa這 przekonanie o nadrz璠no軼i kszta速owania osobowo軼i w drodze wychowanie harcerskiego w oparciu o wiar chrze軼ija雟k. Konsekwencj takiego postrzegania rozwoju Zwi您ku by這 systematyczne nadawanie ZHR-owi charakteru organizacji chrze軼ija雟kiej. Zawierzenie Matce Bo瞠j, pielgrzymki do Ojca 安., BS-y, Dni Papieskie, Marsze 砰cia, itd., a wreszcie umieszczenie w Statucie zapisu o instruktorze – chrze軼ijaninie 鈍iadcz o powolnym, ale konsekwentnym d捫eniu do jednoznacznego opowiedzenia si Zwi您ku po stronie Chrystusa, po stronie Najja郾iejszej Rzeczypospolitej.

Przemiany te dotyka造 bezpo鈔ednio wszystkich sfer wychowania poprzez kszta販enie instruktorów, wymagania na stopnie, bie膨c prac dru篡n, hufców i chor庵wi zmieniaj帷 konsekwentnie ca陰 organizacj. Nie przebiega造 one bezbole郾ie, walki o Marsze 砰cia, o jedn rot Przyrzeczenia, o zakres i kszta速 wychowania religijnego, o udzia w 篡ciu publicznym, itd. znaczy造 lata istnienia ZHR.

Trzy lata temu zacz瘭i powraca do ZHR instruktorzy, którzy odeszli z czynnej s逝瘺y na pocz徠ku okresu przemian i spostrzegli, 瞠 to nie jest ZHR, który tworzyli, a kierunek obrany po zjednoczeniu z ZHP 1918 absolutnie im nie odpowiada. Rozpocz瘭i, za pomoc znanych im 鈔odków, kampani maj帷 na celu radykaln zmian kierunku rozwoju ZHR, poprzez zdobycie w豉dzy, zmian to窺amo軼i ideowej, zasad metodycznych. Zwi您ek stan掖 na rozdro簑. Pojawienie si tej niewielkiej, ale wyj徠kowo g這郾ej i przebieg貫j grupy instruktorów zmusza do postawienia sobie pytania. Dok康 winni鄉y zmierza, jakiego ZHR chcemy! Jaki Zwi您ek budujemy, jakich harcerzy chcemy wychowywa?
 

Jakie Harcerstwo

Sensem powstania i istnienia Harcerstwa by這 podejmowanie spo貫cznie istotnych wyzwa wychowawczych, do sprostania którym niezb璠ne by這 wychowanie kolejnych pokole metod harcersk. Ma趾owski, Strumi陶o, Sedlaczek postawili sobie za cel odnow moraln pokolenia wzrastaj帷ego pod zaborami dla nowej Polski, przygotowanie m這dzie篡 do walki o niepodleg陰 Ojczyzn. Harcerstwo by這 drog, celem by豉 „Rzeczypospolita Harcerska“.

W latach 30-tych, kiedy min掖 Wielki Kryzys, potrzebne by這 pokolenie dumne ze swojej Ojczyzny buduj帷e jej wielko嗆, awangardowe, nowoczesne, dynamiczne, w czasie wojny – oczywiste – walka z Niemcami, a gdzieniegdzie i z Sowietami. Po wojnie - odbudowa zniszczonego kraju, niezgoda na komunistyczne zniewolenie, wychowanie ludzi niepodleg造ch od Kremla, od Wandy Wasilewskiej. Pó幡iej krótkie okresy: pa寮ziernikowa odwil, wybuch Solidarno軼i, czas RHR – odznaczaj帷e si udzia貫m w walce z komun przynosi造 od鈍ie瞠nie, odnowienie ducha harcerskiego. I wreszcie czas ostatni, budowanie zr瑿ów III RP. Czas powstania ZHR. Wielki dynamizm rozwoju, entuzjazm, wiara w sens harcerskiej s逝瘺y – w s逝瘺ie Polsce, drugiemu cz這wiekowi.

Harcerstwo rozwija si, gdy istnieje dla Boga, Polski, drugiego cz這wieka, marnieje, gdy staje si celem samym w sobie, gdy ogranicza si do zabaw metodycznych, gdy rezygnuje z udzia逝 w 篡ciu publicznym, w s逝瘺ie. Zadania, które wyznaczyli鄉y sobie w 1989 roku zosta造 osi庵ni皻e, nowe jeszcze nie do ko鎍a zosta造 zdefiniowane. Czas, by zrozumie sens istnienia ZHR Anno Domini 2005, czas wyznaczy drog rozwoju.
 

Ró積e drogi

Czego oczekuje od nas Bóg, czego potrzebuje Polska, jak mo積a s逝篡 bli幡iemu ? Odpowied na te pytania winna wskaza drog naszego dalszego rozwoju. Dalsze powolne dryfowanie w dotychczasowym kierunku staje si ju niemo磧iwe. Trzeba wybra dalszy kierunek i energicznie nim pod捫a.
Koncepcja harcerstwa chrze軼ija雟ko-patriotycznego, formacj osobow stawiaj帷ego na pierwszym miejscu, skupiaj帷ego si na pomocy w kszta速owaniu m這dego Polaka Chrze軼ijanina, nastawionego na przygotowanie do s逝瘺y publicznej, do tworzenia elity spo貫cznej Rzeczypospolitej, do udzia逝 w 篡ciu publicznym, w pe軟ej wspó逍racy z Ko軼io貫m, z wyra幡ym charakterem apostolskim wydaje si naturaln drog rozwoju naszego Zwi您ku.

Czas delikatnego popychania Zwi您ku w kierunku organizacji patriotyczno-chrze軼ija雟kiej ko鎍zy si dlatego, 瞠 doszli鄉y ju do ko鎍a okresu przygotowa przed decyzj, wi璚ej nie da si zrobi pó雀rodkami. Nasza niech耩 do jasnego okre郵enia si przek豉da si na niezrozumia貫 komunikaty jakie wysy豉my na zewn徠rz, a tak瞠, w moim przekonaniu, na s豉by poziom naszej kadry instruktorskiej, której brakuje motywacji wy窺zej do pe軟ienia s逝瘺y (cho nie jest to jedyny powód jej s豉bo軼i).

 

Jaki wi璚 ZHR

Kluczem do wyznaczenia celu rozwoju ZHR jest umiej皻ne odczytanie „znaków czasu“ i zrozumienie wyzwa jakie ze sob nios. Polska staje si ewenementem w skali europejskiej je瞠li chodzi o rozwój duchowy, o autorytet Ko軼io豉, o preferowany przez m這dzie system warto軼i. Silna rodzina, silny Ko軼ió, ma造 wp造w instytucji pa雟twowych i 篡cia politycznego na kszta速owanie si postaw Polaków, powoduj, 瞠 jeste鄉y wyra幡ie ró積i od innych narodów UE. Pytanie, czy taki stan b璠zie trwa wiecznie. Czy przyk豉d laicyzuj帷ej si Hiszpanii, Irlandii, nie mówi帷 ju o „przoduj帷ych“ demokracjach o鈍ieceniowych jak Francja, Holandia (w latach 50-tych bastion katolicyzmu w Europie Zachodniej), czy Niemcy, nie powinien zabrzmie w naszych uszach jak dzwonek alarmowy. Czy teraz, gdy nasza sytuacja jest tak dobra, gdy klimat spo貫czny jest jeszcze sprzyjaj帷y, gdy politycy wzdragaj si przed atakowaniem ludzi wiary, nie powinni鄉y pomy郵e do czego wychowywa naszych harcerzy, do jakiej Polski.

ZHR w moim rozumieniu jest ruchem ideowo-wychowawczym, którego celem jest wp造wanie na rzeczywisto嗆 w kierunku opisanym w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, gównie poprzez wychowanie metod harcersk. Powstali鄉y po to, by w niepodleg貫j Rzeczypospolitej budowa spo貫cze雟two opieraj帷e si na chrze軼ija雟twie. W moim rozumieniu najwi瘯szym zagro瞠niem dla wspó販zesnej Polski, dla Polaków, jest post瘼uj帷a laicyzacja, która jest forpoczt nadchodz帷ej „cywilizacji 鄉ierci“. Najwi瘯sz nasz obron jest Ojciec 安i皻y, który nie pozwala nam na odej軼ie od Ko軼io豉, który jest fundamentem naszej to窺amo軼i. Obawiam si, 瞠 wraz z jego odej軼iem rozpocznie si proces duchowego niewolenia Polaków. A naturaln konsekwencj odej軼ia od Chrystusa s przemiany spo貫czne w kierunku „cz這wieka korporacyjnego“, cz這wieka bez w豉軼iwo軼i.
Demagogiczne 瞠rowanie na ludzkich l瘯ach (przed 鄉ierci, przed cierpieniem, przed nieplanowanym dzieckiem, przed bied, itd.) prowadzi do ustanowienia praw pozornie poszerzaj帷ych zakres wolno軼i, do eliminacji ze s這wnika poj璚ia grzechu, winy, pokuty, zado嗆uczynienia, odpowiedzialno軼i, etc. A w ko鎍u dochodzi do eliminacji rozró積ienia dobra i z豉, u酥ienie (u鄉iercenie?) potrzeb duchowych, redukcja do hedonizmu jako nagrody za wpasowanie si w tryby spo貫czne.

W dzisiejszych czasach elita spo貫czna to nie ludzie, którzy s awangard w nowych technologiach, w sportach ekstremalnych, w nauce. To 鈍ieccy aposto這wie, ludzie, którzy swoim 篡ciem, podejmowan s逝瘺 daj 鈍iadectwo istnienia Boga, nie pozwalaj zamieni aksjomatycznego systemu warto軼i na system relatywny. To ludzie, którzy, zgodnie z chrze軼ija雟kim personalizmem, widz cz這wieka tak w spo貫cze雟twie, jak i osobno, indywidualnie.

Tak elit winien wychowywa ZHR, i nie poprzez ukryte dzia豉nia, na zewn徠rz staraj帷 si nie manifestowa swej prawdziwej natury, ale jawnie, nazywaj帷 co z貫 z造m, co dobre dobrym. Oznacza to z jednej strony odpowiednie zapisy, dokumenty stanowi帷e, itd. z drugiej za ukszta速owanie praktyki metodycznej.

Wszyscy wiemy, 瞠 przeciwstawianie metodyków ideologom jest zabiegiem socjotechnicznym maj帷ym na celu faktyczne zredukowanie harcerstwa do sprawno軼i w pos逝giwaniu si narz璠ziami metodycznymi, gdy prawda jest taka, 瞠 ka盥y instruktor winien by bieg造 w pos逝giwaniu si metod bez wzgl璠u na jego konotacje ideowe. Powy窺ze wywody nie maj na celu zepchni璚ia metody na plan dalszy, tylko zastanowienie si w jakim celu jej u篡wa.
 
Decyzja

Konsekwencj przyj璚ia wy瞠j wspomnianego kierunku rozwoju jest odmienne podej軼ie do definiowania podstawowych dokumentów Zwi您ku, zmiany sojuszy harcerskich, pewnie odej軼ie grupy instruktorów, by mo瞠 podj璚ie rozmów z FSE. Jednak瞠 czas decyzji nadchodzi, gdy obserwuj帷 stan organizacji, mimo podejmowanych wysi趾ów rozwojowych, trwaj帷ej w bierno軼i, mo積a doj嗆 do wniosku, 瞠 brak motywacji u instruktorów jest przeszkod nie do przezwyci篹enia bez podj璚ia zdecydowanych kroków. Dalsze trwanie w stanie zawieszenie staje si destruktywne. A na obecnej drodze doszli鄉y do rozstajów, do wyboru.

 

Uwagi uzupe軟iaj帷e

Od dawna wiadomo, 瞠 diabe 酥i w szczegó豉ch, i koncepcja, która na poziomie ogólnym mo瞠 wydawa si trafn wyk豉da si w fazie realizacji. Na pewno planuj帷 kierunek rozwoju Zwi您ku nale篡 a priori wzi望 pod uwag zagro瞠nia mog帷e uniemo磧iwi osi庵ni璚ie za這穎nych celów.

1. Charakter patriotyczno-chrze軼ija雟ki.
Trudno zdefiniowa charakter chrze軼ija雟ki organizacji, która praktycznie w 100% sk豉da si z katolików, definiuje si poprzez nauk Ko軼io豉 Katolickiego, kapelanat tworz w niej ksi篹a katoliccy. Naturalnym wi璚 wydaje si zdefiniowanie jej jako organizacji katolickiej. Jednak taka definicja, szczególnie zawarta w dokumentach stanowi帷ych uniemo磧iwi豉by pe軟 realizacj celu podstawowego, czyli czynnego apostolstwa. Pe軟e zwi您anie instytucjonalne z Ko軼io貫m Katolickim, niejako wej軼ie w jego struktury, to nie tylko oddanie cz窷ci suwerenno軼i w r璚e hierarchii, ale i podporz康kowanie si prawu kanonicznemu. Chc帷 rozwija charakter apostolski, musimy, na mapie organizacji m這dzie穎wych, umiejscowi si na pograniczu 鈍iata ludzi wierz帷ych i 鈔odowisk indyferentnych, a nawet ateistycznych. Tylko w ten sposób mo瞠my my郵e o chrze軼ija雟kim apostolstwie. Definiuj帷 nasze chrze軼ija雟two poprzez nauk Ko軼io豉 Katolickiego, 軼i郵e wspó逍racuj帷 z jego strukturami, buduj帷 kapelanat katolicki, zachowujemy wi瘯sz mo磧iwo嗆 oddzia造wania poza 鈍iat 鈔odowisk katolickich.

2. FSE
Zdaj帷 sobie spraw z naszych s豉bo軼i cz瘰to nie doceniamy wielu osi庵ni耩 ZHR, ci庵這軼i tradycji harcerskiej, wagi naszych symboli, przywi您ania do idei s逝瘺y Polsce, tradycji polskiego harcerstwa. My郵帷 o w陰czeniu si w struktury FSE nie mo瞠my zapomnie, 瞠 nie mo瞠 odby si kosztem to窺amo軼i ZHR, której wyznacznikiem jest tak nasze okre郵enie ideowo-wychowawcze, zdecydowany imperatyw s逝瘺y Polsce, jak i Krzy Harcerski, Prawo, mundur, symbole narodowe, itd. Dopiero mo磧iwo嗆 zachowania to窺amo軼i umo磧iwi nam akcesj do FSE.

3. S逝瘺a Polsce
Nie bez przyczyny okre郵amy ZHR mianem organizacji chrze軼ija雟ko-patriotycznej. Obok g喚bokiej formacji chrze軼ija雟kiej s逝瘺a Polsce jest fundamentem ideowym naszego Zwi您ku. Wychowanie jest gównym narz璠ziem przygotowywania dla Najja郾iejszej Rzeczypospolitej elity spo貫cznej. Ju nie wystarczy wychowywa aktywnych obywateli s逝膨cych pa雟twu, gdy promowany publicznie system warto軼i daleko odbiega od tego, który jest podstaw naszych dzia豉 wychowawczych. Nasi wychowankowie winni wynosi z harcerstwa konkretn wizj pa雟twa polskiego, któr pó幡iej wdra瘸 b璠 w 篡cie. Konieczne jest te powstania Ruchu Spo貫cznego, którego rdzeniem b璠 byli cz這nkowie ZHR, a którego zadanie b璠zie promowanie idei Polski wypracowanych w naszych szeregach. Nasi ludzie w s逝瘺ie publicznej maj wyró積ia si nie tylko uczciwo軼i, prawo軼i, zaradno軼i, ale i konkretn wizj Polski.

4. Wychowanie
Jasne okre郵enie ideowe ZHR nie mo瞠 przekre郵i dobrowolno軼i metody harcerskiej, pomocy w kszta速owaniu charakteru m這dego cz這wieka, indywidualizacji oddzia造wania, itd. Na rzecz masowo軼i i indoktrynacji. Si陰 harcerstwa s nasi wychowankowie, których wyró積ia m.in. samodzielno嗆 s康ów, niezale積o嗆 my郵enia, kreatywno嗆 i nieszablonowo嗆, a osi庵n望 mo積a te cechy jedynie poprzez szacunek do wychowanka w okresie wychowania, do jego unikalno軼i i prawa do osobistych wyborów.

5. Rycerze – Aposto這wie
Specyficzny charakter wychowania religijnego w ZHR winien opiera si na zdefiniowanych w „dyrektorium religijnym“ sylwetce duchowej wychowanka harcerskiego. Po這瞠nie nacisku na postaw rycersk i aktywno嗆 apostolsk wymusza m康r prac formacyjn tak kapelanów, jak i 鈍ieckich instruktorów. Tak瞠 funkcjonowanie Zwi您ku na polu dawania publicznego 鈍iadectwa trwania przy Chrystusie, podejmowania dzia豉 o widocznym celu misyjnym, ewangelizuj帷ym tak do wewn徠rz organizacji, jak i na zewn徠rz, wymaga musz g喚bokich fundamentów refleksji duchowej i filozoficznej.


Naczelnik Harcerzy – hm. Pawe Zarzycki
we wspó逍racy z instruktorami GKH-y


Warszawa, marzec 2005 r.

 


Jaki ma by WASZ i NASZ ZHR

 

Tekst poprawiony i uzupe軟iony przez Marka Kameckiego


Wst瘼

Pocz徠kowy kierunek rozwoju ZHR by wypadkow d捫e ró積ych grup instruktorskich, które stworzy造 KIHAM, niezale積e harcerstwo lat 80-tych, maj帷 niejednokrotnie odmienne koncepcje na cele i metody funkcjonowania harcerstwa. Po wielu latach w豉dze ZHR zdominowa這 przekonanie o nadrz璠no軼i kszta速owania osobowo軼i w drodze wychowania harcerskiego w oparciu o wiar chrze軼ija雟k. Konsekwencj takiego postrzegania rozwoju Zwi您ku by這 systematyczne nadawanie ZHR-owi charakteru organizacji przede wszystkim chrze軼ija雟kiej.

Wiele dzia豉 podejmowanych na szczeblu centralnym mimo swego wyd德i瘯u religijnego mia這 charakter fasadowego tworzenia faktów maj帷ych udowodni ich twórcom, 瞠 ZHR
nieuchronnie zmierza w kierunku organizacji przede wszystkim nastawionej na formacj religijn m這dzie篡.
Przemiany te dotyka造 bezpo鈔ednio wszystkich sfer wychowania poprzez kszta販enie instruktorów, wymagania na stopnie, wp造wanie na bie膨c prac dru篡n, hufców i chor庵wi zmieniaj帷 konsekwentnie ca陰 organizacj. Nie przebiega造 one bezbole郾ie, walki o Marsze 砰cia, o jedn rot Przyrzeczenia, o zakres i kszta速 wychowania religijnego, o udzia w 篡ciu publicznym i politycznym znaczy造 lata istnienia ZHR w ostatnich 12-tu latach.

Trzy lata temu zacz瘭i powraca do ZHR instruktorzy, którzy odeszli z czynnej s逝瘺y po zjednoczeniu i z przera瞠niem spostrzegli, 瞠 to nie jest ZHR, który tworzyli, i 瞠 harcerstwo zaczyna ulega powa積emu spaczeniu. Rozpocz瘭i, za pomoc znanych im 鈔odków, w sposób otwarty i jawny g這si swoje pogl康y, oraz za pomoc legalnych i uczciwych metod zapocz徠kowali kampani maj帷 na celu zmian kierunku rozwoju ZHR. Pojawienie si tej niewielkiej, ale wyj徠kowo g這郾ej grupy instruktorów, którzy byli tymi, którzy przeprowadzili polskie harcerstwo przez gro幡y prze這m lat 80-tych i 90-tych, stworzyli od zera ZHR i przez pierwsze cztery lata jego istnienia uciele郾ili wizj nowoczesnego, niezale積ego, chrze軼ija雟kiego, patriotycznego harcerstwa, zaowocowa這 ze strony w豉dz zwi您ku kampani maj帷 na celu zmarginalizowanie tego g這su. Ze 幢e ukrywan niech璚i starano si nie dopu軼i do powrotu do s逝瘺y, ob這穎no formalnym i szeptanym ostracyzmem ich pismo – „Pobudk”, rozg豉szano i rozg豉sza si nadal w鈔ód m這dych instruktorów fantastyczne teorie o jakiej liberalnej masonerii chc帷ej zniszczy Polskie Harcerstwo. Sytuacja ta zmusza do postawienia pytania: dok康 powinni鄉y zmierza, jakiego ZHR chcemy? Jaki Zwi您ek budujemy, jakich harcerzy chcemy wychowywa?

 

Jakie Harcerstwo

Sensem powstania i istnienia Harcerstwa by這 podejmowanie spo貫cznie istotnych wyzwa wychowawczych, do sprostania którym niezb璠ne by這 wychowanie kolejnych pokole metod harcersk. Ma趾owski, Strumi陶o, Sedlaczek postawili sobie za cel odnow moraln pokolenia wzrastaj帷ego pod zaborami dla nowej Polski, przygotowanie m這dzie篡 do walki o niepodleg陰 Ojczyzn. Harcerstwo by這 drog, celem by豉 wolna Polska.

W latach 30-tych, kiedy min掖 Wielki Kryzys, potrzebne by這 pokolenie dumne ze swojej Ojczyzny buduj帷e jej wielko嗆, awangardowe, nowoczesne, dynamiczne, w czasie wojny – oczywi軼ie – walka z Niemcami i z Sowietami. Po wojnie - odbudowa zniszczonego kraju, niezgoda na komunistyczne zniewolenie, wychowanie ludzi niepodleg造ch od Kremla, od Wandy Wasilewskiej. Pó幡iej krótkie okresy: pa寮ziernikowa odwil, wybuch Solidarno軼i, czas RHR – odznaczaj帷e si udzia貫m w walce z komun przynosi造 od鈍ie瞠nie, odnowienie ducha harcerskiego. I wreszcie czas ostatni, budowanie zr瑿ów III RP, wyj軼ie niezale積ego harcerstwa z podziemia - czas powstania ZHR. Wielki dynamizm rozwoju, entuzjazm, wiara w sens harcerskiej s逝瘺y – w s逝瘺ie Polsce, drugiemu cz這wiekowi.

Harcerstwo rozwija si, gdy istnieje dla m這dzie篡, której s逝篡 zbli瘸j帷 jej Boga, Polsk, drugiego cz這wieka, marnieje, gdy staje si celem samym w sobie, gdy ogranicza si do zabaw metodycznych, do tworzenia rzeczywisto軼i fasadowej maj帷ej udowodni ideologiczne tezy, gdy z ruchu wychowawczego przekszta販a si w m這dzieówk jakiej partii, gdy w豉dze harcerskie nie s逝膨 dru篡nowym, a wymagaj od nich realizacji centralnie wymy郵anych programów.

Zadania, które wyznaczyli鄉y sobie w 1989 roku zosta造 osi庵ni皻e – powsta豉 z niczego organizacja stworzy豉 przy wspó逝dziale wielu dru篡nowych nowy system stopni, sprawno軼i, regulaminy organizacyjne, system kszta販enia, sie szkó instruktorskich, powsta這 wiele nowych publikacji, czasopism. Ten autentyczny i 篡wio這wy rozwój zosta zahamowany przez wymuszone naciskami zewn皻rznymi zjednoczenie z ZHP-1918. Organizacja raptownie skr璚i豉 w stron tzw. „harcerstwa tradycyjnego” kultywuj帷ego przede wszystkim formy przy jednoczesnym zarzuceniu my郵i o podejmowaniu wyzwa w 鈍iecie wspó販zesnym, tworzeniu nowoczesnego – atrakcyjnego, a jednocze郾ie ideowego ruchu m這dzie穎wego.

Ko, jaki jest ka盥y widzi – po 12-tu latach od zjednoczenia stan ZHR pozostawia wiele do 篡czenia – ilo軼iowo organizacja rok po roku zsuwa si w dó, w璠rownictwo jest na wymarciu, bo nie otrzyma這 jasnej propozycji metodycznej i organizacyjnej, w豉dze koncentruj si na wymy郵aniu centralnych programów dla dru篡n(sic!) i organizowaniu pokazowych imprez maj帷ych zareklamowa ZHR- coraz bardziej pusty w 鈔odku. Wszystko to przypomina harcerstwo fasadowe czasów gierkowskich, ale tym razem ozdobione frazeologi chrze軼ija雟k.

Bo nie tre軼i – w ka盥ym rozkazie i regulaminie epatuje si m這dzie frazesami z ambony nie maj帷ymi cz瘰to zwi您ku z tematem. Uczy si chrze軼ija雟twa zewn皻rznego, okoliczno軼iowego wr璚z manifestacyjnego nie pozostawiaj帷 miejsca na wykszta販enie si poprzez (!) 篡cie codzienne uwewn皻rznionej, osobistej relacji z Bogiem. Te same zjawiska dotycz wychowania patriotycznego. Jednym s這wem – ostatnie 12 lat zosta這 w du篡m stopniu zmarnowane. Sytuacja ta powoduje konieczno嗆 postawienia nowych zada. Czas, by zrozumie sens istnienia ZHR Anno Domini 2006, czas wyznaczy drog rozwoju.


Ró積e drogi

Czego oczekuje od nas m這dzie, rodzice, spo貫cze雟two? Odpowied na te pytania winna wskaza drog naszego dalszego rozwoju. Dalsze powolne dryfowanie w dotychczasowym kierunku staje si ju niemo磧iwe. Trzeba wybra dalszy kierunek i energicznie nim pod捫a.

Koncepcja harcerstwa, formacj osobow stawiaj帷ego na pierwszym miejscu, skupiaj帷ego si na pomocy w kszta速owaniu wolnego cz這wieka, nowoczesnego Polaka, 鈍iadomego chrze軼ijanina, nastawionego na budowanie zdrowej rodziny, po篡tecznej kariery zawodowej, do tworzenia elity spo貫cznej Rzeczypospolitej, do udzia逝 w 篡ciu publicznym, we wspó逍racy z ka盥ym, komu bliskie s nasze idea造 wydaje si naturaln drog rozwoju naszego Zwi您ku.

Czas delikatnego popychania Zwi您ku w kierunku organizacji fasadowo-patriotyczno-katolickiej z coraz wi瘯szym uwik豉niem w polityk i partyjniactwo ko鎍zy si dlatego, 瞠 doszli鄉y ju do ko鎍a okresu przygotowa przed decyzj o naprawie ZHR, wi璚ej nie da si zrobi pó雀rodkami. Nasza niech耩 do jasnego okre郵enia si przek豉da si na niezrozumia貫 komunikaty, jakie wysy豉my na zewn徠rz, a tak瞠, w moim przekonaniu, na niepokój kadry instruktorskiej czuj帷ej, 瞠 w豉dze wmanewrowuj j w co, co nie odpowiada obrazowi spo貫cznemu harcerstwa, jak i g喚bokiej tradycji naszego ruchu, jednocze郾ie przedstawiaj帷 nas jako wichrzycieli i podst瘼nych kunktatorów.

 

Jaki wi璚 ZHR

Kluczem do wyznaczenia celu rozwoju ZHR jest umiej皻ne odczytanie „znaków czasu“ i zrozumienie wyzwa, jakie ze sob nios. Polska staje si powoli coraz bardziej normalnym krajem w skali europejskiej. Coraz bardziej pluralistyczne spo貫cze雟two uczy si tolerancji dla coraz bardziej ró積icuj帷ego si krajobrazu politycznego, religijnego, czy obyczajowego. Jednocze郾ie wielu m這dych ludzi poszukuje autorytetów, jasnych wzorców, wyrazistych osobowo軼i o jednoznacznych postawach moralnych. Ludzi, którzy wysun odwa積 propozycj 篡cia pod pr康 konsumeryzmowi, karierowiczostwu, hedonizmowi .I tu jest miejsce dla harcerstwa. Nie mo瞠my o sobie my郵e: my - jedyni obro鎍y Chrze軼ija雟twa w Europie, ostatni bastion patriotyzmu w Polsce – wokó nas jest wszak瞠 wielu ludzi, którzy my郵 inaczej ni my, ale czy to znaczy, 瞠 zawsze s przeciw nam i naszym idea這m? Budowanie harcerstwa w oparciu o syndrom obl篹onej twierdzy, ani nie przygotuje naszych wychowanków do 篡cia w tolerancyjnym spo貫cze雟twie, ani nie nauczy ich pe軟ego mi這軼i 鈍iadczenia swoim 篡ciem wierno軼i Bogu, Polsce i Prawu Harcerskiemu. Nauczy jak zwalcza wrogów, a nie jak pokazywa dobre drogi. Takie postawy tak umotywowanych i 鈍iadomych ludzi s potrzebne nie tyle harcerstwu ile polskiej rodzinie, Ko軼io這wi i pa雟twu ZHR w moim rozumieniu jest ruchem ideowo-wychowawczym, którego celem jest wychowywanie m這dych ludzi w kierunku opisanym w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, poprzez stosowanie metody harcerskiej.

Powstali鄉y po to, by w niepodleg貫j Rzeczypospolitej budowa wolne spo貫cze雟two opieraj帷e si na chrze軼ija雟twie. W moim rozumieniu najwi瘯szym zagro瞠niem dla wspó販zesnej Polski, dla Polaków, jest post瘼uj帷a PRL-zacja – swoista frommowska ucieczka od wolno軼i.

Klasa polityczna, a za ni media wpajaj Polakom, 瞠 s gorsi od reszty Europy, 瞠 bez ich opieki i stworzonego przez nich pa雟twa, które zawsze co tam da, bo powinno, wszyscy po這膨 si na ulicy i umr z g這du i rozpaczy. W ten sposób zniszczono entuzjazm pocz徠ku lat 90-tych, w ten sposób wypycha si z kraju ambitn i aktywn m這dzie, buduje si przyzwyczajenia roszczeniowe i uczy ludzi, 瞠 od nich nic nie zale篡. To dlatego rodziców nie obchodzi co dzieje si w szkole, bo to nie ich szko豉, s御iadów nie interesuj maltretowane dzieci - bo to nie ich dzieci, ludzie nie chodz na wybory - bo to nie ich pa雟two. W ten sposób tworzy si spo貫cze雟two zniewolone, gdzie nikt nikogo nie obchodzi.
Demagogiczne 瞠rowanie na ludzkich l瘯ach (przed 鄉ierci, przed cierpieniem, przed nieplanowanym dzieckiem, przed bied, itd.) prowadzi do ustanowienia praw pozornie poszerzaj帷ych zakres wolno軼i, pozornie, bo przede wszystkim daj帷ych kolejne narz璠zia rozszerzania w豉dzy nad spo貫cze雟twem w r璚e polityków i biurokratów. Zabiera si ludziom wizj 篡cia wolnego i odpowiedzialnego, a w ko鎍u dochodzi do eliminacji rozró積ienia dobra i z豉, u酥ienia potrzeb duchowych, redukcji egzystencji do hedonizmu jako nagrody za wpasowanie w tryby spo貫czne.

Temu si sprzeciwiamy. To jest niezgodne z naszym harcerskim duchem. Dlatego drog do wolno軼i by豉 solidarno嗆, czyli porozumienie ludzi my郵帷ych podobnie. „Nie ma wolno軼i bez Solidarno軼i”. Dlatego harcerstwo powinno wychowywa wolnych, 鈍iadomych siebie, a nie nauczonych jedynie dyspozycyjno軼i ludzi. Najwi瘯szym naszym mentorem by Ojciec 安i皻y, który zawsze pokazywa, 瞠 wolno嗆 musi by nakierowana na warto軼i, a 篡cie na praktyczn realizacj tej wolno軼i, 瞠 nie wolno si przez 篡cie przemyka, ale nie l瘯aj帷 si bra je za rogi i realizowa swoje powo豉nie. Nie obawiam si, 瞠 wraz z Jego odej軼iem rozpocznie si proces duchowego niewolenia Polaków, bo wiem, 瞠 w sercach wielu ludzi pozostawi t pogodn determinacj do kroczenia bo篡mi 軼ie磬ami.

W dzisiejszych czasach elita spo貫czna to powinni by ludzie, którzy s zarówno awangard w nowych technologiach i nauce, jak i w „my郵eniu warto軼iami”, ludzie z charakterem, którzy swoim 篡ciem, podejmowan s逝瘺 daj 鈍iadectwo istnienia Boga, nie pozwalaj zamieni aksjomatycznego systemu warto軼i na system relatywny, ludzie, którzy, zgodnie z chrze軼ija雟k wizj cz這wieka widz go tak w spo貫cze雟twie, jak i osobno, indywidualnie. Tak elit winien wychowywa ZHR, i nie poprzez ukryte dzia豉nia, na zewn徠rz staraj帷 si nie manifestowa swej prawdziwej natury, ale jawnie, nazywaj帷 co z貫 z造m, co dobre dobrym... . Oznacza to z jednej strony odpowiednie zapisy, dokumenty, które musz chroni organizacj przed zakusami z zewn徠rz i zap璠ami dyktatorskimi wewn徠rz zwi您ku, z drugiej za ugruntowywanie tradycyjnej baden-powellowskiej, praktyki metodycznej z dru篡n jako najwa積iejsz jednostk w organizacji, której s逝膨 wszystkie pozosta貫 w豉dze.

Samodzielny programowo, 鈍iadomy ideowo i sprawny metodycznie dru篡nowy by przez ca陰 histori harcerstwa najlepsz ostoj skuteczno軼i i niezale積o軼i ruchu bez wzgl璠u na rodzaj organizacji, która go raz to wspomaga豉 a innym razem znów zwalcza豉. Wszyscy wiemy, 瞠 przeciwstawianie metodyków ideologom jest zabiegiem socjotechnicznym maj帷ym na celu faktyczne zredukowanie harcerstwa do sprawno軼i w pos逝giwaniu si pust frazeologi patriotyczno-chrze軼ija雟k i budowaniu w ten sposób bytów wykorzystywanych do celów politycznych. Wszak niedopuszczalne jest, aby zwi您ek wychowywa wychowawców sprawnych metodycznie, ale dyspozycyjnych ideowo, jak i w drug stron- z這toustych apostoów my郵帷ych, 瞠 harcerstwo polega na pouczaniu dzieci o Panu Bogu i Narodzie Polskim.

Prawda jest taka, 瞠 ka盥y instruktor winien by bieg造 w pos逝giwaniu si metod jak i 鈍iadomy swego systemu warto軼i, który przekazuje w realnych sytuacjach wychowawczych swoim przyk豉dem.
Powy窺ze wywody nie maj na celu zepchni璚ia metody na plan dalszy, tylko zastanowienie si, w jakim celu jej u篡wa.

Decyzja

Konsekwencj przyj璚ia wy瞠j wspomnianego kierunku rozwoju jest podej軼ie do definiowania podstawowych dokumentów Zwi您ku na rzecz samodzielno軼i programowej, metodycznej i organizacyjnej dru篡nowego, pewnie odej軼ie grupy instruktorów, którzy podj瘭i trudn i chwalebn s逝瘺 Polsce w 鈔odowisku politycznym 軼i庵aj帷 bezwiednie na ZHR niebezpiecze雟two uwik豉nia Zwi您ku w gry partyjne, by mo瞠 podj璚ie rozmów z innymi organizacjami harcerskimi w kraju w celu tworzenia coraz lepszego harcerstwa jako propozycji dla m這dego pokolenia Polaków.

Jednak瞠 czas decyzji nadchodzi, gdy obserwuj帷 stan organizacji trwaj帷ej w bierno軼i, mo積a doj嗆 do wniosku, 瞠 brak motywacji u instruktorów jest przeszkod nie do przezwyci篹enia bez podj璚ia zdecydowanych kroków. Bierno嗆 ta jest wynikiem ostatnich 12-tu lat treningu antydemokratycznego w organizacji i nieodpowiedzialnych prób manipulowania programem i metod ( program „Rozwój”). Dalsze trwanie w stanie zawieszenie staje si destruktywne. A na obecnej drodze doszli鄉y do rozstajów, do wyboru.

 

Uwagi uzupe軟iaj帷e

Od dawna wiadomo, 瞠 diabe 酥i w szczegó豉ch, i koncepcja, która na poziomie ogólnym mo瞠 wydawa si trafn wyk豉da si w fazie realizacji. Na pewno planuj帷 kierunek rozwoju Zwi您ku nale篡 wzi望 pod uwag sfery, w których mo積a spodziewa si zagro瞠.

1. Wychowanie religijne.
Na tym polu mo積a zauwa篡 najwi瘯sz dewiacj programowo-metodyczn. Nale篡 wyra幡ie wyartyku這wa, 瞠 wychowanie religijne w Zwi您ku opiera si o przyk豉d osobisty dru篡nowego i nie mo瞠 i嗆 w kierunku prowadzenia przez instruktora pe軟ej formacji duchowej, raz z racji nieprzygotowania do tej roli, a dwa z powodu mo磧iwych i trudnych potem do usuni璚ia skrzywie w sferze religijnej. Wychowanie religijne nale篡 odda w r璚e ludzi do tego powo豉nych i przygotowanych – naszych duszpasterzy harcerskich, rozumiej帷ych specyfik naszej pracy. Pe軟e zwi您anie instytucjonalne z Ko軼io貫m Katolickim, niejako wej軼ie w jego struktury, to nie tylko oddanie cz窷ci suwerenno軼i w r璚e hierarchii, ale i podporz康kowanie si prawu kanonicznemu. Chc帷 rozwija charakter apostolski, musimy, na mapie organizacji m這dzie穎wych, umiejscowi si na pograniczu 鈍iata ludzi wierz帷ych i 鈔odowisk indyferentnych, a nawet ateistycznych. Tylko w ten sposób mo瞠my my郵e o chrze軼ija雟kim apostolstwie. Je瞠li kto my郵i o modelu 軼i郵ejszego powi您ania harcerstwa z Ko軼io貫m powinien skorzysta z oferty „Zawiszaków” i FSE.

2. Inni harcerze
Zdaj帷 sobie spraw z naszych s豉bo軼i cz瘰to nie doceniamy wielu osi庵ni耩 ZHR, ci庵這軼i tradycji harcerskiej, wagi naszych symboli, przywi您ania do idei s逝瘺y Polsce, tradycji polskiego harcerstwa. Nie my郵帷 o w陰czeniu si w jakiekolwiek struktury ponadorganizacyjne nie mo瞠my zapomnie, 瞠 spoczywa na nas obowi您ek dbania o jako嗆 polskiego harcerstwa. I to nie dlatego, 瞠 jeste鄉y jego jedynymi, prawowitymi kontynuatorami, ale w豉郾ie dlatego, 瞠 jeste鄉y jego cz窷ci. Dlatego nale瘸這by zainicjowa prace maj帷e na celu podniesienie efektywno軼i pracy harcerskiej we wszystkich organizacjach przy jednoczesnym nastawieniu na znaczne-kilkukrotne zwi瘯szenie szeregów harcerskich w Polsce.

3. S逝瘺a Polsce
Nie bez przyczyny okre郵amy ZHR mianem organizacji chrze軼ija雟ko-patriotycznej. Obok formacji chrze軼ija雟kiej s逝瘺a Polsce jest fundamentem ideowym naszego Zwi您ku. Wychowanie jest gównym narz璠ziem przygotowywania dla Najja郾iejszej Rzeczypospolitej elity spo貫cznej. Nie wystarczy wychowywa obywateli s逝膨cych pa雟twu, potrzebujemy wolnych, 鈍iadomych i samodzielnych ludzi.- dzielnych i aktywnych. Jednak瞠 nasi wychowankowie nie powinni wynosi z harcerstwa konkretnej wizji pa雟twa polskiego, czy kszta速owa jedynie s逝szne pogl康y polityczne. Nasza s逝瘺a Polsce to przede wszystkim wychowanie m這dzie篡, a nie tworzenie jakich ruchów quasi-politycznych skupiaj帷ych by造ch harcerzy i maj帷ych na celu promowanie jakich koncepcji politycznych czy ustrojowych.

Nasi wychowankowie w 篡ciu doros造m maj wyró積ia si nie tylko przywi您aniem do idei harcerskiej, ale przede wszystkim do popularyzowania naszego systemu warto軼i i stylu 篡cia w zak豉danych rodzinach, firmach, instytucjach czy partiach politycznych. S逝瘺a Polsce nie mo瞠 by rozumiana jedynie jako praca w sektorach publicznych.

4. Wychowanie
Jasne okre郵enie ideowe ZHR nie mo瞠 przekre郵i dobrowolno軼i metody harcerskiej, pomocy w kszta速owaniu charakteru m這dego cz這wieka, indywidualizacji oddzia造wania, itd. na rzecz masowo軼i i indoktrynacji. Si陰 harcerstwa s nasi wychowankowie, których wyró積ia m.in. samodzielno嗆 s康ów, niezale積o嗆 my郵enia, kreatywno嗆 i nieszablonowo嗆, a osi庵n望 mo積a te cechy jedynie poprzez szacunek do wychowanka w okresie wychowania, do jego unikalno軼i i prawa do osobistych wyborów. Dlatego nale篡 porzuci praktyk sterowania programowego organizacj (zloty, pielgrzymki, kampanie) na rzecz po這瞠nia ca貫go wysi趾u w豉dz w kierunku pozyskiwania i kszta販enia coraz lepszych dru篡nowych oraz stwarzania im przyjaznych warunków do prowadzenia samodzielnej pracy wychowawczej.

5. Harcerze-Rycerze
Charakter wychowania w ZHR winien opiera si na zdefiniowanej w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim sylwetce naszego wychowanka. Tworzenie dodatkowych super-kodeksów, sylwetek duchowych, „dyrektoriów religijnych”, powoduje niepotrzebne spory o charakterze doktrynerskim prowadz帷e do sekciarstwa i przepychania na ró積ych zjazdach i odprawach swoich koncepcji.

Kodeks harcerski jest jasny – ka盥y 11-to latek dobrze go rozumie w odró積ieniu od tych instruktorów, którzy pomylili harcerstwo z czym, czym ono nie jest. Trzonem tego kodeksu jest wiara w Boga, s逝瘺a krajowi i pomoc potrzebuj帷ym. I nic wi璚ej i a tyle.

„Módl si tak jakby wszystko zale瘸這 od Boga, walcz tak jakby wszystko zale瘸這 od ciebie”. Jak powiedzia nasz za這篡ciel Baden-Powell „Skauting jest rzecz prost”. I najwi瘯sz krzywd robi mu ci, którzy go komplikuj. Je瞠li kto potrzebuje pog喚bionej refleksji filozoficznej czy religijnej to harcerstwo jest nie tym adresem, którego szuka.

„Skauting to szko豉 charakteru” B-P.


Praca zbiorowa

Naczelnik Harcerzy – hm. Pawe Zarzycki
we wspó逍racy z instruktorami GKH-y

oraz

b. Wicenaczelnik Harcerzy – hm. Marek KameckiOds這n: 6007

  B康 pierwszym kt鏎y skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani u篡tkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team