sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
Nidzicki Fundusz Lokalny
Image

W kadym numerze Pobudki bdziemy przedstawiali jedn dziaajc dzi organizacj obywatelsk. Zaczynamy od Funduszu Lokalnego w Nidzicy.

 
Image Nidzica to niewielkie miasteczko w olsztyskim. Kilkanacie lat temu typowe miasteczko na ziemiach odzyskanych. Jeden z najwyszych wskaników bezrobocia w kraju, zaniedbany krzyacki zamek, w którym królowaa GS-owska restauracja. Jedno z takich miejsc, gdzie „diabe mówi tam dobranoc". Wszystko zmienio si w znacznym stopniu dziki ludziom zaangaowanym w lokalnych organizacjach obywatelskim.

Jednym z inicjatorów zmian jest Krzysztof Margol, nauczyciel, instruktor harcerski, dziaacz podziemnej Solidarnoci lat 80-tych, pierwszy demokratycznie wybrany burmistrz miasta, który koczc pierwsz kadencj uzna, e wicej moe zrobi dla lokalnej spoecznoci jako lider organizacji pozarzdowej. Tak powstaa Fundacja NIDA, której celem jest wspieranie rozwoju maej i redniej przedsibiorczoci, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki oraz wspieranie inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego. Jednym z sukcesów Fundacji Nida, byo skonsolidowanie rodowiska lokalnych dziaaczy spoecznych, biznesmenów, pedagogów.

Image
Wrczenie nagrd
W 1999 roku z inicjatywy kilkunastu osób zaangaowanych wczeniej w stworzenie i w realizacj programu stypendialnego dla modziey powoano Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny. Zaoycielami stowarzyszenia byo 17 osób przedstawicieli lokalnych organizacji spoecznych, samorzdu lokalnego, biznesu, lokalnego banku, szkó i domu kultury.

Dziki spoecznemu zaangaowaniu czonków Fundusz rozpocz zbieranie pienidzy na stypendia dla uczniów szkó rednich i studentów zamieszkaych na terenie powiatu nidzickiego. Najlepszych, a jednoczenie znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. Metody jakimi zbierano pienidzy pocztkowo szokoway. Byy burmistrz tumaczy przyjacioom, e zamiast przynosi kwiaty na imieniny ony powinni wpaci równowarto na Fundusz Stypendialny.

Nidzica nie miaa tradycji dobroczynnoci. W cigu kilku lat, dziki bezinteresownej, woluntarystycznej pracy czonków oraz przejrzystoci dziaa wsparcie Funduszu choby niewielk sum naley do „dobrego tonu".

 

 

 

Dzi Fundusz gromadzi rocznie ponad 100.000 z. (!!!) z

  • wpat indywidualnych darczyców,
  • odpisów od wynagrodze pracowników lokalnych firm,
  • odpisów od podatku dochodowego dla osób fizycznych (1%),
  • wreszcie ze zbiórek publicznych,
  • wpywów z organizowanego dorocznie balu charytatywnego.

Fundusz pamita o wszystkich darczycach. Nazwiska setek osób i firm, które wspary Fundusz mona znale na stronie domowej Fundacji oraz specjalnej pamitkowej tablicy. Wszyscy darczycy s traktowani jednakowo. Ci, którzy ofiarowali 5 z oszczdnoci i ci którzy na balu charytatywnym zapacili kilka tysicy za dobry obraz.

Image
Stypendyci Programu ak
Dzi Fundusz realizuje kilkanacie programów. S wród nich:

  • Program Stypendialny AK dla studentów (115 stypendiów na czn kwot 195.800 z.)
  • Program Stypendialny PRYMUS skierowany do uczniów szkó rednich. Od 2001 roku 132 stypendia na czn kwot 130.000 z.
  • Stypendia Pomostowe majce modziey z miejscowoci do 20-tys mieszkaców uatwi podjcie dziennych studiów magisterskich poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów
  • Przez kilka lat w ramach Funduszu dziaa Krymsko-Tatarski Fundusz Stypendialny, który umoliwi 10 Krymskim-Tatarom (gównie dziewcztom) ukoczenie studiów w Polsce.

Image
Stworzylimy wasny program grantowy
Co wane Nidzicki Fundusz Lokalny uczy modzie nie tylko przyjmowa pomoc, ale take jej udziela. „Zotówka do Szczcia" to inicjatywa stypendystów programu „PRYMUS" (gownie licealici). Raz do roku wychodz na ulice Nidzicy i darujc mieszkaców cukierki zbieraj do puszek pienidze na organizacj zaj pozalekcyjnych dla najuboszych dzieci.

 

Nidzicki Fundusz Lokalny jest równie organizatorem dorocznego konkursu DOBROCZYCA ROKU, w którym organizacje spoeczne wyróniaj swoich Dobroczyców statuetk GREGOROVIUSA.


Jeeli chcesz pomóc innym, jeeli chcesz co dobrego uczyni dla potrzebujcych i jeeli chcesz by Twoje imi yo dugo - znalaze waciwe miejsce!

 

Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny

ul. Rzemielnicza 3 13-100 Nidzica

http://www.funduszlokalny.nidzica.pl


UWAGA 1%

Przypominamy, e zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie oraz z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy mog przekaza 1% swojego podatku dla organizacji poytku publicznego. Ich lista znajduje si na portalu organizacji pozarzdowych: http://bazy.ngo.pl/opp (oficjalna lista take na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoci - http://opp.ms.gov.pl ).

 

Jeli chcesz wesprze Nidzicki Fundusz Lokalny posiada status organizacji poytku publicznego i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sdowym pod numerem 0000047959. 

 

Przesyajc 1% swojego podatku za 2006 rok dla Nidzickiego Funduszu Lokalnego wesprzesz Program Stypendialny dla zdolnych i jednoczenie niezamonych modych ludzi - uczniów szkó rednich i studentów powiatu nidzickiego.

Wicej na stronie  >>>


Odson: 7050

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team