sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
HARCERSTWO I KOR: Moja droga do KOR-U

Mirosaw Chojecki, od 1956 w 16 WDH. 

Urodziem si dokadnie 10 lat po wybuchu II Wojny wiatowej. Moi rodzice byli onierzami Arimi Krajowej w elitarnym oddziale „Parasol", którego celem byo likwidowanie wysokich funkcjonariuszy hitlerowskich jak np. gen. SS i Policji w Krakowie - Wilhelma Koppe, gen. SS - Franza Kutscher, funkcjonariusza oddziau kobiecego Pawiaka - Ernesta Weffelsa, szefa esesmaskiej komendantury Pawiaka - Engelbrta Frührwirtha, kierownika w urzdzie dowódcy Policji Bezpieczestwa i Suby Bezpieczestwa w Warszawie, inicjatora i organizatora przesiedle ludnoci - Waltera Stamma.

Rodzice jeszcze przed wojn byli harcerzami. Gdy miaem 9 lat zostaem harcerzem. Byo to niedugo po reaktywowaniu harcerstwa, zlikwidowanego w okresie stalinizmu. Trafiem do 16-tki. yli jeszcze przedwojenni Zawiszacy: legendarny zaoyciel druyny Jerzy Wdokowski, aktywny by „Zyga" Zygmunt Wierzbowski i wielu, wielu innych.

Co roku 15 sierpnia (jeli nie bylimy na obozie) zacigalimy warty na Powzkach, w kwaterach „Zoki", „Parasola", przy grobach „Zawiszaków", którzy polegli w I wojnie wiatowej i w wojnie polsko-bolszewickiej.

Niezwykle uroczycie obchodzona bya 50. rocznica 16-tki; sztandar z orem w koronie, Zawiszacy, którzy pamitali niepodleg ojczyzn. To wszystko budowao atmosfer, atmosfer gdzie mona byo mówi i spotyka si z prawd o naszej najnowszej historii.

 Matur zdaem tak, e rok 1968, rok protestów studenckich przeciwko kamstwom propagandy, w obronie wolnoci sowa zasta mnie na Politechnice Warszawskiej. Nie mogem sta obojtnie gdy na Uniwersytecie ZOMO bio kolegów, gdy z prasy, radia i telewizji wylewano na nas kuby pomyj, gdy propaganda komunistyczna zacza uywa antysemickich hase. A zaraz potem interwencja zbrojna w Czechosowacji. Wziy w niej udzia polskie jednostki. Od czasów Napoleona po raz pierwszy wojsko polskie zostao uyte do zdawienia wolnoci.

Przyszed rok 1970. Polskie wojsko strzelao do stoczniowców na Wybrzeu. Nie miaem wtpliwoci, e to, co wyniosem z rodzinnego domu, to, co daa mi 16-tka nie pozwala mi na obojtno.

Moje zwizki z 16-tk rozluniy si ju wczeniej, w Marcu '68. Nie chciaem aby moje zaangaowanie mogo zagrozi druynie. Przestaem nawet uczestniczy w corocznych choinkach.

W czerwcu 1976 roku w Radoniu, Ursusie i wielu innych miastach - po drastycznych podwykach cen - robotnicy zaprotestowali. W Radomiu podpalili budynek Komitetu Wojewódzkiego partii, w Ursusie zatrzymali pocigi. Milicja ciko pobia, przepuszczajc przez tzw. cieki zdrowia, prawie wszystkich z okoo 1000 zatrzymanych. Wiele tysicy osób wyrzucono z pracy. A to oznaczao „wilczy bilet" czyli niemoliwo zatrudnienia gdziekolwiek. Przecie wszystkie zakady pracy byy pastwowe. Kilkaset osób stano przed sdami i otrzymao wyroki nawet do 10-ciu lat wizienia.

Jako pierwsi z pomoc represjonowanym zaczli jedzi harcerze z „Czarnej jedynki" czyli 1 WDH im. Romualda Traugutta. Doczyem do nich, organizujc pomoc dla represjonowanych w Radomiu. We wrzeniu 1976 powsta Komitet Obrony Robotników, liczcy pocztkowo 14 osób. W padzierniku zostaem jego czonkiem.

Dwóch harcerzy 16-tki starao si utrzymywa ze mn kontakt. Byli to tajni wspópracownicy o pseudonimach „Jerzy Nowak" i „Andrzej". Na szczcie do szybko ich rozpoznaem i szkód nie udao im si poczyni. „Andrzej" napisa kilkadziesit donosów, „Jerzy Nowak" - kilkanacie. O ile wiem od dawna nie utrzymuj ju oni adnych zwizków z druyn.

Zatrzymywany byem 44 razy - czasem na jeden dzie czasem na 2 miesice. W latach 1976-80 siedziaem w wizieniu rednio jeden dzie w tygodniu.

W Sierpniu 1980 roku los pozwoli mi by w Stoczni Gdaskiej.

 16-tka daa mi pewn wraliwo na zo i krzywd ludzk; brak zgody na kamstwo; przywizanie do wartoci narodowych; otwarty, nie ksenofobiczny patriotyzm; umiejtno wspópracy z ludmi; co, co nazwabym dyscyplin wewntrzn. I w tamtym obrzydliwym czasie PRL-u to wanie dawao mi si  

Mirosaw Chojecki
Wyksztacenie: Uniwersytet Warszawski, wydzia chemii, nieukoczony z powodów politycznych doktorat z termodynamiki fenomenologicznej.
Uczestnik protestów studenckich 1968 roku.
W latach 1974-75 wykadowca (w prywatnych mieszkaniach) wspóczesnej fizyki „dla poetów" czyli osób nie posiadajcych cisego wyksztacenia. Suchaczami byli m.inn. Stefan Amsterdamski, Jacek Bocheski, Kazimierz i Marian Brandysowie, Wiktor Woroszylski...
W latach 1974-76 pracownik naukowy Instytutu Bada Jdrowych, usunity z pracy w padzierniku '76 po aresztowaniu przez SB w Radomiu w czasie spotkania z osobami represjonowanymi.
Od padziernika 76 czonek Komitetu Obrony Robotników.
Wspótwórca Niezalenej Oficyny Wydawniczej NOWA, która wydawaa literatur pikn (m.in. takich autorów jak Josif Brodski, Günther Grass, Czesaw Miosz, Izaak Bashevis Singer, Jaroslav Seifert, którzy w - po publikacjach w Nowej otrzymali nagrod Nobla, a take autorów polskich jak: Stanisaw Baraczak, Jacek Bierezin, Tadeusz Konwicki, Marek Nowakowski, Julian Stryjkowski, Wiktor Woroszylski i tumaczenia Vaclava Havla, Zdenka Mlynara, Aleksandra Soenicyna, Kurta Vonneguta).
W latach 1980-81 Doradca Komisji Krajowej „Solidarnoci" ds. rodków spoecznego przekazu.
W latach 1981-89 na emigracji, najpierw w USA a póniej we Francji. Czonek Biura Zagranicznego NSZZ „Solidarno" w Brukseli, odpowiedzialny za dostawy (szmuglowanie) sprztu poligraficznego i radiowego dla podziemnych struktur. Wspótwórca miesicznika „Kontakt" i studia filmowego Video-Kontakt.
W latach 1999-2000 doradca Ministra Kultury Andrzeja Zakrzewskiego.
Od 25 lat prowadzi firm zajmujc si produkcj filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych (m.in. obecnie emitowany codziennie program „By taki dzie"). Do chwili obecnej producent blisko 300 filmów i wieluset godzin programów telewizyjnych.
onaty, 6 dzieci (15, 20, 23, 26, 29, 32 lata).

Odson: 7394

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team