sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
HARCERSTWO I KOR: Harcerskie wychowanie

Urszula Doroszewska, od 1969 w 1 WDH. 

... nastpi nowy okres w moim yciu, czyli Mokotów, liceum Reytana i Pierwsza Warszawska Druyna Harcerska im. Romualda Traugutta, tzw. "Czarna Jedynka". To by 1969 rok. Akurat powychodzili z wizienia nasi starsi koledzy, którzy siedzieli w 1968 roku, np. Antek Macierewicz. W naszych oczach byli to wielcy bohaterowie, bo siedzieli. Wtedy byli ju studentami. Instruktorami w "Jedynce" byli Wojtek Onyszkiewicz, Janusz Kijowski, Micha Kulesza, Piotrek Naimski, Marek Baraski; Wojtek Fakowski doszed póniej. Oczywicie "Soda" [Andrzej Janowski], ale to starsze pokolenie.

To by typ wychowania, oparty na tradycyjnym, harcerskim podejciu do modego czowieka, ale przystosowany do czasów wspóczesnych. Ksztacenie samodzielnoci, radzenia sobie w kadej sytuacji, odwagi, przedsibiorczoci, odpowiedzialnoci. Temu suyo dawanie bardzo trudnych zada jednostce, a nie grupie. To bya jedna z rónic pomidzy nami a walterowcami.

W druynie byli ludzie od 14 do 18 roku ycia. Wiek do szaleczy, kiedy ludzie z radoci realizuj najdziksze pomysy. Naszym instruktorom - którzy mieli wtedy po dwadziecia kilka lat - te nie brakowao fantazji. Na ogó biegi na stopnie odbyway si na obozach letnich i na zimowiskach. Jedzilimy na tereny, gdzie byo duo mniejszoci narodowych. Podczas wyjazdów odkrywalimy powane sprawy, np. w jaki sposób mniejszoci narodowe zostay potraktowane po wojnie, o czym wtedy si nie mówio. To byy ju czasy Gierka, kiedy to oficjalnie mniejszoci w ogóle nie istniay (...).

Dostawalimy np. zadanie, by pój i dowiedzie si, jak przebiegaa akcja wysiedlania Ukraiców - jeszcze przed Akcj "Wisa", chodzio o wywoenie Ukraiców do Zwizku Radzieckiego. Po prostu zaadowano ich do wagonów i wysano do Zwizku Radzieckiego, czemu oni byli na ogó przeciwni.

Badalimy równie np. stosunek do autochtonów na Warmii, kiedy to Polacy, Mazurzy, którzy przez wieki opierali si germanizacji, byli zmuszani w PRL do wyjazdu do Niemiec.

To byy tragiczne i straszne sprawy. Kiedy przychodzilimy do tych ludzi, nie moglimy im powiedzie, co nas interesuje, bo by si przestraszyli i zamknli. Pomagalimy im w niwach, organizowalimy zielone przedszkole, jak to harcerze, a oni opowiadali, jak ich potraktowaa Polska Ludowa. Potem te ich historie sprawozdawalimy jako wykonane zadanie naszym instruktorom, i dyskutowalimy w swoim gronie. To robione byo w gbokim ukryciu, oficjalnie si nie mówio o tym w raportach, które nasze szefostwo druyny skadao do komendy hufca.

Kiedy dostaam takie zadanie, eby zbada miasto Czarne, przy którym byo wizienie: "zbada, na ile miasto yje z tego wizienia". To byo bardzo ciekawe. Magosia Naimska [ówczenie Borkowska] miaa policzy, ilu byo zabitych na Wybrzeu, a to by rok 1971czyli w rok po wydarzeniach. Pojechaa do Gdaska, dotara do danych, do ludzi.

Takie zadania wypeniao si "po cywilnemu", nie mówilimy, e to zadanie harcerskie, eby nie wsypa druyny.

Przy naszej druynie istniaa starszoharcerska "Gromada Wóczgów", czyli krg instruktorski; ludzie zwizani z nasz druyn chcieli nadal wpywa na wychowanie modych ludzi. Odbyway si spotkania dyskusyjne, na które zapraszano róne osoby. Nie byo to zamknite, konspiracyjne grono. Zawiadomienia wysyalimy poczt.

Pojawio si wtedy u nas duo ludzi z wydziau matematyki. [Spotkania] na ogó organizowano w wikszych domach pod Warszaw, np. u moich dziadków w Zalesiu, u Celiskich w Wyszogrodzie, u Andrzeja Zdziarskiego w Falenicy czy u Janka Walca w Podkowie Lenej. Tam si zjedao kilkadziesit osób, zaproszony wykadowca i toczya si dyskusja. (...)

Kiedy byam w trzeciej klasie, zwrócili si do mnie starsi koledzy z "Jedynki", eby robi spotkania u moich dziadków w Zalesiu. Na drugie spotkanie przysza policja. By wtedy z nami ksidz [Jerzy] Chowaczak z parafii w. Michaa. To byo w 1971 roku, pierwsza rocznica wydarze grudniowych.

Miaam 17 lat (...) wanie czcilimy minut ciszy rocznic wydarze na Wybrzeu. I wtedy kto zastuka, otworzyam drzwi, a to bya SB.

Weszo kilkanacie osób, w tym kobiety, i to one mnie najbardziej zszokoway. Musiay by po to, eby przeszukiwa kobiety. Wyday mi si szczególnie wrednymi mapami. Bo na ogó czowiek si nie spodziewa niebezpieczestwa ze strony innych kobiet...

Zrobili rewizj. Nic szczególnego nie znaleli, bo i co mogli znale. Ale to byo moje pierwsze dowiadczenie rewizji, kiedy ci wszystko przegldaj. Potem mielimy przesuchania w Paacu Mostowskich.

Wolna Europa o tym poinformowaa. Wolna Europa powiedziaa, e polskim zwyczajem gocie i modzie witowali Boe Narodzenie przy wódce i bigosie, co mnie okropnie rozzocio, bo nie byo adnej wódki, bylimy harcerzami. Bigos by, poniewa na 100 osób wychodzi tanio. Nie witowalimy Boego Narodzenia, tylko obchodzilimy rocznic wydarze grudniowych. W dodatku to by adwent, wic jakie Boe Narodzenie...

W kadym razie sensacja bya dua na miecie, ze wzgldu na to, e mój Dziadu by znan osob. Mówiono np., e to byo w willi profesora Doroszewskiego, co mnie te denerwowao. Jaka tam willa, Dziadu mia dwa pokoje z kuchni, a to by przeniesiony [do Zalesia] stary, drewniany góralski dom.

Piotrek Naimski przygotowywa mnie do przesuchania. Powiedzia mi jak bdzie i dziki temu si nie baam. Poszam na przesuchanie z moj babci Doroszewsk, która cay czas siedziaa na dole w Paacu Mostowskich. Nasz dyrektor szkoy, [Stanisaw] Wojciechowski, czeka na mnie w szkole... To bardzo dugo trwao. (...)

Na spotkaniu u Piotrka Naimskiego, który wtedy mieszka koo Pl. Dzieryskiego [dzi Pl. Bankowy], byo kilka osób: Lutek Dorn, Antek Macierewicz, Wojtek Onyszkiewicz, Marek Baraski, ja.

Napisalimy protest w sprawie zmian w konstytucji. Potem zbieralimy podpisy pod tym listem. Bya te druga grupa osób, m. in. Andrzej Zdziarski, dzi znany astronom. Oni te zbierali podpisy pod tym listem. To by grudzie 1975 roku, pamitam, bo akurat na moje urodziny, 2 grudnia zaniosam na Poczt Gówn i nadaam te listy.

W tym czasie (...) student z Lublina, Jacek Smykaa, napisa w prywatnym licie, co sdzi o ustroju a SB przeczytaa ten list i zosta wyrzucony z KUL-u. Bya te podobna sprawa w Pomorskiej Akademii Medycznej, te student [Stanisaw Kruszyski] zosta wyrzucony. Protestowalimy, zbieralimy podpisy pod protestami. To te nas integrowao, poznawalimy nowych ludzi. (...)

W Ursusie byam ze dwa razy, ja si strasznie baam. Pamitam, e wysa mnie tam Wojtek Onyszkiewicz. Gównie tam jedzi Darek Kupiecki, Marcin Gugulski, Wojtek. Bylimy bardzo zaprzyjanieni, jedzili te przede wszystkim Heniek Wujec, Jan Tomasz Lipski, Agnieszka Wolfram, Rafa Zakrzewski i osoby z KiK-u...

Bola mnie brzuch ze zdenerwowania. Tam byli ludzie ciko dowiadczeni przez los. Nie czuam si tam dobrze. Zbieraam informacje, kto wyszed z wizienia. Pomagaam, kiedy trzeba byo doprowadzi ich do adwokatów i pomóc sformuowa, o co chodzi. Zbieralimy informacje, te informacje trzeba byo obrobi, przepisa i gdzie zanie. (...)

Pocztkowo baam si angaowa publicznie, jawnie. Ten strach przeszed mi dopiero po roku, po mierci Staszka Pyjasa. Stwierdziam, e teraz nasza kolej. W momencie, kiedy ju zdecydowalimy si we wrzeniu 1977 zaoy Studencki Komitet Solidarnoci i podpisa go swoimi nazwiskami, przestaam si ba. To byo przeamanie strachu - moecie przyj i mnie zamkn. Prosz bardzo.

Trzymaam bibu u moich dziadków profesorów w domu na Sewerynowie, bo tam byo bardzo duo papierów, maszynopisów, wierzyam, e adna rewizja nigdy tego nie znajdzie. Tam siedziaam i przepisywaam "Komunikaty [KOR]" na starej maszynie przez 10 przebitek. Po przepisaniu trzeba byo to roznie do ludzi. A trzeba byo znale jeszcze papier i przebitk, których nie byo w sklepach, jako to skombinowa ze Zwizku Literatów...

Nie wiem, kiedy mielimy czas na studiowanie. (...)

 

Urszula Doroszewska

 GOS nr 39, 23 IX 2006, s. 11-14.Odson: 8974

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team