sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
NASZE KORZENIE - Relacja TW Nowickiego

ImageNasze korzenie. Nasze? Nie nasze? Czy meldunek tajnego wspópracownika suby bezpieczestwa, znaleziony w teczce operacyjnej jednego z inwigilowanych wspózaoycieli ZHR mona uzna za element harcerskiego dziedzictwa? Naszym zdaniem - jak najbardziej. „Poka mi swoich wrogów, a powiem ci kim jeste" - gosi znane porzekado. Oddajemy wic kawaek miejsca na stronie „POBUDKI" naszym ówczesnym wrogom, subom specjalnym PRL i ich tajnemu wspópracownikowi - niech ten gos powie co o nas.

Czyta si to trudno; zdecydowalimy si bowiem zamieci fotokopie oryginalnych dokumentów z teczki operacyjnej sprawy „Ministrant", prowadzonej w Katowicach przeciwko duszpasterstwu harcerskiemu. Poznacie dziki temu nie tylko jzyk „sub", ale take specyficzne podejcie do polszczyzny. „Polska jzyk - trudna jzyk", a ju zwaszcza trudno sprawiaj oficerowi SB wymylne nazwiska, jaki „Strzabosz", jaki „Morcewicz"...

Bezczelnie yczymy miej lektury. Tylko ostronie! To wszystko jest „TAJNE, SPEC. ZNACZENIA"...

Redakcja

 Image

 Image

 Image

Komentarz KOHUBA

Czuj si wywoany do tablicy, bo chocia zamieszczone dokumenty pochodz z teczki figuranta... no, mówmy wreszcie po ludzku: z zasobów archiwalnych IPN dotyczcych ledztwa prowadzonego przeciw druhowi Adamowi Turuli z Katowic, to jednak najwicej miejsca powicono analizie moich wypowiedzi dla dywersyjnej, imperialistycznej stacji „Radio Wolna Europa". Zatem gar refleksji, gównie dla uytku osób modych, nie pamitajcych realiów roku 1989.

TW „A.Nowicki" - ciekawa posta. Historykom z IPN nie udao si niestety ustali jeszcze kim by ów „tajny wspópracownik", w kadym razie istnia naprawd, wystpowa pod kilkoma pseudonimami. Sdzc po innych jego donosach, czasem pisanych odrcznie, by modym czowiekiem o niewielkiej wiedzy, ograniczonej do lokalnych spraw katowickiego duszpasterstwa harcerskiego. Ot, taki „mi o bardzo maym rozumku", nie obraajc Puchatka. Skd zatem jego obszerna wiedza o Zjedzie zaoycielskim ZHR?

Analizujc dokument z pozycji uczestnika opisywanych w nim wydarze stawiam mia tez, e... z nikd. „A.Nowicki" po prostu nie by na zjedzie! Skd taki wniosek? Otó po pierwsze, w odrónieniu od innych, ten donos nie jest napisany przez niego osobicie, tylko stanowi zapis rozmowy przeprowadzonej rzekomo przez oficera prowadzcego. Moe. Tylko jeli tak, to TW wykaza si kompletn ignorancj. Ju nie wspominam o nieszczsnych bdach w nazwiskach, ten (lub ta) co stuka na maszynie móg by po prostu sabo pimienny. Waniejsze jest co innego: otó w caym cile tajnym meldunku nie ma niczego tajnego - o wszystkich tych rzeczach i jeszcze wielu innych mówilimy gono na i po zjedzie, przecie powoalimy tam do ycia LEGALN organizacj! Jako szef biura prasowego udzielaem wielu wywiadów ówczesnej (partyjnej, bo innej nie byo) prasie, wypowiadali si te, np. dla polskiego radia i telewizji (partyjnej, oczywicie) czonkowie wybranych wadz ZHR. Skad Rady, cele i planowane metody dziaania nowej organizacji, jej Statut - wszystko to zostao opublikowane jeszcze podczas trwania zjazdu, jawne biuletyny informacyjne rozdawalimy dziennikarzom wszystkich (czyli jedynej) opcji...

Czy wszystko robilimy przy otwartej przybicy? No nie. Niektóre, wane dyskusje ideowe i organizacyjne odbyway si jednak w zamknitej sali, bez dziennikarzy, tylko przy udziale delegatów. Rzekbym, e byy to sprawy najistotniejsze. Otó o tej czci obrad w dokumentach nie ma ani sowa - czyby wic „A.Nowicki" nie by delegatem? W takim razie po co przyjecha a z Katowic i pod jakim pretekstem? Dziwne te, a za to charakterystyczne, e ubeckiego kapusia nie zainteresoway osoby z grona „Solidarnoci", zaproszone na zjazd: Andrzej Gwiazda, Andrzej Celiski, profesor Pawe Czartoryski. A moe po prostu „oficer prowadzcy" posucha sobie radia, poczyta legalne gazety, naby podczas harcerskiej Mszy w. w Katowicach dokumenty programowe Zjazdu, a to, czego si dowiedzia, zapisa dla uwiarygodnienia jako „ustny meldunek" tajnego wspópracownika?

Fantastyka naukowa? Dobra, spekulujmy dalej. „A.Nowicki" dokadnie, sowo w sowo podsucha wywiad, jaki udzieliem dziennikarzowi Radia Wolna Europa, w obecnoci Adama Turuli. I tu wpadka, panie oficerze prowadzcy M.Smreczak! Bo wywiadu udzielaem, a owszem, ale nie na zjedzie, tylko póna noc, telefonicznie, z pewnego zakonspirowanego mieszkania na Gównym Miecie w Gdasku. I jako ywo nie byo przy tym Adama Turuli. Oczywicie jego nazwisko „dobrze robi" meldunkowi, który przecie mia Adama obcia, tylko... to nieprawda. Aczkolwiek bardzo dokadnie zrelacjonowano to, co mówiem. Mieli inn wtyczk? Przypuszczam e tak. Antenow. Przecie wystarczyo posucha audycji RWE...

Krótko mówic cay ten meldunek to kawa dobrej, ubeckiej fuszerki. Za co trzeba byo przecie wzi kas.

Wielka szkoda, e inne materiay znajdowane dzi w archiwach IPN s znacznie bardziej rzetelne...

 


Odson: 7749

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team