ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Historia pewnej poprawki Drukuj
hm. Tomasz Maracewicz

Zjazd Zwizku to m.in. wspaniaa lekcja demokracji. Moemy na nim na wasnej skórze dowiadczy skutecznoci zawieranych sojuszy, smaku gosowania setek wniosków formalnych, uczestniczenia w dyskusjach i dania ich zakoczenia, podpierania si Statutem i denia do jego zmian. Jak to w yciu. Nie mniej warto czasem pamita, e jestemy harcerzami, przez co z natury rzeczy nie jest nam do twarzy z kart do gosowania. Warto pamita, e prawdziwa nasza natura nie znosi jaowych debat i kluczenia po opotkach tego, co jest sensem harcerskiego dziaania. Z przyjemnoci wracam wic do wspomnie owych momentów, gdy w toku tzw. procedowania wyle potrafia na wierzch nasz prawdziwa natura.
 
Tak byo choby i na III Zjedzie Zwizku, w 1993 r. kiedy to w toku modelowania nowego statutu, pewien entuzjasta z poudnia Polski zgosi poprawk do uchway zmierzajc do uzupenienia Statutu Zwizku o zapis, i ZHR-u „patronem ideowym jest Marszaek Józef Pisudski”. Mówic szczerze troch si przestraszyem, co z tego wyjdzie. Bo jak tu na pocztku lat 90-tych, wieo po odzyskaniu niepodlegoci sprzeciwia si legendzie Marszaka, jak tu dyskutowa jego zasugi dla Polski, nie odgrzewajc przedwojennego sporu w onie Harcerstwa. Jak potraktowa powanie tak … niepowan propozycj. Jak tu gosowa …

Okazao si, e zbrako mi wyobrani. Nie trzeba byo dugo czeka, by do Komisji Statutowej wpyna poprawka do owej poprawki. Có takiego w niej byo, e wnioskodawca-pisudczyk wycofa swoje propozycje ?

Przeczytajcie …
 
hm. Tomasz Maracewicz
 


"Poprawka poprawki 2,1

po sowach: „Patronem ideowym (…) jest Marszaek Józef Pisudski”

doda: "i Wanda co nie chciaa Niemca."

Uzasadnienie:

I. A dlaczego nie?

II. Biorc pod uwag podzia Zwizku na organizacje msk i esk naley w statucie zawrze take idea osobowy harcerki. Zapis dotyczcy patronatu J. Pisudskiego nie wychodzi naprzeciw susznym - naszym zdaniem, daniom r6wnouprawnienia harcerek. Wzorzec osobowy Wandy jest wzorcem niemal idealnym, cechy jakie posiadaa Wanda (znamy je z ustnych przekazów, a take z przekazów pisemno-rysunkowych p. Kornela Makuszyskiego wydanych w okresie midzywojennym) s dla wielu z naszych Druhen niedocignionym wzorem i mog, a nawet powinny by cigym wyzwaniem do samodoskonalenia si.

III. Wzorzec osobowy Wandy co nie chciaa Niemca.

1. odwana - wzia w swoje rce ciar sprawowania wadzy w Krakowie (w innych miastach pewnie nie byby on a tak ciki: no ale Kraków - wiadomo!);

2. podobno pikna;

3. patriotka - nie chciaa mie nic wspólnego z przedstawicielem wrogiego nam, butnego rewizjonizmu;

4. panna - do koca swoich dni nie polubia mczyzny wierna swojej sprawie;

5. religijno - to jest niestety saby punkt Wandy. Zapewne bya pogank i odrzucajc propozycje plugawego Niemca aczkolwiek chrzecijanina, odrzucia tym samym chrzecijastwo; zapewne wierzya jednak gorco w Swaroyca, co jednak jej nie usprawiedliwia;

6. ekologia - miaa gboko rozwinit wiadomo ekologiczn. ju w tak zamierzchych czasach wiedziaa czym moe si zakoczy kpiel w Wile i dlatego wiadomie wybraa ten rodzaj mierci.

Tyle cech Wandy powinno wystarczy. aby przekona wszystkich, e zasuguje na miano patronki ZHR.

Naleaoby jeszcze doda kilka faktów z ni zwizanych:

1. mieszkaa w Krakowie - argument do przeniesienia Gównej Kwatery Harcerek do Krakowa;

2.. tak jak J. Pisudski - ma w Krakowie swój kopiec;

3. w przeciwiestwie do J. Pisudskiego nie mieszaa si do polityki i nie bya nigdy socjalistk.”
 

Tomasz Maracewicz hm MARABUT
eglarz z urodzenia i przekonania, ornitolog z wyksztacenia, broker ubezpieczeniowy z przypadku.
ona Hanna – historyk sztuki i synowie: Wiktor - zuch, Kajetan - zuch i Ignacy – bdzie zuch.
Przyrzeczenie harcerskie w 1973, druynowy 1 WDH w Gdasku w latach 1978-86, KIHAM, Ruch, w latach 1990-1993 Naczelnik Harcerzy, obecnie czonek komendy Mazowieckiej Chorgwi Harcerzy
 

Odson: 5337

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team