ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
O wieli cel harcerstwa czyli kryzys AD 1922 Drukuj
Na poniszy tekst powouje si Alek Kisil w swoim artykule, ktry publikujemy w biecym numerze Pobudki. Uznalimy jednak, e warto go przeczyta take z innych powodw. Gorce dyskusje zjazdowe w ZHR ju si zaczy i moe warto czasem cofn si i zobaczy jakimi problemami yo harcerstwo niemal 85 lat temu. Mona si zdziwi, jak wiele z nich wydaje si bliskie i nam. Moe taka refleksja pozwoli na odrobin dystansu i ogldu wasnych argumentw we nieco innych proporcjach.

Stanisawa Daszkiewicz Czajkowska


O WIELKI CEL HARCERSTWA
Referat wygoszony na II Walnym Zjedzie Oddziau Warszawskiego Z.H.P. dn. 26 marca 1922 rokuOkres przedwojenny i wojenny harcerstwa ma ju swoj syntez, ma swoje miejsce w historii, wicej ma zapewnione miejsce w legendzie a to jest zaszczyt nie lada ktrego si za adne obliczalne wartoci nie kupuje. - i to macie wy - ktrzy na tych awach siedzicie.  Ale i okres powojenny trwa ju tak dugo e mona si zdoby na jego take syntetyczn ocen, na obiektywny, z pewnej perspektywy ujty sd. W tym okresie wanie naokoo harcerstwa kbi si caa moc susznych czsto, czciej goosownych i na wiatr rzucanych, a prawie zawsze nie przetrawionych zarzutw, ktre przechodz w utarte komunay, jakie wrd spoeczestwa o harcerstwie kr i czsto mu szkodz.
Ale najszkodliwszy komuna pokutuje wewntrz samego harcerstwa. Powtarzaj go do znudzenia i w grze, i w dole, a brzmi on: „Przed wojn i w czasie wojny mielimy wielki cel - obecnie tego wielkiego celu nie mamy".
Komuna bardzo szkodliwy, bo zawiera nie tylko tumaczenie obecnego stanu rzeczy, ale i jego rozgrzeszenie.
Wielki cel nie ginie, ani dla ludzkoci, ani dla narodw, ani dla jednostek. Mog go przysoni chmury, mona go zgubi na rozstajach, mona zatraca na targowisku ycia, ale on trwa, on jest, bo bez niego nie byoby ycia, nie byoby wiata stworzonego.

ImageOt jeeli harcerstwo twierdzi, e wielki cel miao a obecnie go nie ma, to znaczy, e harcerstwo go na rozstajnych drogach polskiej duszy dzisiaj zgubio. I rzeczywicie w historii harcerstwa widzimy dwa dziwne, godne zastanowienia zjawiska.

Kiedy Polska koczya swj okres niewoli, okres z natury rzeczy negatywny, w ktrym nard cay swj byt na sowie "nego" opar, okres, w ktrym "nie zgina" byo najwitszym walorem narodowym, ktry pomaga trwa, aby przetrwa, ktry dodawa si do biernego oporu - ale wskaza czynu nie zawiera, harcerstwo rozpoczo twrcz, pozytywn prac w dziedzinie najtrudniejszej, ale i najwaniejszej, bo w duszach ludzkich.
Kiedy nard jeszcze nie wiedzia, e wolno za progiem stoi, harcerstwo pierwsze zaczo tworzy obywatela dla "tej Polski, ktra bdzie".

I rzecz dziwna - byo to w chwili, ktra jeszcze I dzi trwa - kiedy nowe budowle spoeczne zaczy si wznosi na z gruntu faszywych zasadach, kiedy gorczkowo sza robota przeciwstawiania jednostki spoeczestwu, wysuwania indywidualnoci przeciwko powszechnoci, kiedy odbywao si i odbywa stanowienie swojego "ja" w• kadej dziedzinie - moralnej, umysowej i spoecznej; harcerstwo wyszo z prawidowego zaoenia - podporzdkowania jednostki spoeczestwu, ono poszo dalej, dao ofiary, powicenia czstki dla caoci - i tu ley punkt cikoci zasugi harcerstwa przed narodem to jest kamie wgielny, jaki harcerstwo sabymi modzieczymi rkami pod budow nowej Polski podoyo i on tam pozostanie.

A to wszystko, co potem przyszo, te wielkie czyny wojenne, te bohaterstwa jednostek, to byy owoce-ale owoce byy dobre, bo ziarno byo zdrowe, - no i gleba bya co warta. 

Ale my nie sdmy, ani my starzy, ani wy modzi, ecie wy to wszystko z Anglii wzili. Z angielskiego skautingu wycie wzili metody, sposoby, jak sia ale nie tylko gleba bya nasza, i ziarno byo nasze.
Kiedy Polska-schodzia na drog wizienn, genialny modzieniec poszed do Krla Ducha i Krl Duch z nim jednym tylko chcia gada i wskaza mu najgbsze tajniki duszy narodowej, aby stamtd wydoby: "Jednoci silni, rozumni szaem' i drugie jeszcze zawoanie narodowe: Mierz siy na zamiary, nie zamiar wedug si" i te dwa wskazana jako talizman na drog niewoli, modoci polskiej zwierzy.
I modo Polski z pokolenia w pokolenie talizman ten sobie podawaa. -
Byway czasy ucisku nad miar, byway czasy, kiedy nard wtpi i w sobie si ama i modo swoj za te gupie, romantyczne hasa przeklina ale modo wiary im dochowaa - i wy bylicie tylko ich prawymi dziedzicami.
I wybia godzina, kiedy ponad miar sprawiedliwoci, dlatego e si te czasy dokonay, wam byo dane to wielkie, to nieopisane szczcie - zatrbi w zoty rg i obwieci nie tylko Polsce, ale wiatu caemu te zwyciya wasza prawda, prawda modoci polskiej. 
A dzi wy sami przyznajecie si - e „osta Wam si ino sznur".
Dzi bowiem w harcerstwie ogldamy drugie zjawisko. Kiedy Polska wchodzi na drog wolnoci, to znaczy na drog pozytywnej, twrczej pracy, ktrej odkada nie wolno, do ktrej stan musimy wszyscy "tak jak jestemy" bez rnicy stanu, pci i wieku, kiedy pracowa trzeba ze wszystkich si i z caej duszy swojej tak, aby dzie za rok starczy to harcerstwo wchodzi na drog pracy nijakiej i negatywnej. Nijakiej od gry, negatywnej od dou.
Harcerstwo powstao na caym terenie Polski jako ruch spontanicznie wrd modziey w rnych dzielnicach wybuchajcy. Naleao ruch ten skoordynowa i w jedno oysko uj. Gr harcerstwa, jego siy kierownicze czekaa mudna i trudna praca organizacyjna. Zacza si wic nijaka robota porzdkowania, szufladkowania, regulaminowania, ktrej pierwszym bdem byo, e pochona sob ca uwag i wszystkie siy gry, e na bok zostay odoone wszelkie wskazania pozytywne, a drugim, e trwa za dugo, e ruch zatrzymaa i zacza go przetwarza w organizacj i stworzya zaklte koo, w ktrym obraca si fatalne zagadnienie chwili, nad ktrym harcerstwo stano i nie -umie go rozwiza.

Ruch, czy organizacja, oto scholastyczny problemat, nad ktrym biedzi si harcerstwo, zapominajc, e rozwizanie jego tkwi tylko w zbiorowej woli, bo co stano, to nie idzie; a co idzie, to nie stoi.
Zbiernienie ruchu, to organizacja, zdynamizowanie organizacji, to ruch.

Modzie jest niecierpliwa, modzie czeka nie lubi i nie otrzymujc wskaza czynu z gry, rozpoczyna negatywn robot od dou, robot krytyki, robot rozsadzania organizacji i robota ta idzie po linii bardzo niebezpiecznej, po drodze typowego partyjnictwa.

Jako przedstawiciel jednego prdu staje silniejsza jednostka, skupia koo siebie jednostki sabsze, na drugim biegunie staje druga silniejsza jednostka, grupuje koo siebie swoich wyznawcw i dwie te siy, zamiast uy swoj kinetyczn energi na wytworzenie ruchu naprzd, staj naprzeciwko siebie, cieraj si i swe bezcenne siy marnuj. Tak jest - mona sobie to powiedzie i mona sobie tego nie powiedzie, ale to jest prawda, a prawdzie po harcersku naley spojrze w oczy.  Nie mona powiedzie eby si w harcerstwie winy za taki stan rzeczy nie szukao, ale szuka si jej le, bo zawsze poza sob, a rzadko w sobie, a najczciej - po naszemu - znajduje si j w jednostkach. U nas wszdzie, a wic i w harcerstwie, kada robota spoeczna stoi jednostkami, i nikt si o napicie ich wysiku nie pyta, pki robota dobrze idzie, a jak zaczyna si co psu, to jednostki staj si kozami ofiarnymi. Taka droga doprowadza tylko do zniechcenia i rozgoryczenia tych, ktrzy moe cay szmat swego ycia pracy dla idei powicili i do rozwydrzenia tych, ktrzy dla niej pracowa nie chc, czy nie umiej.
Tu trzeba drogi innej, drogi szukania nie winy, a przyczyny. Przyczyn mona szuka i pytko i gboko, i blisko i daleko, ale sign naley najgbiej i najdalej. - Ot przyczyna ley w tym - e modziey wiata caego trzeba istotnie wielkiego celu, a  modziey polskiej trzeba jeszcze dekoracyjnie piknego celu. I by ten dekoracyjnie pikny cel, bya nieprawdopodobnymi wysikami jednostek wzniesiona szklana gra, bya na tej grze zaklta krlewna a strzeg jej smok o trzech gowach.

I bya o tej krlewnie czarowna ba tczowa, piewana przez najwiksze polskie duchy, ktra koysaa wszystkie polskie dzieci. A dzi - smok o trzech gowach powalony, szklana gra wspania szar zdobyta, a krlewna, krlewna midzy nami chodzi. I oto zamiast, eby zwycistwo pie mocy i tryumfu z duszy harcerstwa wyrwao - to poszarzao, pociemniao - i  celu nie ma. A czy my istotnie jestemy u celu, czy Polska ktra jest, jest t Polsk, ktra bdzie, ktra musi by, ale ktr my tylko stworzy zdolni jestemy? Czy hydra obojtnoci, zanik pierwiastka moralnego, stawianie osobistego interesu ponad wszystko, nie s groniejsze od smoka o trzech gowach czy wrg wewntrzny ciemnoty i sobkostwa nie jest straszniejszy od zewntrznego? Czy w Polsce nie dziaaj jawnie obce pierwiastki rozkadowe, ktrym chodzi o to, aby dusz zatru umys zaciemni i wol zbierni? Czy nie czujemy wszyscy, e jaki chocho gra i chce, aby nard cay w foxtrotowym krku cele zgubi i drogi zatraci?
Zdajemy sobie doskonale spraw z tego, e dawanie harcerstwu pozytywnych wskaza przez ludzi nie fachowych jest spraw trudn i moe nawet nierealn, ale wobec tego, ze stanlimy do wsppracy nie tylko z wasnej ale i z waszej woli, uwaamy za suszne, aby gos nasz z tego wanie miejsca da si sysze
Przed harcerstwem stoj obecnie trzy pytania, na ktre trzeba sobie odpowiedzie:
I) Co zrobi, aby powstrzyma odpyw starszej modziey z harcerstwa?
3) Jak wzmocni pierwiastek moralny i ide braterstwa?
3) Jak w stanie dzisiejszym, z tymi zasobami moralnymi i materialnymi jakimi harcerstwo rozporzdza, promieniowa na zewntrz?
Kade z tych zagadnie jest bardzo doniose i moe suy za temat do obszernych referatw tu chodzi tylko o ich zasadnicze postawienie. Przyczyn odpywu starszej modziey z harcerstwa wydaje si nam przede wszystkim zbyt wyczny pedagogiczno - wychowawczy kierunek ruchu, poza ktrym inne potrzeby, a szczeglniej umysowe modziey za mao s uwzgldniane. Z chwil, kiedy modzieniec nie ma wyranie wychowawczych zdolnoci, to znaczy nie ma nadziei postpowania w hierarchii, zostania druynowym hufcowym etc., interes dalszego pobytu w harcerstwie jest dla niego stracony.

Za mao poza sprawami technicznymi jest wymiany myli, poruszania zagadnie szerszych, zagadnie
chwili obecnej, ktre modzie nurtuj i po rozwizanie ktrych musi ona sign poza organizacj, w ktrej nie znajduje odpowiedzi. Dorastajca i dorosa modzie harcerska nie umie wytworzy z pord
siebie orodka si umysowych, nie dy do stworzenia jdra intelektualnego, ktre by miao si przycigajc dla powaniejszych umysw i dawao impuls do pracy umysowej.

Sadz, e zwrcenie si do powanych si naukowych i fachowych z prob o owietlanie najbardziej palcych zagadnie droga odczytw, pogadanek i dyskusji daoby dobry rezultat. Wiem, e Lww poszed t drog i urzdzi szereg odczytw dla harcerskiej modziey.

Wielk przeszkod w yciu umysowym harcerstwa jest brak wasnej powaniejszej biblioteki. W tym kierunku nic si nie robi i harcerstwo nie ma wcale ambicji stworzenia wasnymi siami oglnej biblioteki harcerskiej, odkadajc t spraw, jak zreszt wiele innych, do lepszych czasw. A jednak w tym kierunku mona by skierowa inicjatyw starszych druhw, intelektualistw, nie majcych talentu do prowadzenia druyn. Pod kierunkiem bibliotekarza, starszego harcerza, naleao by zorganizowa grup modziey i prac tworzenia biblioteki zapocztkowa. W stu druynach warszawskich kurz si i le bez uytku biblioteczki druynowe. Szczegy wywiad o stanie tych bibliotek mgby da pierwszy impuls do zgromadzenia cenniejszych ksiek z tych bibliotek  w jedno miejsce. Zobowizanie druyn do dostarczenia pewnej liczby ksiek rocznie do oglnej biblioteki mogoby jej da pewien stay zasiek. Naleaoby wej w kontakt z wybitniejszymi autorami i wydawnictwami i t drog udaoby si take gromadzi ksiki i pisma.

Trzecim zadaniem jest zaoenie dobrego pisma modziey. yjemy w okresie pismomanii modziey. I w harcerstwie panuje tu duy ruch odrodkowy. Druyny wydaj swoje pisemka. Zjawisko samo w sobie ciekawe i dobre; z jego stron jest to, ze przewanie nie tyle chodzi o warto pisma, ile o dochd, jaki ono ma przynie druynie. Zebranie tych wszystkich pisemek, przejrzenie ich uwanie, w celu zdania sobie sprawy z prdw i zagadnie nurtujcych harcerstwo i wyowienia zdolnoci publicystycznych i redaktorskich spord samej modziey, byoby bardzo ciekaw i owocn robot dla starszego harcerza o duym nerwie redaktorskim. W harcerstwie s zadatki i jest materia dla stworzenia pisma modziey trzeba tylko umie takie pismo poprowadzi.
Na to jest stereotypowa odpowied: na takie zamierzenia trzeba ludzi, a ludzi brak.

Koo starszych harcerzy w. Warszawie liczy 93-ech czonkw, ludzie wic s. "Oni ino nie chcom chcie" yciow odpowiedzi, jak walczy z bezwadem i brakiem energii w harcerstwie, jest sprawa domu harcerza, ktra z powodu braku inicjatywy trzy ata na martwym punkcie staa. A przecie bez wasnego lokalu, bez miejsca na warsztaty, bez sali na odczyty i wieczornice, bez wasnej biblioteki i czytelni, ycie harcerskie nie moe nabra rozmachu. Znalazo si wreszcie kilku starszych druhw, ktrzy roboty si jli z wielkim zapaem i dziesiciu palcami. I oni swego doka i stworz dom harcerza, oparty o mocny fundament pracy samowystarczalnoci harcerskiej. W przecigu bardzo krtkiego czasu zdobyli oni skromny lokal trzypokojowy, ustawili pierwsze warsztaty, zaoyli klub pracy i zdoali grono ludzi dobrej woli swoim poczynaniem zainteresowa.

Zbyt mao uwagi zwraca si na obozy wdrowne dla starszych druhw. Urzdzanie kolonii i obozw dla druyn jest prac tak powan, e pochania cakowicie energie si kierowniczych; opracowanie jednake planu kilku lub kilkunastu pieszych wycieczek dla chopcw od 5-ej klasy wcznie wycieczek, ktre by jednoczyy druhw z rnych druyn, miao by ogromne znaczenie dla utrwalenia i wzmocnienia ideaw harcerskich.
Chopiec stojcy na rozdrou, przeywajcy swoje by czy nie by harcerzem, po takiej wycieczce z pewnoci w harcerstwie zostanie.

Tu mona rzuci dalszy projekt ekspansji harcerskiej Dzi podr zagranice jest prawie niedostpn, ale zorganizowanie kolarskich wycieczek do ssiednich krajw: Czech, ,Austrii, Wgier, czy Rumunii jest przy nawizaniu stosunkw z miejscowymi harcerzami projektem moliwym do zrealizowania.

Przechodz do drugiego punktu: podniesienia pierwiastka moralnego i idei braterstwa.
Dzi prawdopodobnie z powodu zbyt mao wyrobionych bezporednich kierownikw druyn, uderza brak odpowiedzialnoci wrd harcerzy "grunt nie przejmowa si" stosuje si nie tylko do zmartwienia, ale i do przyjtego na siebie obowizku. Ide braterstwa ktrej brak jest dzi uderzajcy, obnia zbyt hierarchiczny i subowy stosunek starszych druhw do modszych. Obcowanie pozasubowe starszego harcerza z modszymi jest rzadkoci. Spowodowane. wojn, zbyt niewolnicze przeniesienie form wojskowych na teren harcerstwa, potguje ten stosunek. Jaki ton nadaje „wany", taki przez mniej wanego udziela si ogowi, najsilniej jednake zwizanemu hierarchi. Pierwiastek wadzy odsuwa na drugi plan ide braterstwa, powoduje czstokro przerost ambicji i nadawanie sobie "wanoci". Poniewa caa praca prowadzi si dzi pod znakiem organizatorskim, wic ujmuj j w rce jednostki o wybitnie organizatorskich zdolnociach. Tacy ludzie maj zwykle mao sentymentu i usuwaj z pracy pierwiastek uczuciowy, co wpywa nie tylko na obnienie zapau i entuzjazmu, ale i serdecznoci wrd harcerzy. Brak tego tonu serdecznego, tego ciepa rodziny harcerskiej daje si wyczuwa na zjazdach i wieczornicach zjazdowych, gdzie jaskrawo wystpuj grupy zwizane wspomnieniami kursw instruktorskich lub inne towarzystwa wzajemnej adoracji, nastrj za oglny jest chodny i sztywny. Wyczuwa si takie rozumowanie: "Tu na zjedzie, lub na wieczornicy, kady powinien czu si dobrze, poniewa jest harcerzem, ja wic nie mam adnego obowizku przyczynia si do wytwarzania nastroju, bo on si beze mnie zrobi." Poniewa tak rozumuje kady, wic nastroju miego nie ma, bo go nikt nie robi, a nie ma zbiorowego wyczucia, e uczuciowo i serdeczno nie moe by nigdy bierna a musi by zawsze czynna.

Drug przyczyn braku braterskoci jest zamknicie pracy harcerskiej w granicach druyny i wytwarzanie przez to egoizmu zbiorowego. Stosunek druyny do druyny jest zwykle obcy, a czasem nawet wrogi. Jaskrawiej wystpuje to w mniejszych rodowiskach, gdzie jest hierarchia druyn. Obok siebie stoj: druyna gimnazjalna, seminaryjna i szkoy powszechnej i wytwarzaj pewn zbiorow klasowo, zamiast nakazu braterskiego stosunku.  Czy bywanie u siebie na zbirkach caych zastpw rnych druyn i stwarzanie terenw – do pracy rnych druyn, nie mogoby zemu zaradzi?

Przechodzimy do zagadnienia najwaniejszego i najtrudniejszego: do sprawy promieniowania harcerstwa. Uj j naley z dwch stron.
1) Jakie znaczenie wychowawcze moe mie promieniowanie harcerstwa na zewntrz.
2) Jak dalece takie promieniowanie harcerstwa jest spoeczn potrzeb chwili.
Pierwsze jest spraw metody wcielania w ycie ideaw harcerskich, drugie jest zagadnieniem spoeczno - narodowym.

Zacznijmy wic od pierwszego:
Harcerz skada przyrzeczenie na dobry uczynek i na sub blinim i Ojczynie. Jeeli takie przyrzeczenie skada, to go musi z punktu zacz wykonywa, jeeli takie prawo jest, to ona musi by speniane. Jeeli nie ma by speniane, to niech go lepiej nie bdzie, bo nie ma nic gorszego, jak wielkie haso, za ktrym nie idzie czyn.
To rodzi obud, faryzeuszostwo, a w najlepszym razie blag, nasz wad narodow, z ktrej harcerstwo musi leczy a nie moe jej potgowa. Jeeli prawo ma by speniane, to trzeba tego pilnowa a nie mona tego najwaniejszego w swej harcerskiej istocie prawa, zostawia wycznie inicjatywie i sabej woli modego druha. Chopak lat 13-15 potrzebuje nakazu i autorytetu. Warto nakazu i autorytetu harcerskiego jest ta, e powstaj one z ona samej modziey ale tym niemniej przeto musz one obejmowa dziedzin moraln. Tak jak musi by musztra fizyczna, tak musi by musztra moralna, praktyka dobrego uczynku z uwzgldnieniem dobrego uczynku jednostki i  zbiorowego uczynku zastpu, druyny i caego harcerstwa.

Na zapytanie czy promieniowanie harcerstwa na zewntrz jest spoecznie potrzebne, odpowiadaj kierownicy ruchu e zasadniczo z tego punktu widzenia do harcerstwa podchodzi nie mona, bo robot spoeczn powinni wykonywa starsi a nie modzie. Zupenie susznie, ale i wojn powinni prowadzi starsi a nie modzie A jednak czternastoletni chopcy dwigali karabin i ich udzia w polskiej wojnie by nie tylko dlatego tak wielki, e si dzieciom chciao bawi w wojn, ale dlatego, e ich pomoc bya naprawd potrzebna.

Naczelnictwo harcerskie, wadza naczelna zgosia Radzie Obrony 30,000 harcerzy i bya chwila kiedy uznaa to za suszne i za stosowne. Nasz stan ostrego pogotowia spoecznego dopiero si zaczyna i nie mona czynnej pomocy spoecznej harcerstwa odkada do lepszych czasw. Nie mona zrobi wszystkiego, trzeba robi, co si, da i tymi siami jakie s.

S dwa typy pracy czekajcej na pomoc harcerstwa: w miecie i na wsi.
W Warszawie niedawno 14 szk powszechnych zwrcio si do harcerstwa o zorganizowanie druyn. Harcerstwo odmwio z powodu braku kierownikw.I susznie - druyn, szczeglniej w szkole powszechnej mona zorganizowa tylko przy pomocy dobrego druynowego ale prac przygotowawcz mona rozpocz siami, ktre s, co waniejsze siami zbiorowymi zastpw i druyn. Zamiast innych tropie, czy wywiadw, lub podchodze mona zastpami przeprowadzi wywiady, czego w danej szkole potrzeba i co si da z miejsca zrobi. Starsi czy starsze mog prowadzi gawdy, cay zastp moe prowadzi gry lub zabawy, urzdzi wspln wycieczk lub zwiedzanie Warszawy. W harcerstwie cofaj si przed takimi eksperymentami w obawie stworzenia "baaganu". Zdaje si jednak, e tego rodzaju zbiorowa praca ramami organizacji jeszcze nie ujta a traktowana jako wiczenie pracy spoecznej przyniosaby obopln korzy: dzieciom szkoy powszechnej daaby kulturaln opiek i braterskie obcowanie z harcerzami i przygotowaaby grunt dla przyszej druyny.

Robota taka druynie dajcej sw prac, wskae cel ktrego szuka, ze cieek na ktrych si bka, wyprowadzi na szerok drog i skrystalizuje w niej idea harcerski. Jest to pole dowiadczalne, na ktrym naley przeprowadza tego rodzaju eksperymenty. Obecnie praca w tym kierunku jeeli si prowadzi, nie jest robot harcerstwa, lecz prac jednostek, ktre s harcerzami.

A teraz praca na wsi, na tym od stu lat z gr lezcym ugorze. Tu opinia biegych wydaa ju swj wyrok: - Praca harcerska dzisiejszego typu, jest dla wsi nieodpowiednia, nie daje adnych rezultatw, trzeba j do czasu wypracowania specjalnego rodzaju dla wsi odoy Znowu odoy. A tymczasem rokrocznie setki zorganizowanych harcerzy w karnym ordynku id - na ono przyrody aeby w idealnych, przez siebie stwarzanych warunkach przey okres intensywnej pracy wcielajcej w ycie caoksztat prawa harcerskiego Czstk tego prawa jest: "Harcerz jest poytecznym blinim i Ojczynie". Dlaczego wanie to prawo, tam na onie przyrody ma lee odogiem? Dlaczego od pierwszego dnia pobytu na wsi kolonia harcerska nie ma si w nim wiczy ku poytkowi drugich a radoci swojej? Syszaam nieraz wiadectwo wydawane samym sobie przez harcerzy o stosunku kolonii do miejscowej ludnoci: „Kolonia zostawia dobr pami po sobie, bo szyby w lokalu zostawia cae i mieci z ktw odchodzc po sobie wymiota" Sumienie harcerskie nie niepokoi ten negatywny kt widzenia, nie zawierajcy aktywnego pierwiastka czynu. Dwa lata temu byam w cku, kiedy ck by w. p. rezydencj harcersk. Nie byo tam jeszcze ani kursw, ani kolonii, tylko co niedziel gromadziy si okoliczne druyny na wycieczki. Co sobot trbki gray i ze wszystkich stron ciekay harcerskie druyny ku zdumieniu miejscowej ludnoci i radoci dzieci. Cay dzie niedzielny upywa chopcom pod kierunkiem wytrawnego harcerza na radosnej pracy i wesoej zabawie. Gdy chopcy gracowali cieki, lub pielili truskawki, dzieciaki wiejskie rozchodziy si, bo dla nich to nie dziwota, ale gdy chopcy odbywali musztr, lub urzdzali gry harcerskie, zwarty mur widzw z byszczcymi oczami otacza ich. Ci mali widzowie dusz brali udzia w tej nowej dla nich, nieznanej zabawie, ale umylnie obserwowaam, ani jeden harcerz do tej gromadki nie podszed.

Gdyby kady z nich znalaz si tu, w pojedynk, to z nudw zagadaby z dzieciakami, ale poniewa przysza zwarta gromada, ktrej dobrze byo ze sob, ktra nie czua wasnej potrzeby wzicia czego od tych dzieci - nie poczua ona potrzeby - dania czego tym dzieciom. Gdyby harcerze jedli cukierki, a dzieciaki wiejskie podliwie by na to patrzay, z pewnoci przyszoby komu do gowy, e trzeba si z nimi podzieli; ale o podzieleniu si duchowym cukierkiem - weso zabaw - nikt nie pomyla.

Nadchodzi cudny wieczr niedzielny, trbki gray, druyny rozchodziy si po rozkosznej wycieczce, rodzice miejscowej dziatwy rozchodzili si po domach i machnwszy pogardliwie rk mwili - Et! Buruazyjna zabawka. A dzieciaki robiy sobie kije i chorgiewki i przez cay tydzie rozlegay si sowa musztry i komendy harcerskiej.
Ot pytanie - czy w tym mdrze, radonie i pracowicie uoonym dniu harcerskim, nie mona byo umieci godziny zbiorowej pracy, czy zabawy, powiconej tym dzieciom-jednej krtkiej godziny, zadzierzgajcej wze serdeczny midzy dziemi i naprawd rozszerzajcej dusze tych, ktrzy daj i tych, ktrzy bior?

Dzi, jeeli na wsi jest kolonia harcerska, to na potu pal si dwa ogniska. - Przy jednym chopcy marz sny o potdze, przy drugim chopaki ukadaj plany bandyckie a rnica midzy nimi jest ta, e gdy pierwsi, odkadajc spenienie marze do jutra, moe ich nigdy nie speni, to drudzy swoje plany dzisiejszej nocy w ycie wciel.
Dwa wiaty - midzy ktrymi przez 150 lat kopali przepa wszyscy szatani, ktrzy koo naszej zagady byli czynni.
Byli tacy, ktrzy j wasnymi ciaami zasypa chcieli, bo w one czasy "nie przed narodem owiaty kaganiec" znaczyo pj na wiadom ofiar. Oni widzieli, e ich usiowania skocz si w X-ym pawilonie lub w tajgach Sybiru, a jednak szli.

Dzi inne czasy nastay: dzi nie ciao swoje, a dusz swoj za spraw pooy trzeba. Dzi pochyli si naley nad przepaci, odwanie spojrze w gb - czy daleko do dna. My dzi ju nie stracecy, a mdrymi budowniczymi by powinnimy. Na przepaci, i nad przepaci nowego gmachu lekkomylnie wznosi nie  wolno - ona musi by pomienn wol i miujcym sercem zasypana. I na t prac - waszego pokolenia za mao! Polska, ktra jest, nie jest t ktra bdzie, a do ktrej droga prowadzi przez dwadziecia  pi milionw dusz polskich i drog t nard przeby musi, bo jej nikt za niego nie przebdzie.

Pocztek tej drogi w duszy wasnej, i w gbokim niezomnym przewiadczeniu, e Polska nie bdzie taka, jak j zrobi partie polityczne z prawa lub z lewa - a bdzie tak, jakim bd ja, ty, dwudziesty i milionowy. Dzisiejsza modzie jak ognia boi si patosu i egzaltacji, zarzut ten mona skierowa przeciwko temu, co tu powiedziane, lecz zarzut nie bdzie suszny. Jeeli jest patos i egzaltacja, to w moim przemwieniu i te pjd cakowicie na mj rachunek, ale robota jest bardzo czarna i bardzo realna, i dlatego, e jest taka czarna i taka realna, e w niej brak patosu i egzaltacji. To wanie dlatego was przy niej nie ma. Mamy obok siebie pobratymczy nard czeski, tak bardzo nam obcy duchowo, bo zbyt dla nas trzewy i praktyczny. A jednak nard ten gdy wybia godzina odrodzenia - potrafi wydoby z siebie egzaltacj - na tak prac wanie; potrafi rzuci wszystkie mode siy w tym kierunku i rozpdem modziey, jej entuzjazmem prac u podstaw, prac odrodzenia narodu rozpocz; jedno mode pokolenie cudu dokonao. Dzi u nas nadesza taka wanie chwila, takiej duchowej organicznej pracy nard potrzebuje i tak robot modzie uzbrojona w hasa harcerskie, Polsce da moe i powinna. Nieprawda, e celu nie ma - cel, za ktry dusz pooy warto, jest: Oby w wolnej Rzeczypospolitej polskiej kady obywatel mia wznios dusz, wiaty umys, zdrowe ciao i prawy charakter. Cel niestety bardzo daleki, a droga do niego bardzo trudna - "gwat i sabo broni wschodu" Najgorsza wanie jest ta sabo - wasna, z ktr „ama trzeba si za modu". Na podjcie tej pracy nigdy za wczenie, a moe by pno. Dzi ju ma ona swoje zalegoci, nie tylko 150-u lat niewoli, ale i trzech lat wolnoci, w ktrych nie wszystko zrobiono, co zrobi mona byo.
Przed waszym pokoleniem ley harcerskie wskazanie:

Jutra nie zapiesz, wczoraj nie dogonisz, ino dzi trzeba trzyma mocno w garci i ku z niego przyszo tak, aby warto byo kiedy przeszo wspomina!

Stanisawa Daszkiewicz-Czajkowska, 1877-1970

 Ukoczya pensj nauczycielsk we Lwowie, co dawao jej prawo pracy w zawodzie nauczyciela.
Wysza za m za Michaa Daszkiewicz-Czajkowskiego, prawnika, pniejszego Przewodniczcego Harcerskiego Sdu Honorowego. Matka trjki dzieci, z ktrych wszystkie byy w harcerstwie.
W Humaniu, w Macierzy Szkolnej, uczya polskie dzieci jzyka polskiego i historii. Oboje z mem uczestniczyli w tworzeniu harcerstwa polskiego na kresach Rzeczypospolitej, std jej bliska znajomo ze Stanisawem Sedlaczkiem. W 1918 roku przyjechali do Warszawy, uciekajc przed bolszewikami. W pierwszej poowie lat dwudziestych bya wybitn dziaaczk K Przyjaci Harcerstwa i przez jaki czas przewodniczya KPH; czonkini Naczelnictwa ZHP w Warszawie.
Wedug rodzinnego przekazu, przyja z S.Sedlaczkiem ulega osabieniu w momencie, gdy nasiliy si endeckie oddziaywania na harcerstwo; to te miao by powodem jej wycofania si z czynnej suby.
Autorka m.in. nastpujcych tekstw:
 „O wielki cel harcerstwa” Referat na 2 Walnym Zjedzie Oddziau Warszawskiego ZHP, 26.03.1922, stron 23.
 „Przyjaciele Harcerstwa”, W-wa, 1924, Wyd. Naczelnictwa ZHP, stron 32.
 „Harcerstwo, rodzina i szkoa”, w: „Rado ycia” Jednodniwka Oddziau dzkiego ZHP, d, czerwiec 1927, Zarzd Oddziau dzkiego ZHP
„Harcerstwo jako wspczynnik wychowawczy domu i szkoy”, w: Jednodniwka Zarzdu Oddziau dzkiego ZHP, d, 1927, Zarzd Oddziau dzkiego ZHP
„W jakim kierunku powinna si rozwija praca K Przyjaci Harcerstwa. Regulaminy i instrukcje dla czonkw wspdziaajcych ZHP i K Przyjaci Harcerstwa.” W-wa, 1928, Wyd. Naczelnictwa ZHP, stron 10
„Zadania spoeczne obozw”, w: „Harcerstwo w obozach” Praca zbiorowa pod red. Stanisawa Sedlaczka i Eugeniusza Ryszkowskiego, W-wa, 1928, Dzia Wydawnictw Naczelnictwa ZHP

 {mos_sb_discuss:2}

Odson: 7296

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team