ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Baden-Powella sen na jawie ... Drukuj

Imagehm. Wojciech Hausner

Prolog

W 1914 roku w Krakowie zostaa opublikowana ksizka Andrzeja Makowskiego „Jak skauci pracuj?", która jest obszern relacj z udziau polskich skautów w III Wszechbrytyjskim Skautowym Zlocie w Birmingham; jest relacj ale zarazem opowieci o skautingu. W polsiej wyprawie wzio udzia 56 skautów i skautmistrzów z Makowskim, Affanasowiczem, Nowakiem, Lewickim, Strumio.

Image Tworzyli oni cztery zastpy: „Dzwoców", „Kruków", „Wilg" i „Czajek". Podbili serce Bi-Pi, a nastpcy brytyjskiego tronu próbowali uwiadomi, e „Poland" i Galicja to nie Austria. Wród 30 tysicy skautów z 16 narodowoci skauci-harcerze biaoczerwon flag ponad swoim zlotowym obozem zaznaczyli polskie niepodlegociowe aspiracje.

Niestety wojenna zawierucha przerwaa midzynarodowe kontakty skautów, a wojna o granice i bitwa warszawska z bolszewikami w 1920 roku uniemoliwiy udzia harcerstwa w pierwszym skautowym Jamboree. Nazw zaczerpn prawdopodobnie Bi-Pi z jzyka Indian pónocnoamerykaskich, a oznaczaa ona Spotkanie Bratniego szczepu.

Akt pierwszy

Wypraw na II Jamboree do Danii w roku 1924 kierowa Adolf Heidrich. Harcerstwo otrzsno si po wojnie, przeyo wewntrzne konflikty o dalsz drog. Na równolegej III Midzynarodowej Konferencji Wodzów Skautowych T.Strumio przedstawi referat o patronach druyn. O tyle ciekawy, e w wiatowym skautingu nie znano „instytucji" patrona.

Pi lat póniej Marian owiski poprowadzi harcerzy na III Jamboree do kraju narodzin skautingu, do Anglii. W Arrowe Park, w Birkenhead, zebrao si blisko 50 tysicy skautów, a „Zota Strzaa" braterstwa, która wypuszcza Baden-Powell nawoujc do braterstwa niosa nadzieje na dobre jutro.

ImageWszyscy jestemy brami i nie mamy w zwyczaju spiera si ze sob, czy walczy ani nawet przygania sobie nawzajem. Chropowato wygadzamy i cieszymy si sob (...). Ze wszystkich kraców ziemi wdrowalicie na to wielkie zgromadzenie wiatowego Koleestwa i Braterstwa. Dzi wysyam Was z Arrowe na cay wiat z moim symbolem pokoju i koleestwa, a kadego z Was mianuj moim ambasadorem, nioscym to posanie Mioci i Braterstwa na skrzydach powicenia i suby - na krace ziemi. Odtd skautowym symbolem pokoju jest Zota Strzaa. Niecie j daleko i szybko, by wszyscy ludzie mogli zazna Braterstwa Czowieczego.

 

 

Po tym Jamboree pozosta pikny album pod redakcj Tomasza Piskorskiego z wspaniaymi rysunkami Wadysawa Czarneckiego. Harcerstwo miao ju swoje wane miejsce na mapie wiatowego skautingu.

Image W 1933 roku nad Europ zawiso ju widmo totalitaryzmów rónej maci. Wyprawa z Antonim Olbromskim ruszya tym razem blisko - na Wgry, do Godollo. Zachwyciy polskie tace ludowe i prezentacja druyn specjalnociowych. Jzyk polski sta si jednym z oficjalnych jzyków wiatowego spotkania skautów. Referat Ignacego Wokowicza, komisarza zagranicznego przedstawiony na VII Midzynarodowej Konferencji Skautowej zosta wyróniony przez Baden-Powella.

V Jamboree w roku 1937 odbyo si w gocinnej Holandii, w Vogelenzang. Poza gówn druyn prowadzon przez Tadeusza Borowieckiego swoimi ciekami na jambo dotara druyna kolarska, druyna kajakowa, i oczywicie aglowiec „Zawisza Czarny". Aleksander Kamiski poprowadzi konferencj powicon ruchowi wilczcemu, a w tym oczywicie oryginalnemu polskiemu pomysowi jakim byy zuchy. Baden-Powell ponownie wzywa do wiatowego braterstwa i koleestwa. Nadaremnie. Twórca skautingu zmar w dalekiej Kenii w roku 1941 i nad zlotowymi namiotami ju kto inny wygrywa podczas nastpnych jamboree sygna na bawolim rogu.

 

 

Image Nastpne Jamboree odbyo si dopiero po wojnie wszystkich narodów, po wojnie w której uczestnicy Jamboree stali w armiach wrogich pastw naprzeciw siebie. Tylko polscy harcerze stworzyli organizacje konspiracyjne dziaajce metod skautow i walczce z okupantem. Po wojnie wadze przejli komunici, wznowiono prac ZHP, ale organizacja poddana wpywom politycznym PPR zmierzaa do likwidacji, a wród polskiej emigracji politycznej podj prac ZHP poza granicami Kraju.

W tej sytuacji na VI Jamboree w Moisson do Francji - na Jamboree Pokoju - w roku 1947 bya obecna tylko reprezentacja harcerstwa na emigracji, a wkrótce Polsk usunito ze struktur wiatowego skautingu.

Epilog i...

Image Szczególnym epilogiem tych blisko dwudziestoletnich kontaktów ze wiatowym skautingiem byo „zote jamboree" - IX Jamboree w Sutton Park w Anglii, zorganizowane w 50 rocznic powstania skautingu, w 50 rocznic pierwszego skautowego obozu na wyspie Brownsea.

Rok 1957 by w Polsce rokiem trwajcej jeszcze nadziei na zmiany, na yk wolnoci. Spontanicznie odbudowyway si druyny harcerskie, chocia w powstaym na Zjedzie ódzkim ZHP trwaa ostra walka o ksztat ideowy Zwizku. „Na przeaj" pozwoli sobie nawet na opublikowanie fotografii przedstawiajcej udzia grupy harcerzy z ZHP poza granicami Kraju w defiladzie na Jamboree z tabliczk „Poland". Byo to niezwyke, poniewa wadze wiatowego skautingu nie chciay uznawa organizacji skautowych na uchodstwie. Tutaj zrobiono wyjtek.

Korespondentem „Na przeaj" by w Sutton Park Kazimierz Koniewski, który w cyklu obszernych artykuów wzbogaconych niezwykymi fotografiami opisa przebieg Jamboree, w którym nie omieszka zwróci uwag na saby poziom skautingu, na krok wstecz w jego rozwoju. Oczywicie w kontekcie nowoczesnego (zwaszcza spoecznie) ZHP dziaajcego w PRL.

... jeszcze jeden prolog

Historia zatoczya koo. Do Polski w roku 1989 zawitaa niepodlego. Rozpoczy si starania o powrót Polski do wiatowych organizacji skautowych. Jednym z elementów tego powrotu mia by udzia w XVII Jamboree w Korei Poudniowej w roku 1991. Wydarzenie byo o tyle niezwyczajne, e znowu zrobiono wyjtek dla polskich harcerzy, którzy pojechali na wiatowe spotkanie nie bdc czonkami WOSM. Polska reprezentacja bya skromna, zaledwie 10 osób z ZHR, ZHP (r.z.1918) i ZHP. I mimo, e od kolejnego, XVIII Jamboree, polska flaga ponownie oficjalnie powiewa nad skautowymi zlotami to bierze w nich udzia tylko ZHP przyjtego do WOSM i WAGGGS w latach 1995-1996 jako reprezentant Polski.

hm Wojciech Hausner HR

Od Redakcji:

Autor przegapi zapewne, i w XVIII Jamboree w Holandii (1995) Polsk reprezentowaa wspólna delegacja ZHP i ZHR (z kadej z organizacji po 20 osób). Komendantem by hm Rafa Bednarczyk (ZHP), a czonkami Komendy z ZHR hm Krzysztof Frckowiak i hm Jacek Kurzpa.

Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odson: 11008

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team