ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Naczelnik i wybory. (list do Redakcji) Drukuj
HO Marcin Stencel 

Droga Pobudko !

Pisz, aby podzieli si moim niezadowoleniem spowodowanym listem Naczelnika Harcerzy z dnia 30 padziernika br. (http://www.zhr.pl/info/4105).

Jako rodowity Gdynianin dostrzegam i doceniam wkad radnych w dynamiczny rozwój mojego miasta. Tajemnic poliszynela jest fakt, i poowa tej ekipy to byli i obecni instruktorzy ZHR-u (mniej lub bardziej aktywni). Powodem ich skutecznoci s niewtpliwie cechy wyrobione w harcerstwie – uczciwo, sowno, pracowito, przedsibiorczo i poczucie odpowiedzialnoci za swoj lokaln spoeczno. Natomiast zupenie odcinam si od dopisania do tej listy wiatopogldu – jakiegokolwiek, a ju tym bardziej konserwatywnego. Jakie znaczenie na np. tworzenie nowych miejsc pracy ma to, e radny jest chrzecijaninem ?

Uwaam, e penienie funkcji radnego winno by na ile to moliwe jak najmniej zwizane z polityk. Dlatego te jestem wdziczny druhom z Rady Miasta Gdyni, e kandydowali i kandyduj dalej z listy apolitycznej „Samorzdnoci".

Nie wiem na czym polega ma „konserwatywna rewolucja". Czy chodzi o akrobatyczne popisy rezydentów cyrku przy Wiejskiej? Naduywanie zaufania wasnych wyborców poprzez zaskakujce koalicje, radykalne pomysy na reform szkolnictwa a moe ostateczne zrzucenie jarzma wpywów byych agentów na nasz kraj - oczywicie wszystko po jedynej susznej myli rzdzcych - ?

Przepraszam - zapomniaem jeszcze o pomniku Józefa Kurasia i muzeum Katynia. Jeeli tak jest, to mam nadziej, e rewolucja „pore wasne dzieci".

Dziaania obecnego rzdu powoduj frustracj wielu milionów Polaków - wród nich moj take. Nie chc aby ZHR by z nimi kojarzony.

Marcin Stencel HO
p.o druynowego
5 Gdyskiej Druyny Harcerzy „Knieja"
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

Od redakcji: Druhu Marcinie! Oczywicie nie jestemy uprawnieni, by odpowiada na zawarte w licie pytania, skierowane personalnie do Druha Naczelnika. Moemy tylko mie nadziej, e odpowie na nie adresat. POBUDCE nie udao si niestety jak dotd, mimo licznych prób i mimo obietnic uzyska wywiadu z druhem Michaem Sternickim. Lekcewaenie prasy stao si niedobrym, ale powszechnym obyczajem politycznym w IV Rzeczypospolitej, nie czujemy si wic uraeni. Czym innym jest jednak, mamy nadziej, odpowiadanie na pytania, stawiane wprost przez instruktorów ZHR, dla których Druh Naczelnik jest nie tylko zwierzchnikiem wybranym w demokratycznych wyborach, ale take wychowawc, oddziaujcym osobistym przykadem.

List publikujemy bez skrótów i poprawek, co nie znaczy, e z jego treci i tonem utosamiamy si bez zastrzee. Przywilejem modoci jest stawianie kategorycznych tez i bezkompromisowych pyta, i to nasza redakcja szanuje. Ze swojej strony chtnie dodalibymy jeszcze kilka pyta i niewtpliwie uczynimy to przy kolejnej próbie uzyskania wywiadu. Spytamy  Druha Naczelnika o jego definicj „rewolucji konserwatywnej", spytamy, czy rzeczywicie „nasze" pogldy reprezentuj kandydaci na radnych ze wszystkich partii politycznych (z Samoobron wcznie), a jeli tak, to jakie waciwie pogldy s nasze? W tym kontekcie nie zapomnimy o pytaniu, dlaczego wród wymienionych kandydatów znalazy si osoby bez stopni harcerskich (jaki jest ich status?), nie znalaz si natomiast powszechnie znany kandydat na prezydenta Gdyni podharcmistrz  Wojciech Szczurek? No, ale to ju nasza, redakcyjna sprawa. Druhu Marcinie, za list dzikujemy.

hm Pawe Wieczorek KOHUB
Redaktor Naczelny POBUDKI

Odson: 6559

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team