ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Jak skauci pracowali Drukuj

Imagehm. Marek Kamecki 

Nie bez powodu wziem tym razem „na  tapet" ksik szczególn, chocia z pewnoci duo mniej znan i czytan choby przez fakt, i bya wydana tylko jeden raz i to przed pierwsz wojn wiatow. Szczególn, gdy powstaa w momencie dla polskiego skautingu szczególnym -w przededniu przeczuwanej i spodziewanej próby wojennej, a take w momencie silnej transformacji jak  przechodzio wtedy harcerstwo. Wyjtkowo tej pozycji wynika te z faktu, e opisuje pierwsze Jambo w Birmingham w roku 1913 , a za kilka miesicy nasi harcerze pojad (?) na Jubileuszowy zlot stulecia - równie do Wielkiej Brytanii.


Image Dzieo :„Jak skauci pracuj" Andrzeja Makowskiego z pocztku byo zamierzone przez autora jako sprawozdanie ze zlotu i taki charakter pracy znajdujemy na jego pierwszych stronach , jednak im dalej tym bardziej wida jak pasja i zaangaowanie autora przeksztaca relacj w pen analiz i postulatów opini o koniecznych zmianach w „polskim skautostwie".

Ksika rozpoczyna si sowami: „Dla naszego narodowego poytku, dla naszej zbonej pracy braterskiej, w której midzy zabaw w polu i gawd dookoa obozowego ogniska kryje si myl powana - naley zda spraw z rzeczy towarzyszcych Wszechbrytyjskiemu Skautowemu Zlotowi i Wystawie w r. 1913 i przez to zachci do podobnej pracy u nas."

 

 

 

Image
Druyna polska po opuszczeniu okrtu na dworcu w Folkstone
( „Jak skauci pracuj", A.Makowski, Kraków 1914. s.7 ), a koczy szczer konstatacj : „ W r. 1912 na 1913 patrzaem na zastój w polskiej organizacji skautowej i na zapanowanie zych zwyczajów, które tym, którzy skautostwa dostatecznie nie pojli, pozwalay na próby przeksztacenia Ruchu <na wasne kopyto>, a które wród <skautów> sprowadziy lekcewaenie praktyk i Prawa Skautowego. Gdy si na miejscu nie udao zemu zaradzi, wpadem na pomys, e monaby skorzysta ze zlotu Birminghamskiego i zawiózszy na kilkudziesiciu skautów polskich, stara si nastpnie o usunicie niedomaga, które w naszym narodowym Ruchu skautowym uwaam za przemijajce. - Dlatego napisaem t ksik i dlatego chc ja zamkn kilku wasnemi ogólnymi uwagami." ( op.cit. s.305)

 

Image
Druyna polska w obozie pod Birmingham

W roku 1913 Makowski jest ju instruktorem „po przejciach" - bdc od jesieni 1910 do wiosny 1912 spiritus movens harcerstwa wyrusza do Anglii w celu przyjrzenia si skautingowi z bliska. Prowadzi liczne rozmowy z Baden-Powellem, spotyka si z  instruktorami, odwiedza  druyny angielskie - jest na  zbiórkach i biwakach, czyta literatur i   jak pisze Kamiski w jego biografii , wraca do kraju peen zapau do zmian  i popchnicia Ruchu na waciwe tory. W Polsce wita go chodny mur niezrozumienia - zdya ju powsta grupa „dziaaczy" dla której ruchliwo, impet i kompetencja Andrzeja zaczy by zagroeniem. Do gosu doszy te zakusy protektora „Sokoa" przy którym dziaa skauting - Narodowej Demokracji, aby harcerstwo wyj spod wpywów niepodlegociowców z Zarzewia.

ImageMakowski zostaje odsunity od wpywu na organizacj. Nie byo jeszcze Internetu . Zakada wasna druyn i staje w szeregu druynowych, aby tam w  praktyce dowie susznoci metod Baden-Powella. W styczniu 1913 dostaje z Londynu  zaproszenie   na zlot. Pobyt w Anglii procentuje take minowaniem go na sekretarza druyny zlotowej. I tak w lipcu jadc poprzez ca Europ , z kopotami w Berlinie i przyjaznym powitaniem na Wyspach Brytyjskich polscy skauci rozbijaj swój obóz na terenie zlotu.

Relacja z tego wydarzenia jest naprawd opisana w ksice fenomenalnie - czu atmosfer radoci i dumy uczestników z potgi modziutkiego przecie Ruchu.  Poprzez utrzymywane chwilami zadcie przebija si Makowski - marzyciel, Makowski - fantasta, Makowski - kreator. Dobrze widzi jak kapitalne efekty daje radykalne stosowanie metody Generaa -  jak system zastpowy i powane podejcie do sprawnoci niesie na swoich skrzydach Ruch.

Moemy przeczyta niezliczone opisy prac i dziaa skautów, moemy potraktowa t ksik wrcz jak kopalni pomysów , a jednoczenie wnikn w atmosfer przecie kulturowo , jeszcze XIX-wiecznej Europy z jej militaryzmem i nacjonalizmem. Dopiero po przeczytaniu „Jak skauci pracuj." zdaem sobie spraw jak szalenie prekursorskim i wrcz proroczym byo przesanie braterstwa i pokoju wiatowego goszone przez bd co bd przez zawodowego oficera kolonialnego imperium.

Image
Do polskich skautw
Jak wielkim nieporozumieniem byo traktowanie przez wielu liderów  w rónych krajach skautingu jedynie jako sposobu na podniesienie jakoci rekruta. Jak bardzo elsowskie korzenie harcerstwa zawayy na tym, e nie poszed on w Polsce  w kierunku jedynie wojskowym. Niewtpliwa zasuga w tym bohatera mojej druyny - Makowskiego, który potrafi skupi w sobie i poczy tak róne przecie nurty polskiej irredenty.

Na szczególn uwag zasuguje w ksice bardzo wyjtkowa biografia Baden-Powella pena szczegóów nieznanych polskiemu czytelnikowi - zabawnych , dla nas dzisiaj dosy egzotycznych.

Take opis pierwszych lat powstawania skautingu na wiecie nie ma sobie adnego odpowiednika w polskojzycznej literaturze - warto przyjrze si jak bardzo epoka wiktoriaska kojarzona przez nas dziki literaturze ze skrpowaniem i „sztywniactwem" dawaa moliwoci swobodnego dziaania ludziom z inicjatyw w kadym aspekcie ycia spoecznego i jak bardzo zakres wolnoci osobistej by duo wikszy ni w naszej stechnicyzowanej cywilizacji postholocausu.

Myl, e jest wiele powodów dla których kady kto interesuje si histori harcerstwa powinien sign po t pozycj.

Czy jest to jednak  ksika tylko dla historyków?

A co z przyszoci naszego Ruchu w Polsce Anno Domini 2006 w przededniu zlotu z okazji 100-lecia skautingu wanie w Birmingham?

Oddajmy gos Makowskiemu:  Przed trzema laty pragnem stworzenia potnej, sprawnej i silnie scentralizowanej organizacji polskiego skautostwa. Dzi mniemam, e by to dowód powierzchownego zaznajomienia si z Ruchem i modzieczej niedojrzaoci. Nie dostrzegaem, e s silniejsze wzy wewntrzne od karbów formalnych. Ruch bez centralnej organizacji moe doskonale istnie i rozwija si, organizacja natomiast centralna bez wyrobionych ludzi i bez dostatecznego zrozumienia przez nich idei zawsze bdzie szwankowa. Cho taka organizacja jest potrzebn, jednak naley uwiadomi sobie, e chcc utworzy centraln organizacj skautow, trzeba skupi w niej skautów nie z imienia lecz z czynów. Dopóki to si nie stanie, punkt cikoci bdzie lea gdzie indziej. (op.cit. s.320 )

A gdzie ?

(nadal nie przywrócony do suby instruktorskiej

p.o.  druynowy hm.Marek Kamecki)

Image
Dnia 12 lipca wracalimy z niezpomnianej wycieczki do kraju...
 


Odson: 7936

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team