ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Bohater tajnego frontu Drukuj

Imagehm. Jerzy Bukowski

Jedni nazywaj go Konradem Wallenrodem XX wieku, drudzy pierwszym polskim oficerem w NATO. Dla poowy rodaków jest bohaterem, dla poowy zdrajc. Kombatanci Armii Krajowej widz w nim swojego spadkobierc, ksztaceni w sowieckiej Woroszyowce wysi oficerowi Ludowego Wojska Polskiego czowieka, który zama przysig.

Wystarczy przywoa dwie wypowiedzi, aby ujrze jak skrajnie by oceniany:

"Znaem dobrze pukownika Ryszarda Kukliskiego. To zdrajca i sprzedawczyk, niegodny munduru oficera Wojska Polskiego. Przekaza wszystkie nasze podstawowe plany strategiczne nieprzyjacielowi. To by bardzo inteligenty oficer. Inteligenty zdrajca" (marszaek Wiktor Kulikow, I wiceminister obrony Zwizku Sowieckiego, gównodowodzcy wojsk Ukadu Warszawskiego).

"Pukownik Kukliski - stwierdzam to z naciskiem - nie by zwyczajnym agentem wywiadu USA. By odwanym sojusznikiem Ameryki i to w chwili, gdy cae dowództwo Wojska Polskiego byo zaprzedane Sowietom. By pierwszym polskim oficerem w NATO. Ryzykujc ycie i nie tylko swoje, ale swojej rodziny, godnie zasuy si Polsce" (profesor Zbigniew Brzeziski, doradca do spraw bezpieczestwa prezydenta USA Jimmy Cartera).

Kim wic by Ryszard Kukliski, który najprawdopodobniej 11 Listopada br. otrzyma od Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego pomiertny awans na generaa brygady, a moe i Order Ora Biaego, o co od dawna zabiega Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodlegociowych w Krakowie.

ImageOn sam okrela si zawsze skromnie jako oficer, który znalazszy si w okrelonych okolicznociach postanowi samotnie walczy o niepodlego Rzeczypospolitej, wybierajc sojuszników, bdcych wówczas najwikszymi wrogami Polski Ludowej. Nie przecenia swojej roli, rozumia te kolegów, których nie sta byo na podobn decyzj, ale zawsze podkrela, e byo wród nich mnóstwo patriotycznie nastawionych oficerów, gotowych podj ryzyko walki z komunistycznym reimem, ale zdajcych sobie spraw, czym mógby zakoczy si otwarty bunt.

By w poniekd uprzywilejowanej sytuacji, poniewa tkwi w samym centrum Sztabu Generalnego WP, a co wicej, cieszc si ogromnym zaufaniem Rosjan, zosta przez kremlowskich marszaków dopuszczony do najwikszych tajemnic strategicznych Ukadu Warszawskiego. Zna plany ofensywy na Zachód, rysowa na sztabowych mapach grzyby nuklearnych eksplozji na linii Wisy, które miay zmie z powierzchni ziemi miliony Polaków i dziesitki miast w pierwszych dniach wojny, kiedy NATO staraoby si odci  jdrowymi uderzeniami wojska pierwszego od drugiego rzutu UW. Jako jeden z nielicznych oficerów LWP doskonale wiedzia, co grozi nie tylko Polsce, ale wiatu. Zna te najwiksz tajemnic Moskwy: lokalizacj trzech punktów strategicznego dowodzenia wojn, jak szykowali Sowieci a do poowy lat 80. ubiegego stulecia.

Tak sam o tym pisa po latach: "Armia Czerwona bya najpotniejsz, najwiksz i najbardziej nieludzk machin wojenn, jak znaa ludzko. Wiedziaem, jakie cele maj sowieccy marszakowie i generaowie. Niektórych z nich znaem osobicie. To byli prawdziwi profesjonalici, jeli chodzi o sztuk wojenn. Byo wród nich wielu, dla których perspektywa zbrojnego najazdu na Zachód bya bardzo ncca."

Wiedzc to wszystko, postanowi nawiza kontakt z Amerykanami. Nie móg nikogo wtajemniczy w swój plan, poniewa prowadzioby to do szybkiej wpadki. Musia dziaa sam. Przez kilkanacie lat dostarcza do Waszyngtonu tysice stron kluczowych dokumentów. Amerykanie powoali specjaln komórk, zajmujc si ich analiz. Cenili go jako swoje  najwaniejsze ródo informacji w sowieckim bloku, o czym najlepiej wiadczy fakt zaangaowania przez nich ogromnych rodków, by ewakuowa go wraz z rodzin w listopadzie 1981 roku, gdy zaciskaa si wokó niego ptla podejrze.

Kukliski jest dla Amerykanów niekwestionowanym bohaterem. Dawali temu wyraz w licznych wypowiedziach czoowi politycy i wojskowi. Dyrektor CIA za prezydentury Ronalda Reagan William Casey stwierdzi: "nikt na wiecie w cigu ostatnich czterdziestu lat nie zaszkodzi komunizmowi tak, jak ten Polak". Zapewnili mu bezpieczn przysta w swej ojczynie. Cho nie do koca bezpieczn, skoro w niewyjanionych do dzi okolicznociach zginli dwaj jego synowie.

Do 1984 roku Rosjanie i Polacy robili wszystko, by porwa go i przywie do Warszawy na pokazowy proces. Nie udao si, osdzili go wic zaocznie, wydajc wyrok mierci. Ale nawet komunistyczny sd wojskowy nie by w stanie wykaza, e Kukliski dziaa z pobudek materialnych. Jego bezinteresowno i cakowite oddanie Sprawie s bezdyskusyjne, podwaaj je dzisiaj jedynie ludzie na wskro przesiknici sowieck mentalnoci. I to oni usiuj zasia wtpliwoci co do intencji, jakimi kierowa si on we wspópracy z Amerykanami.

Genera Wojciech Jaruzelski powiedzia kiedy: "jeli uznamy Kukliskiego za bohatera, to znaczy e my wszyscy jestemy zdrajcami". Wyjtkowo przyznaj racj dyktatorowi stanu wojennego, ale z zastrzeeniem, e przez "my wszyscy" naley rozumie nie cao kadry LWP, a jedynie jego kierownictwo, cakowicie zaprzedane Sowietom i gotowe przelewa polsk krew w imi imperialnych interesów Kremla.

Nie mog powiedzie, e byem przyjacielem pukownika Kukliskiego, chocia  bardzo zylimy si ze sob podczas jego pierwszej wizyty w Polsce - tu po zrehabilitowaniu go - w 1998 roku. Zrobi mnie wtedy swoim reprezentantem prasowym i t rol speniaem na jego yczenie a do 11 lutego 2004 roku, kiedy zmar w swym domu na Florydzie, wokó którego nie zdyy jeszcze wyrosn drzewa, jakie uwielbia sadzi wszdzie tam, gdzie przenosili go Amerykanie, utrudniajc poszukiwania sowieckim agentom. Przeywszy wiele dramatycznych chwil, zmar na wylew w szpitalnym óku.

Teraz spoczywa na Powzkach, a tamtejsze drzewa szumi mu: "Jeszcze Polska nie zgina". Nie zgina take dlatego, e ma wród swych synów takich bohaterów, jak pukownik Ryszard Kukliski.

hm. Jerzy Bukowski


Odson: 7630

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team