ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Harcerski spisek Drukuj
Imagehm. Tomasz Maracewicz


Rok 1984. W katastrofie samolotu gin Wszyscy przedstawiciele wadz. Polska nie ma premiera, ministrw, wyszych dowdcw wojskowych. Nie funkcjonuje aden orodek decyzyjny. Kraj pogra si w chaosie. W lasach niedaleko Gdaska przy ognisku siedzi grupa modych ludzi, harcerzy. Pisz expose dla nowego szefa rzdu. Zastanawiaj si, kto z nich bdzie premierem, kto bdzie odpowiada za suby specjalne, za wojsko, gospodark. Rozdzielaj zadania. Chc przej wadz. To nie scenariusz filmu political fiction. takie plany i rozwaania grupa kilkudziesiciu harcerzy snua 21 lat temu naprawd. Zorganizowali gr strategiczna, ktrej celem miao by napisanie planu przejcia wadzy. Planu teoretycznego, bo w Polsce tward rk rzdzi gen. Jaruzelski, SB bezlitonie gnbia podziemne struktury Solidarnoci, a samolot z komunistycznymi oficjelami wyldowa szczliwie. Wtedy przy ognisku siedzieli midzy innymi obecni: szef Suby Cywilnej Jan Pastwa, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jaroslaw Kurski i wspwaciciel firmy PR Piotr Wysocki. Harcerze, ktrzy par lat pniej, w 1989 roku, zao Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Tak zacz si gony artyku Pawa Siennickiego z dnia 11.12.2005 w Newsweeku, pt. „Czas wicedruhw”. Artyku ten opisywa midzy innymi koneksje obecnych instruktorw ZHR z rodowiskami wadzy. Ale pierwsze dwa akapity sigaj daleko w przeszo. Kiedy koneksji tych jeszcze nie byo, kiedy nie byo ZHR-u, kiedy nie byo wolnej Polski. Niewielu zapewne wie, o czym s te dwa pierwsze akapity.

A traktuj one o pomorskim Bartoszym Lesie czyli jak to dzi si nazywa – konferencji instruktorskiej. A dokadniej Drugim Bartoszym Lesie, ktrego nota bene miaem przyjemno by komendantem. Doskonale pamitam wczesn atmosfer, mam gdzie jeszcze notatki, jakie druki. A jednak chtniej wspominam Pierwszy Bartoszy Las, ten z marca 1984 roku. Wspominam go nie tylko dlatego, e by pierwszy, ale rwnie dlatego, e sta si on dla mnie przejawem mdroci i zdolnoci przewidywania naszego, trjmiejskiego rodowiska wychowawczego. Sta si swego rodzaju wizytwk celowego i roztropnego dziaania, z ktrego Pomorze synie.

Nie chc teraz wspomina ta i szczegw caego wydarzenia, tej atmosfery odbytego w na poy konspiracyjnych warunkach rajdu gwiadzistego ponad 30 instruktorek i instruktorw (pamitam np., e w moim patrolu wdrowaa obecna wiceprzewodniczca ZHR, hm Ewa Borkowska-Pastwa) Nie chc wspomina podniosych nastrojw przy kominku, nie chc wraca do owego poczucia braterstwa i wiary w sens dziaania, ktre przepeniay nas wszystkich – uczestnikw Bartoszego Lasu. Bo to co dominuje w moich wspomnieniach, to uczucie dumy, e owa grupa instruktorek i instruktorw, najczciej modych, pochodzcych z tak rnych rodowisk, o tak rnych dowiadczeniach – potrafia, w rekordowym czasie dwch dni (a raczej jednej nocy J) stworzy pikny manifest naszego rodowiska. Manifest, ktry suy nam przez kolejne lata i ktry, co ciekawe niewiele straci na aktualnoci. Poczytajcie:


Tezy z Bartoszego Lasu 

                                    Motto: „Polska jest taka, jak j ksztatuj Polacy, jakimi
                                    s Polacy. Dlatego tak bardzo wiele zaley od
                                    tego jakim jest kady Polak, kada Polka.
                                    Kady mody Polak, kada moda Polka …”
                                    Jan Pawe II do modziey dnia 4.02.1984 r.

Nie wychowujemy dla adnego jednorazowego zrywu (co nie wyklucza udziau). Zryw jednorazowy moe zmieni stosunki polityczne na mniej lub bardziej korzystne dla rozwoju narodu. Waciwe przeksztacenie Polski poprzez przeksztacenie Polaka moe odby si tylko na drodze dugiej, mudnej pracy. Do takiej pracy powinnimy ludzi przygotowywa.

DO CZEGO WYCHOWUJEMY ?
Do wspodpowiedzialnoci za wsplnoty do ktrych naleymy: oglnoludzk, narodow, rodzinn, a take za wszelkie porednie o charakterze trwaym i nietrwaym (doranym), a co za tym idzie do wspuczestnictwa w ich ksztatowaniu zgodnie z duchem chrzecijastwa. 


KOGO WYCHOWUJEMY ?
Czowieka gotowego nie tylko y na co dzie wedug chrzecijaskich norm (to usiuje zrobi Koci) ale takiego, ktry potrafi pocign za sob innych ludzi. Nie tylko potraficego odrni dobro od za ale potraficego stanowczo si zu przeciwstawi.


JAK WYCHOWUJEMY ?

-         umacniajc poczucie przynalenoci i powinnoci wobec wsplnot do ktrych naleymy;
-         uatwiajc utosamianie si z ideaami chrzecijaskimi (nacisk na nauk moraln i spoeczn, a nie obrzdy - tolerancja);
-         uczc rozpoznawania za i dobierania stosownych rodkw do walki z nim na wszystkich paszczyznach (nacisk na rozwj intelektualny, a take przekazywanie konkretnej wiedzy i umiejtnoci);
-         wiczc odwag i wytrwao, ktrych wymaga przeciwstawianie si zu na ktrejkolwiek z paszczyzn: oglnoludzkiej, narodowej, rodzinnej ( rozwj charakterologiczny).


W CZYM MA SI PRZEJAWIA POCZUCIE WSPӣODPOWIEDZIALNOCI ?
-         za wsplnot oglnoludzk:
a)      sub w sprawie pokoju (dziaalno na forum Kocioa, organizacji midzynarodowych, korespondencja itp.);
b)      pomoc ofiarom godu, epidemii, klsk ywioowych, przeladowa (zbirka rodkw pieninych, lekarstw, odziey, pomoc fachowa);
c)       troska o rodowisko naturalne;

-         za wsplnot narodow:

a)      rzetelna praca zawodowa i aktywny udzia w yciu spoecznym, zgodnie z predyspozycjami. Opozycyjno wobec wadzy nie usprawiedliwia ani zej pracy, ani biernoci. Owoce pracy, czy to zawodowej, czy spoecznej przeznaczone s dla ludzi, a nie dla wadzy. Wprost przeciwnie: im mniej przyjazna wadza tym aktywno na niwie spoecznej musi by wiksza dla skutecznego zneutralizowania skutkw takiego sprawowania wadzy;
b)      przeciwstawienie si biologicznemu wyniszczeniu narodu, walka z plagami – alkoholizmem, nikotynomani, narkomani;
-         za wsplnot rodzinn
a)      zapewnienie bytu materialnego rodzinie;
b)      dbao o harmonijny rozwj wszystkich jej czonkw, zwaszcza dzieci;
c)       dbao o rwnoprawno wszystkich czonkw rodziny.


Nasi wychowankowie winni by przygotowani do penienia roli animatorw wszelkich grup formalnych i nieformalnych. Polem ich aktywnoci po opuszczeniu druyny czyli po zakoczeniu przewidzianego planem cyklu edukacyjno-wychowawczego, winny by wszelkiego rodzaju koa, kluby i organizacje studenckie, zrzeszenia zawodowe i specjalnociowe, organizacje hobbystyczne, regionalne, lokalne, miejskie, towarzystwa spoeczno-kulturalne, naukowe, organizacje twrcze, kluby sportowe, amatorskie zespoy artystyczne, niektre organizacje katolikw wieckich, rne struktury przyparafialne itp. Ich zadaniem powinno by wpywanie na waciwe ideowo ukierunkowanie pracy swoich organizacji lub wybranych ich ogniw, wprowadzanie w nich waciwego modelu stosunkw midzyludzkich, a przez to wpywanie na humanizacj spoecznych warunkw ycia w Polsce i chrystianizacj stosunkw midzy ludmi oraz szerzenie wpojonego poczucia wspodpowiedzialnoci.


Bartoszy Las, 17-18 marca 1984 r.

C, zapewne wspczesne dokumenty programowe ZHR-u s dojrzalsze i szerzej opisuj aktualne potrzeby wychowawcze modego pokolenia. Nie mniej sprbujcie doceni Tezy z Bartoszego Lasu. Spjrzcie ile tu wywaenia i dalekowzrocznoci, zauwacie jaki to miao zarysowany plan – wskaza modym, rozpalonym epetynom kierunki moe mniej widowiskowe, moe pozbawione sznytu i frajdy konspiracji ale jake odpowiednie dla wychowawcw tamtego czasu, wychowawcw ktrych czekay przecie kolejne lata zniewolenia. Nie wiadomo jak wiele tych lat. Zobaczcie te ile w Tezach troski o zwykych ludzi, ile wiary w moliwo budowania normalnych wizi spoecznych, ile poczucia sedna prawdziwej suby: szarej i wymagajcej wytrwaoci, ile wreszcie wiadomoci, e prawdziwe wyzwania czekaj harcerzy poza harcerstwem – wszdzie tam gdzie jestemy potrzebni. 

Ogromn wartoci Tez z Bartoszego Lasu by m.in. brak w nich tak popularnego wwczas radykalizmu politycznego. Stworzylimy oto program uniwersalny, program, ktry z rwnym skutkiem dla Polski mogli realizowa zaangaowani politycznie dziaacze podziemnych struktur, jak i zwykli druynowi, czasem osamotnieni, czasem wystraszeni, a przecie chccy peni sub Bogu i Polsce najlepiej jak potrafi. I jeszcze jeden wany rys, to e Tezy pisali m.in. druynowi. Rozumiecie sami jaka to warto. Rozumiecie sami jak atwo byo im potem powiedzie „to mj program” gdy znajdowali w nim postawione przez siebie, ich wasne przecinki, gdy znali na pami nie tylko kilka najwaniejszych zda, ale take ich wczeniejsze wersje i mutacje, o ktre tak dugo w nocy kcili si, by nada najlepsz form, by woy we cay, noszony w sercu ar. I ca roztropno.

Wybaczcie uniesienie, ale to wanie dziki Tezom z Bartoszego Lasu, bdc wwczas druynowym, cakiem od nowa spojrzaem na swoj sub. Inaczej i gbiej odczuem swoje prawdziwe i prawdziwego harcerstwa powoanie. To dziki Tezom rwnie nie zdziwio mnie wcale dlaczego podczas jednego z przesucha tak wiele czasu „mj” major powici wanie temu tekstowi zamieszczonemu w 10 n-rze Bratniego Sowa. Nie interesowa go przecie artyku o wojnie polsko-jaruzelskiej, nie przej si zjadliwymi dowcipami o komunistach – dotkn sedna. Tezy z Bartoszego Lasu napisali najgroniejsi przeciwnicy. Przeciwnicy, ktrzy wiedzieli kogo, do czego i jak wychowywa. Harcerze.
Dzi Tezy to pomnik ale i po trosze - zabytek. Czas Druhowie Druynowi, ebycie szukali swoich wasnych Tez, ebycie redagowali swoje wasne manifesty, ebycie odkrywali to co dawno odkryte, ale co trzeba znale sobie samemu. Jak kade instruktorskie pokolenie, od nowa, od nowa, od nowa …
yjcie wiecznie.
 
Marabut


{mos_sb_discuss:15}

Odson: 6984

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team