ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Zjazd za nami Drukuj
Imagehm. Jarosaw Boniarz

Byo burzliwie, cho chyba nie tak bardzo jak si moglimy spodziewa. Sam przebieg Zjazdu, bo niekoniecznie dyskusja delegatów, pokaza do wyranie jakie mamy problemy.

Mimo, ze to ju historia, warto si zastanowi co sprawio, e delegaci odrzucili pomys na kierowanie Zwizkiem reprezentowany przez odchodzce Wadze. Byo kilka momentów, które uwiadomiy delegatom te przyczyny szczególnie wyranie.
Na pocztku konflikt o dopuszczenie 3 delegatów z Mazowsza i spory o interpretacje orzecze Sdu Harcerskiego. Sytuacj uratowao kilka bardzo rozsdnych gosów, m.in. obecnego Naczelnika, które wskazay prosty sposób przecicia tego wza argumentujc, e skoro Sd tak a nie inn decyzje podj, to bierze za ni odpowiedzialno. Pytanie – dlaczego trzeba byo doprowadzi do tak powanego kryzysu, zamiast rzeczowo porozmawia jak Komisja Wyborcza z Sdem Harcerskim i rozwiza problem? Odnosio si wraenie, e regulaminy traktowane byy tu mocno instrumentalnie, a tak naprawd chodzio o niedopuszczenie 3 „niepewnych” druhów do dyskusji i gosowa.
Kolejny taki punkt to dyskusja o Przewodniczcym Harcerstwa Polskiego na Ukrainie hm. Stefanie Adamskim – o jego nieobecnoci na Zjedzie i krytyce jego poczyna w Sprawozdaniu Naczelnictwa. I znów – zamiast rzeczowej odpowiedzi – mówienie o nieporozumieniu, emocjach, marginalizowanie problemu, zwalanie winy za brak zaproszenia na powolno poczty etc. Wreszcie w kluczowym momencie Zjazdu, przy okazji rozdawania kart do gosowania, kolportowanie jaki mtnych wyjanie i donosów, na szczcie ukrócone przez prezydium. Na marginesie informacja z ostatnich dni maja - poczta zaproszenia nadal Stefanowi nie dostarczya... 

Trzeci element to najpierw lektura a potem wysuchanie sprawozdania Przewodniczcego. Opowiadanie o osigniciach (i susznie, bo byo ich cakiem sporo) ale te cige podkrelanie istnienia opozycji, nieprzyjaznych instytucji, które rzucay kody pod nogi (Sd Harcerski, Komisja Rewizyjna, POBUDKA – tak tak, nam te si dostawao), niesprawiedliwej krytyki itp. Wszystko podane ogólnikowo, bez szczegóów i nazwisk, by nie mona byo si odnie. Tak jak przez poprzednie dwa lata niestety.


Przykadów mona by podawa wicej, ale problem jaki zera ZHR pokazany zosta bardzo wyranie. Zamiast wymiany myli – wysyanie sobie komunikatów, owiadcze lub ignorowanie. Bagatelizowanie gosów krytycznych. Przypisywanie intencji. Sowem – zanik szczerej rozmowy, która pozwala na poczucie wspólnoty i budowania ZHRu razem, mimo rónic.


Nic dziwnego, e program Marcina Jdrzejewskiego, który mówi gównie o chci „zasypania rowu, jaki zosta w ostatnich latach wykopany pomidzy instruktorami” trafi na tak podatny grunt i sprawi, e zosta on nowym Przewodniczcym.


Szacunek budzi musi sposób, w jaki nowy Przewodniczcy wyraa si na Zjedzie (i robi to nadal) o swoich poprzednikach. Mimo przyczynienia si do powstania problemów o jakich wyej, nie mona im odmówi pracowitoci, zaangaowania, powicenia i zrealizowania duej czci zamierze, które dobrze si Zwizkowi przysuyy. Zarazem jednak nowy Przewodniczcy wyranie deklarowa ch dokonania zasadniczej zmiany w sposobie funkcjonowania Zwizku. „Dla wszystkich starczy miejsca...” – to haso wyborcze ma wskazywa jaki ma by ZHR w biecej kadencji. Ma by wicej braterstwa, bezporednich kontaktów, zaufania, wspópracy, komunikacji. Oby tak si naprawd stao.


Ju na Zjedzie wida jednak byo, e nie bdzie to atwe. Rów jest wykopany do gboko i na jego zasypanie moe by potrzebne kilka lat.


To, co stanowio si programu hm. Jdrzejewskiego tzn. skupienie si na relacjach wewntrz Zwizku, moe si te okaza saboci nowych wadz. Oprócz odbudowania braterstwa, trzeba bdzie si zajmowa wieloma problemami codziennego zarzdzania Zwizkiem. Czy wobec braku wyranie zarysowanego programu w innych ni braterstwo obszarach (np. relacje zewntrzne, wyzwania wspóczesnoci, finanse, itd.) starczy nowemu Naczelnictwu samozaparcia, by taki program stworzy i zrealizowa? Czy bdzie Naczelnictwo bdzie umiao  wyznaczy jakie strategiczne cele dla Zwizku i harcerstwa na przyszo? Brak takiego programu w momencie Zjazdu na pewno stwarza niebezpieczestwo uwikania si w „bieczk” i poprzestanie na zarzdzaniu ty,m co przyniesie kolejny dzie. Oby tak si nie stao.


Zjazd sta si take przeomowym momentem dla Pobudki. Mówio si o nas sporo, nie zawsze dobrze i nie zawsze mio. Robilimy dla niektórych za Czarnego Luda dla innych za enfant terrible ZHRu. To co jednak dla wszystkich pobudkowych redaktorów byo najwaniejsze, to fakt, e moe nieskromnie, ale poczulimy, e wiele z argumentów z naszych tekstów pojawiao si w zjazdowych dyskusjach. Bylimy czytani i nasze opinie brano pod uwag, choc nie zawsze si do tego przyznawano:).


Cho Pobudka bdzie ju pewno od nastpnego numeru inna, to opinie bdziemy mie nadal i obiecujemy Druhowi Przewodniczcemu, e go nie zawiedziemy i tak, jak nas prosi w wywiadzie - bdziemy czuwa i pobudza.


Hm Jarosaw Boniarz

{mos_sb_discuss:15}


Odson: 6348

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team