ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Prawda czy Braterstwo? Drukuj
hm. Marek Gajdziski

ImageZa kilka dni Zjazd ZHR. Znw bdziemy namawiani bymy dali spokj przeszoci i patrzyli w przyszo. A wic patrzmy w ni odpowiedzialnie. I pamitajmy! Prawda moe rani, ale brak Prawdy zabija. Dlatego, z myl wanie o przyszoci, nie unikajmy mwienia sobie prawdy i nie unikajmy rzetelnego rozliczenia. Prawdziwe Braterstwo na tym nie ucierpi.

Jednoczenie prosz przypomnijmy sobie te sowa:

...et dimtte nobis dbita nostra, sicut et nos dimttimus debitribus nostris...

Bdmy do tego gotowi gdy pojawi si al, ch zadouczynienia i sowo przepraszam.
 


Prawda czy Braterstwo?

 

Wraz z nabywaniem dowiadczenia yciowego, kady dorosy czowiek z przeraeniem odkrywa, e wiat nie zosta stworzony w dwch kolorach; czarnym i biaym. Psycholog powiedziaby, e w ten wanie sposb dochodzi do zracjonalizowania modzieczego idealizmu, kacego wierzy, e na wiecie istnieje tylko Dobro i zo, i e postpki ludzi s albo dobre albo ze. Im duej czowiek wpltywany jest w trudne sytuacje yciowe, tym czciej musi wybiera midzy wikszym i mniejszym zem. Sytuacje takie charakteryzuj si najczciej konfliktem wartoci znajdujcych si na szczycie wyznawanej hierarchii. Jak by nie postpi, ktra z wanych dla Ciebie zasad zostanie zamana.

W podobnej sytuacji znaleli si organizatorzy e-zjazdu.  Skomplikowana sytuacja w ZHR sprawia, ze w imi Braterstwa zdecydowali si wprowadzi cenzur czyli powici Prawd. Cenzura e-zjazdu sprowadzia si do wycinana wszelkich wtkw personalnych, bezporedniej krytyki wadz, a w szczeglnoci nazwisk. Czsto sprowadzao si to do wycinania fragmentw wypowiedzi przez moderatorw. Jeszcze gorszym, bo cakowicie niewidocznym zjawiskiem byo to, e prawie wszyscy dyskutanci sami naoyli sobie cisy reim autocenzury i sami, prewencyjnie odcinali wasne myli, od klawiatury komputera. W efekcie ogromny i  bardzo wartociowy dorobek e-zjazdu zosta pozbawiony czci Prawdy. Prawdy z taktycznego, przedwyborczego punktu widzenia niewygodnej, ale jednak Prawdy. 

Po zapoznaniu si z tymi 1010 wypowiedziami, kady uczestnik forum dyskusyjnego bdzie mia to samo wraenie. Naszym zwizkiem targaj powane konflikty  - tak powane, e nie omal groce rozpadem. Stoj przed nami arcywane problemy do rozwizania. Zastosowany przez moderatorw filtr cenzury, zuboa jednak wnioski wypywajce z dyskusji, o pewien niezwykle wany, zwaszcza w organizacji wychowawczej, aspekt. Aspekt osobistej odpowiedzialnoci osb, ktrych dziaania doprowadziy do ZHR do punktu, w ktrym si obecnie znajduje. Czytajc „uadzone” posty skierowane do e-zjazdu mona odnie wraenie ma Zwizkiem zawiso jakie fatum, nieziemska sia pchajca nas w czelu otchani.

Tymczasem przyczyn kadego konfliktu i kadego kryzysu jaki nas dotyka s konkretne dziaania konkretnych ludzi znanych z funkcji, stopnia, imienia i nazwiska. Moemy oczywicie si spiera o zakres odpowiedzialnoci tej czy innej osoby, ba, moemy nawet wskazywa innych sprawcw, ale nie wolno nam udawa, e to wszystko co si wydarzyo w cigu ostatnich dwch lat jest dzieem jaki zoliwych trolli. 

To nie trolle, usuny przed ostatnim zjazdem ks. hm. Krzysztofa Bojk z ZHR i nie trolle, opniay wykonanie wyroku sdu, czego efektem byo uniemoliwienie mu wzicia udziau w zjedzie.

To nie trolle, wykorzystyway rozkazy Naczelnika do dyskredytowania, aktywnych a  niewygodnych instruktorw. 

To nie trolle, odmawiay wykonania i publikowania niewygodnych dla siebie wyrokw sdu.

To nie trolle, faszoway rozkazy by w ostatniej chwili poupycha na listach wyborczych swoich zwolennikw.

To nie trolle, przed obecnym zjazdem, bezprawnie odbieray instruktorom czynne prawo wyborcze.

To nie trolle, manipuloway regulaminem wyborczym by ograniczy liczb niewygodnych dla siebie delegatw na Zjazd.

To nie trolle, „pokazay drzwi” duej liczbie instruktorw, ktrzy nie zgadzaj si na radykaln rewolucj ideow w ZHR.

To nie trolle metodami administracyjnymi staraj si uniemoliwi lub przynajmniej maksymalnie opni powroty harcmistrzw do Zwizku.

To nie trolle jed po Polsce i rozpowiadaj kamstwa i pomwienia na temat grupy instruktorw, ktrzy aktywnie broni statutowych i ideowych zasad ZHR.

To nie trolle tn i usuwaj posty zamieszczane na witrynie zhr.pl.

To nie trolle staraj si ograniczy dyskusje i wymian myli pomidzy instruktorami. 

To nie trolle l listy z pogrkami do instruktorek i instruktorw pragncych wczy si w ruch odnowy ZHR.   

To nie trolle wdroyy na wasn rk proces dookrelenia ideowego Organizacji Harcerzy, powodujc faktyczny rozam ideowy w ZHR.

To nie trolle ograniczaj wpyw Naczelniczki i  Organizacji Harcerek na kierowanie Zwizkiem.

To nie trolle kompromituj ide lustracji nadajc jej nienawistny ton i zmuszajc du cz kadry instruktorskiej do udowadniania swojej niewinnoci.

To nie trolle wikaj nas w polityczne zwizki z rzdzc aktualnie parti niszczc nasz wiarygodno jako organizacji wychowawczej.

To nie trolle wymyliy „dyrektorium religijne” i nie one wmawiaj nam, e ten projekt nigdy nie istnia i nie istnieje.

Nie trolle!
 

Nie ma WOLNOCI  bez  ODPOWIEDZIALNOCI

Nie wolno nam w imi faszywie pojtego braterstwa, pozwala na unikanie osobistej odpowiedzialnoci za dokonane wybory. Zwaszcza za wybory dokonane przez czonkw najwyszych wadz ZHR. Bo oni dokonywali tych wyborw W NASZYM IMIENIU. W imieniu nas wszystkich. Dwa lata temu, kada i kady z nas zoy w ich rce czstk swojej wolnoci.  Zaprzepacimy nasz osobist wolno jeeli oddzielimy j od odpowiedzialnoci. 

Tytuowe pytanie „Prawda czy Braterstwo?” jest   wic pytaniem postawionym wadliwie, tak pod wzgldem logicznym jak i etycznym. Braterstwo jest nic nie warte jeli nie jest oparte na Prawdzie.

Bardzo bolenie przekonali si o tym organizatorzy i uczestnicy e-zjazdu. Przyjte u zarania pomysu samoograniczenie nic nie dao. Nawet za tak wysok cen, nie udao si nakoni czonkw Naczelnictwa do udziau w merytorycznej dyskusji. Ofiara z Prawdy zoona na otarzu Braterstwa okazaa si niepotrzebna. Zostalimy, nie po raz pierwszy, zlekcewaeni. Psy szczekaj  - karawana jedzie dalej.   To pokazuje, e prba budowania Braterstwa bez Prawdy i bez Odpowiedzialnoci, jest zamierzeniem jaowym.  To pokazuje, e nie da si uleczy choroby walczc z jej objawami. Trzeba znale istot rzeczy i cho to moe by bolesne, zwalczy rdo choroby. 

Chc z ca moc potwierdzi mj wielki szacunek i wdziczno dla organizatorw e-zjazdu. Tak wanie wyobraam sobie spoeczestwo obywatelskie. Tam gdzie wadza nawala lub nie daje rady - spoeczestwo samo si organizuje. Nasze harcerskie wadze nawaliy. Nie chciay zorganizowa rzetelnej debaty przedzjazdowej. Bra instruktorska sobie poradzia. Rzetelna debata odbya si mimo wszystko. (I to bez dotacji). Tu wypada te podzikowa tym wszystkim, ktrzy powicili swj czas i wysiek by pisa i rozmawia o wanych dla nas wszystkich sprawach. Szkoda, e jest nas tak mao. I dobrze, e jest nas cho tylu.  Na stronach e-zjazdu udao si w miar gruntownie przedyskutowa par wanych tematw, ktre na Zjedzie ZHR, z koniecznoci, zostan potraktowane oglnikowo. Dobrze, e gbsza merytoryczna dyskusja jest ju za nami i e kady moe wycign z niej swoje wnioski. To wielka warto dla naszego Zwizku.

Jeszcze wiksz korzyci, jak wsplnie wynielimy z przeprowadzonej debaty jest dowiadczenie natury oglnej. Warto pamita o tym dowiadczeniu. Warto wycign z niego wnioski - nie tylko te praktyczne odnoszce si do techniki organizowania dyskusji ale take te gbsze - o znaczeniu etycznym. 

Braterstwo bez Prawdy i Odpowiedzialnoci nie jest adnym braterstwem. To po prostu prba zaszczepienia zasad politycznej poprawnoci w krgu ludzi, ktry z zaoenia ma by krgiem zbudowanym na wartociach wypywajcych z Przykazania Mioci, Dekalogu i Prawa Harcerskiego. Trudno o wiksz sprzeczno. 

Trudno o wikszy bd. Bdy takie popeniane byy i w przeszoci. Naszej polskiej – ot choby „gruba kreska” i naszej harcerskiej. Jak czsto machalimy rk mwic – dajmy spokj przeszoci  - patrzmy w przyszo. Ot, nie da si patrze w przyszo jeeli nie rozliczy si przeszoci. Brak takiego rozliczenia zawsze odbija si na przyszoci. Powoduje, e konflikty miast spodziewanego rozadowania,  narastaj i wybuchaj ze zwielokrotnion si. Tak jest dzisiaj z lustracj. Tak jest z niewyjanionym do dzi dnia rozamem jaki dotkn niezalene harcerstwo pod koniec lat osiemdziesitych.

ImageGdy pisz te sowa, dwaj wdrowcy id drog do Emaus. W drodze spotykaj Trzeciego – Tego, ktry zawsze mwi Prawd. Tego, ktry jest Sprawiedliwy i ktry uczy wybacza. Ju zwtpili. Ju myleli, e nigdy Go nie spotkaj. Ale On tam by. On jest i bdzie, take pord nas na IX Zjedzie ZHR. Nie sprawmy Mu zawodu mtn mow, omijaniem sedna sprawy i zamazywaniem odpowiedzialnoci! Nie sprawmy Mu zawodu brakiem gotowoci do nazwania rzeczy po imieniu ale i do wybaczenia.    

hm Marek Gajdziski

{mos_sb_discuss:9}

Odson: 7716

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team