ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Pobudka nr 8 z 4 czerwca 2006
Tomasz Strzembosz do Przyjaci z ZHR Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Image
Image
Tomasz Strzembosz do przyjaci z ZHR
Z prawdziwym wzruszeniem suchaem jeszcze raz tego nagrania. Jest to bodaj ostatnia wypowied Tomasza do nas, przyjaci z ZHR. Mona powiedzie: jego testament harcerski. Testament, w ktrym znajduje si zarwno przypomnienie najwaniejszych wartoci, ktre legy u pocztkw ZHR-u, takich jak niezaleno, jedno myli, braterstwo; znajduj si w nim podzikowania tym wszystkim, z ktrymi Tomasz wsppracowa tworzc Zwizek; znajduj si w nim wreszcie wskazania na przyszo, a szczeglnie to jedno, e musimy by jednoznaczni moralnie.

Wypowied t nagrano bezporednio przed poprzednim Zjazdem Zwizku, w marcu 2004 r. Nagranie otworzyo w Zjazd, a po raz wtry suchalimy jego fragmentw na uroczystociach aobnych podczas pogrzebu Tomasza.

Zapraszam Was do ponownego wysuchania przesania, ktre przekaza kolejnym pokoleniom harcerskim nasz Honorowy Przewodniczcy, hm RP Tomasz Strzembosz.

MARABUT

{mos_sb_discuss:15}

 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6129

 
Harcerska wolno Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
S. Czopowicz, Harcerska wolno, w: Harcerskie drogi do wolnoci. Materiay z Sympozjum (pod. red. Z. Formella), Aleksandrów Kujawski 2006, ss. 9-23. (publikowane w POBUDCE za wiedz i zgoda zarówno Autora jak i Wydawcy)

Imagehm. Stanisaw Czopowicz


Prosz o wyrozumiao. Jestem bardzo skrpowany, gdy publicznie mam mówi o harcerstwie. Uwaam, e harcerstwo si praktykuje stosownie do czasu, miejsca i szczególnie wieku, a nie o nim rozprawia, podobnie jak o ideaach i wartociach nie powinno si wiele mówi tylko im suy.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8637

Czytaj cao...
 
Harcerski spisek Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Imagehm. Tomasz Maracewicz


Rok 1984. W katastrofie samolotu gin Wszyscy przedstawiciele wadz. Polska nie ma premiera, ministrw, wyszych dowdcw wojskowych. Nie funkcjonuje aden orodek decyzyjny. Kraj pogra si w chaosie. W lasach niedaleko Gdaska przy ognisku siedzi grupa modych ludzi, harcerzy. Pisz expose dla nowego szefa rzdu. Zastanawiaj si, kto z nich bdzie premierem, kto bdzie odpowiada za suby specjalne, za wojsko, gospodark. Rozdzielaj zadania. Chc przej wadz. To nie scenariusz filmu political fiction. takie plany i rozwaania grupa kilkudziesiciu harcerzy snua 21 lat temu naprawd. Zorganizowali gr strategiczna, ktrej celem miao by napisanie planu przejcia wadzy. Planu teoretycznego, bo w Polsce tward rk rzdzi gen. Jaruzelski, SB bezlitonie gnbia podziemne struktury Solidarnoci, a samolot z komunistycznymi oficjelami wyldowa szczliwie. Wtedy przy ognisku siedzieli midzy innymi obecni: szef Suby Cywilnej Jan Pastwa, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jaroslaw Kurski i wspwaciciel firmy PR Piotr Wysocki. Harcerze, ktrzy par lat pniej, w 1989 roku, zao Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Tak zacz si gony artyku Pawa Siennickiego z dnia 11.12.2005 w Newsweeku, pt. „Czas wicedruhw”. Artyku ten opisywa midzy innymi koneksje obecnych instruktorw ZHR z rodowiskami wadzy. Ale pierwsze dwa akapity sigaj daleko w przeszo. Kiedy koneksji tych jeszcze nie byo, kiedy nie byo ZHR-u, kiedy nie byo wolnej Polski. Niewielu zapewne wie, o czym s te dwa pierwsze akapity.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6954

Czytaj cao...
 
Zjazd za nami Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Imagehm. Jarosaw Boniarz

Byo burzliwie, cho chyba nie tak bardzo jak si moglimy spodziewa. Sam przebieg Zjazdu, bo niekoniecznie dyskusja delegatów, pokaza do wyranie jakie mamy problemy.

Mimo, ze to ju historia, warto si zastanowi co sprawio, e delegaci odrzucili pomys na kierowanie Zwizkiem reprezentowany przez odchodzce Wadze. Byo kilka momentów, które uwiadomiy delegatom te przyczyny szczególnie wyranie.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6325

Czytaj cao...
 
Zaszczytem jest by instruktorem ZHR Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Rozmowa z Przewodniczcym ZHR hm. Marcinem Jdrzejewskim
Gratulujemy wyboru na funkcje Przewodniczcego. Jak miny pierwsze tygodnie w nowej roli?

ImageMarcin Jdrzejewski: Lekko nie byo. Ale nie chciabym aby to byo odebrane jak ualanie si nad sob, bo tego wanie si spodziewaem. Po prostu musiaem w krtkim czasie przestawi spor cz swojej aktywnoci spoecznej. Jadc na Zjazd nie miaem adnej gwarancji e zostan wybrany, wic nie odwoywaem swoich wczeniejszych zobowiza. Zreszt w momencie gdy si zdecydowaem na kandydowanie, to wycofanie si z wikszoci z nich i tak byoby ju niemoliwe. Dlatego spado na mnie duo nowych obowizkw i konieczno sumiennego wywizywania si z tych dotychczasowych. Do tego zaraz po Zjedzie by dugi weekend, a zasada funkcjonowania ZHR e Zjazd wybiera Przewodniczcego i Rad Naczeln, a dopiero potem powoywane jest Naczelnictwo te nie uatwiay sprawy. Bo kandydaci do Naczelnictwa od pocztku bardzo si zaangaowali i byli mi pomocni, ale inaczej si dziaa, nie majc mandatu sprawowanej funkcji. Na szczcie ten etap mamy ju za sob, wikszo spraw jest przejta, rozpoczlimy normalne funkcjonowanie i moemy bra si za realizacj skadanych obietnic.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6578

Czytaj cao...
 
Ojciec Adam generaem! Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
ImageNa t decyzj czekalimy w harcerskim rodowisku (zwaszcza w Krakowie) tak dugo, e niektrzy mniej cierpliwi utracili ju nawet nadziej. Ale w kocu zostaa podjta. 3 Maja 2006 roku 95-letni ksidz pukownik harcmistrz Franciszek Studziski (znany jako Ojciec Adam) otrzyma z rk Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego awans na generaa brygady w stanie spoczynku.

Ojciec Adam to posta w penym tego sowa znaczeniu historyczna, ale zarazem niezwykle barwna: kawaler Krzya Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzya Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzya Walecznych i wielu innych polskich oraz brytyjskich odznacze bojowych, honorowy obywatel stoecznego krlewskiego miasta Krakowa,  opiekun legionistw Jzefa Pisudskiego, onierzy 1920 i 1939 roku, Armii Krajowej, Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie, twrca pierwszego w Polsce Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy, kapelan wielu rodowisk patriotycznych.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6233

Czytaj cao...
 
Sprawy innych s nie mniej wane ni moje Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
ImageZ Krzysztofem Stanowskim, Pierwszym Naczelnikiem ZHR, a od 3 maja 2006 Kawalerem Krzya Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski rozmawia Adam Stanowski, modzik z 4 Lubelskiej Druyny Harcerzy Wulkan

ImageAdam Stanowski  – Tato, 3 Maja Prezydent RP odznaczy ci orderem Odrodzenia Polski. Co to znaczy?

Krzysztof Stanowski - Po acinie to odznaczenie nazywane jest POLONIA RESTITUTA. Prezydent przemawiajc do kilkudziesiciu odznaczonych podkrela, e odznaczenie "za odwag w podejmowanej z poytkiem dla kraju dziaalnoci" otrzymuj ci, ktrzy penili sub Polsce w konspiracji w okresie II wojny wiatowej, w konspiracji walczcej z sowieckim okupantem, wreszcie w trzeciej konspiracji - w opozycji demokratycznej.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 9702

Czytaj cao...
 
BXVI=JPII - Popielgrzymkowa refleksja. Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Dorota Norwa

ImageCzuje si zdezorientowana. Mylaam, e do Polski przyjedzie papie Benedykt XVI. Mylaam, e bdzie to pielgrzymka do Polakw. Mylaam, e kto uwaany za jednego z czoowych teologw chrzecijaskich XX wieku, znawca zagadnienia osoby Jezusa Chrystusa, zagadnienia ekumenizmu bdzie mia nam naprawd duo do powiedzenia. A co si okazao? Nie przyjecha Benedykt, przyjecha nastpca Jana Pawa II, Nie bya to pielgrzymka do Polski a pielgrzymka ladami poprzednika. Prawda, e taka forma bya zapowiadana, ale czy pierwsza wizyta nie powinna by raczej do ludzi? I faktycznie w cigu tych kilku dni pado wiele poruszajcych sw, z ktrych spor cz, niestety, stanowiy cytaty z pielgrzymek Papiea-Polaka. Wzrusza mnie, e Joseph Ratzinger by przywizany do swojego poprzednika oraz do jego sw, ale czekaam na sowa najwikszego teologa wrd kardynaw. A tych sw byo zdecydowanie za mao.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7660

Czytaj cao...
 
Zaiste nie w twojej mocy przebacza w imieniu tych ktrych zdradzono o wicie Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
„Zaprzestacie wzajemnych podbojw,
korzystajcie z dobrodziejstw pokoju,
pochowajcie urazy i zwoki
i dojrzyjcie do nowej epoki”
Jacek Kaczmarski
phm. Rafa Suchocki

ImageArtyku jest form polemiki z fraz wiersz Zbigniewa Herberta, ktr pozwoliem sobie zamieci w tytule, a take form celowej prowokacji. Herbert dla mnie – jak i wielu ludzi z mojego pokolenia, by poet absolutnym. Piewc „Potgi smaku” pozwalajcej zachowa czysto w zalewie barbarzycw. Polemika z Jego sowami wymaga ode mnie zmiany mylenia rwnie wielkiego, co wadz mojej organizacji do podjcia szeroko zakrojonej wsppracy ze Zwizkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.   

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8388

Czytaj cao...
 
Uchwaa XXXIII Zjazdu ZHP w sprawie przeszoci ZHP (projekt) Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
ImageUchwaa nie zostaa przez Zjazd przyjta

Wnioskodawcy: Delegaci Chorgwi Gdaskiej: phm. Lucjan Cyryl Brudzyski, hm. Bogdan Formella, pwd. Micha Buczyski, hm. Wojciech Konieczny, phm. Jolanta Baszkowska, phm. Mariusz Portjanko, hm. Marta Maciejewska, pwd. Seweryn Kieszkowski, hm. Bogdan Mierzejewski, hm. Magorzata Sinica

Minionych kilkanacie lat i dowiadczenia mudnej przebudowy Pastwa Polskiego, a take naszej organizacji, uwiadamiaj nam - delegatom na XXXIII Zjazd ZHP, potrzeb powrotu do kwestii historii ZHP sprzed 1989 roku. Takie jest oczekiwanie rodowisk harcerskich i spoeczestwa. W przeszoci wadze naczelne ZHP podejmoway ju uchway w tej sprawie, tj.:
•  Uchwaa nr 11 Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie stosunku harcerstwa do swej historii
•  Stanowisko XXVIII Zjazdu ZHP w sprawie historii harcerstwa z dnia 8 grudnia 1990 r.
• Stanowisko Rady Naczelnej ZHP z 4 kwietnia 1992 r. w sprawie przeszoci ZHP.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7007

Czytaj cao...
 
Pawe Wieczorek - List do Rafaa Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Od redakcji: cieszy nas ten gos, nawet jeli woajcy na puszczy. Moe wywoa dalsze, moe wreszcie obudzi upionych, zgodnie z tytuow misj POBUDKI. Zamiast wymyla specjalny, odredakcyjny komentarz, zacytujemy dwa listy, jakie autorowi na gorco nadesali dwaj redaktorzy naszego pisma.
Rafale,
ImageJestem gorcym ordownikiem pojednania i bardzo bym chcia, eby zaczo si od POBUDKI, ktra zreszt, jak wiesz jest ekumeniczna, publikuje od dawna artykuy instruktorw obu organizacji. Mam do tego osobicie Herbertowskie prawo, bo nale do tych "zdradzonych o wicie" - szeciu esbekw na prowadzone przeze mnie spotkanie Duszpasterstwa Harcerskiego przyprowadzi jesieni 1983 roku "mj" komendant hufca, ktry potem oskara w procesie przed Komisj Instruktorsk, co zaskutkowao usuniciem mnie z ZHP. Nikt mnie nigdy za to nie przeprosi.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6498

Czytaj cao...
 
Marabut - Jeszcze prociej niz Kohub Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
ImageZ uwag to wszystko przeczytaem.
I dziki Ci Rafale za Twj artyku.

Ja myl chyba jeszcze prociej ni Kohub. I sprbuj to wyoy. Nie oczekuj od ZHP adnej uchway „przepraszajcej”. Pamitam kulisy „wprowadzenia Boga” do Przyrzeczenia w ZHP i wiem, e politycy takiej maci jak Rysiek Pacawski, dla doranej potrzeby i tak uchwa potrafiliby, bez adnego kaca „moralniaka” i bez skutkw ubocznych – przeprowadzi.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6115

Czytaj cao...
 
Jak to z Bia Sub byo Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Imagehm. Jerzy Bukowski HR

Podczas kolejnych pielgrzymek Jana Pawa II do Polski – poczwszy od 1983 roku – na miejscach wszystkich spotka z Ojcem witym pojawiay si due grupy modziey w harcerskich mundurach. Odpowiednio przygotowani druhny i druhowie starali si nie wszelk pomoc osobom, biorcym udzia w spotkaniach z papieem-rodakiem. T form wypeniania harcerskich ideaw bardzo szybko ochrzczono mianem Biaej Suby

Tak samo byo i podczas tegorocznej pielgrzymki Benedykta XVI do naszego kraju. Znakomicie wyszkolone i dobrze wyekwipowane harcerskie patrole dao si widzie w wielu miejscach, nawiedzonych przez nastpc witego Piotra. Nie ma w tym nic dziwnego – w taki sposb mona i naley poytecznie oraz skutecznie wychowywa modzie w duchu wzniosych ideaw, praktykowanych w nieatwych okolicznociach.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7811

Czytaj cao...
 
Nurty w harcerstwie, Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Mapa odrczna Aleksandra Senka

Z niejakim zdziwieniem znalazem na stronie 208 Szczepu WDHiZ ZHP ciekawy materia prezentujcy „geografi polityczn” wspczesnych nurtw harcerstwa polskiego autorstwa Olka Senka. Mona si z tym spojrzeniem zgodzi lub nie ale Uwaga ! Uwaga ! Istniejemy w nim jako „rodowisko Pobudki”, by moe po raz pierwszy tak powanie nazwane i pokazane. Dlatego te, peen dumy, wisnem t map ze strony 208-ych i oto jest. Ciekawe co Wy na to ?
MarabutBd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5228

Czytaj cao...
 
Organizacja jako system ksztacenia Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Marek Kamecki, dowiadczony instruktor przypomina nam prawdy niegdy oczywiste. Harcerstwo jest rzecz prost. Najwaniejszy jest druzynowy. A najwaniejszym zadaniem Zwizku jest ksztacenie druynowych.

Imagehm. (?) Marek Kamecki

Nasta by moe czas na spokojne zastanowienie si nad tym
„ co czyni nam naley”, czyli w jakim kierunku mamy rozwija nasz Zwizek .

 Spory ideowe i chorobliwa ch dookrelenia wszystkiego w regulaminach doprowadziy organizacj na skraj wojny domowej, wzbudzajc jaowe ktnie. Nie tdy droga. Nie da zapisa si w regulaminach wszelkich przejaww dziaalnoci skautowej i cae szczcie. Nie mona z harcerstwa robi sekty , gdzie kady boi si zrobi cokolwiek bez naraenia na zarzut o niepoprawno, a caa energia idzie w kierunku udowadniania swojej ideowej prawomylnoci.
Skauting to braterskie stowarzyszenie w ktrym wszyscy doskonal swj charakter i ciao. W tym stowarzyszeniu kluczow rol odgrywaj jej liderzy.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7366

Czytaj cao...
 
Druynowy - harcmistrzem! Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Imagehm. Tomasz Maracewicz

 Mimo, e nie na temat, to przede wszystkim podzieli si chciaem z Wami radoci, wynikajc z decyzji minionego Zjazdu Zwizku. Radoci, i ponad wszelk wtpliwo delegaci potwierdzili ch skupienia si na prowadzeniu przez ZHR autentycznego wychowania i denia do budowania w Zwizku harcerskiego braterstwa. Sytuacja ta pozwala POBUDCE oddali si nieco od zagadnie zwizanych z biec polityk organizacji i zaniecha recenzowania niejako on line poczyna wadz. Moemy z czystym sumieniem zaj si tym, do czego czujemy si powoani: wspieraniem, szukaniem rozwiza, przedkadaniem propozycji.

Niniejszym artykuem chciabym rozpocz seri rozwaa na temat pozycji instruktora - druynowego w Zwizku. Nie zdziwi si, jeli tekst w potraktujecie jako intelektualn prowokacj. Niemniej zaprezentowan tutaj optyk traktuj jak najbardziej serio. I licz na podobne traktowanie.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7040

Czytaj cao...
 
AD FONTES czyli Baden Powell na nowo odczytany (7) Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
ImageJarosaw ukowski

Niech robi jak chce

Na jednym z pierwszych moich obozw, gdzie byem ju druynowym - komendantem zdarzya mi si taka oto historyjka.

Rozkadalimy nasze dziesitki na polanie, trudzc si i mozolc, bo bylimy juz niele zmczeni podro. Czas nagli, a trzeba byo przecie pod jakim dachem nocowa. Ja, w swojej gorliwoci i rozentuzjazmowaniu, nie spostrzegem si nawet, w ktrym momencie zaczem dyrygowa caoci prac. Nad  naszym obozowiskiem zapanowaa jedna, jedynie suszna wizja rozbicia namiotw, wizja, rzecz jasna, moja.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5976

Czytaj cao...
 
Dlaczego cele s wane i co musimy wiedzie, by umie je dobrze postawi - DRUYNA HARCERZY (8) Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
Imagehm. Tomasz Maracewicz
Jeli nie wiesz dokd idziesz, kada droga prowadzi co celu ! Prawda ? Prawda. Tylko co z tego wynika ? Ano midzy innymi i to, e bkanie si „bez celu” atwo wywie nas moe na manowce. Trzeba wic stawia cele: w yciu, w szkole, w pracy i w druynie harcerskiej. Powicenie odrobiny czasu na to, by wiadomie wyznaczy sobie cele dziaania to jeden ze sposobów nadawania sensu naszej subie. Dziki wiadomoci tych celów umiemy sobie atwo odpowiedzie: po co to wszystko ? wiadomo taka porzdkuje nasze dziaanie, motywuje, utwierdza w poczuciu, e to co robimy jest przemylane, potrzebne i wane. Brak celów: konkretnie sformuowanych i oczywistych dla wszystkich, na dusz met powoduje uczucie zagubienia, spyca nasze dziaanie i spycha nas niebezpiecznie do roli „towarzystwa wzajemnej adoracji”.Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 9973

Czytaj cao...
 
Papier czy monitor - faszywa alternatywa Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
Od redakcji: poniewa e-zjazd skoczy si zbyt wczenie i dla niektrych uczestnikw nieoczekiwanie, zaproponowalimy kontynuowanie dyskusji na amach POBUDKI. Oto pierwszy gos, kontynuujcy e-zjazdow  debat na temat Internetu jako alternatywnego lub przyszociowego rodka porozumiewania si harcerzy midzy sob. Dorota podja si prby odpowiedzi na pytanie jaka forma pisma dla instruktorw jest lepsza: drukowana, czy elektroniczna.
Dorota Norwa

ImageInternet ma szans by wietnym narzdziem kontaktu. Dodajmy – jednym z narzdzi. Rozliczne inicjatywy wydawnicze, podejmowane przez instruktorw Zwizku powinny szuka nowego pomysu na siebie, jeeli aspiruj do miana „zwizkowych” a nie tylko „lokalnych” bd „rodowiskowych”.  „Pobudka” jest wanie inicjatyw, ktra tego pomysu poszukuje.

Wyglda na to, e stajemy przed alternatyw: papier czy monitor, amy czy strony? Fakt, e jedno nie wyklucza drugiego, jednak naley si zastanowi, co si bardziej „opaca”. Inaczej – ktry sposb jest lepszy na dotarcie do szerszego grona. Bo nie ukrywajmy, e publikacja liczy si wtedy, gdy trafia do jak najwikszego procentu tzw. targetu. Zgadzam si -  zbirk si robi nawet dla jednego harcerza, analogicznie: gazet dla „jednego” czytelnika, ale jeeli oddziaywanie a nie tylko rozrywka jest celem, trzeba myle i dziaa bardziej „masowo”.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6007

Czytaj cao...
 
Czy toporek jest narzdziem metodycznym? Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
„Sprawnoci skautowe przez zwrcenie myli skautw na przemys i prac produktywn take przyczyni si do podniesienia polskiej wytwrczoci i wicej modziey dorastajcej i uksztaconej skieruj do zawodw praktycznych, kadc tam dotychczasowemu biernemu oddawaniu si jej zawodowi urzdniczemu.”
A. Makowski „Jak skauci pracuj”, Krakw 1914, s. 316.


hm. Marek Kamecki

ImageZgodnie z obietnic z poprzedniego artykuu zabieram si za temat majtku w druynie. Jest to zagadnienie zwizane z zarabianiem i wydawaniem pienidzy, chocia niezbdny jest tu wikszy radykalizm postpowania. Ot majtek druyny powinien by absolutnie minimalny.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6419

Czytaj cao...
 
Przykady prb kocowych na stopnie harcerskie Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
Imagehm. Marek Gajdziski

Bieg harcerski jest ukoronowaniem pewnego etapu rozwoju harcerskiego. Ma by przede wszystkim niezapomnianym przeyciem, wielk przygod i wyczynem jak na moliwoci chopca. Jest to bardzo szczeglny, harcerski sposb podkrelenia wanoci tego momentu w yciu, w ktrym zamyka si kolejny etap pracy nad sob i suby w harcerstwie. Od tego jakie przeycia bd towarzyszy chopcu w trakcie biegu, od jakoci jego wspomnie,  bdzie w duej mierze zaleaa motywacja do dalszej pracy nad sob. Bieg harcerski ma wic by „gwodziem” programu druyny i obozu. Musi by przygotowany perfekcyjnie i mie bardzo przemylan – wymagajc ale i atrakcyjn formu. Jestem gotw zaryzykowa stwierdzenie, e skuteczno wychowawcza systemu stopni zaley w gwnej mierze od jakoci biegw harcerskich organizowanych w druynie.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 19714

Czytaj cao...
 
Waluta Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
Imagehm. Marek Gajdziski

Zbliaj si wakacje – czas  na obozy harcerskie. Czasem warto skorzysta z pomysw, sprawdzonych przez innych instruktorw, zaadoptowa je do potrzeb wasnej druyny i w ten sposb podnie atrakcyjno i skuteczno wychowawcz obozu. Oto jeden z takich pomysw. Zosta on z bardzo dobrym rezultatem wprowadzony w ycie i przetestowany na obozie 16WDH w 2005 roku.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8684

Czytaj cao...
 
Obrzdowo na obozie Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
Imagephm. Agnieszka Leny HR

Na szczcie obrzdowoci nie da si uj w regulaminach, zamkn w schematach i napisa dziesi regu dobrej obrzdowoci. Dlatego nie ma uniwersalnych zasad i gotowych obrzdowoci, ktre da si stosowa tak samo u wodniakw, harcerek, wdrownikw. Do tematu podchodz wic cakowicie autorsko.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 13499

Czytaj cao...
 
Siedem zasad Bushido Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
ImageBushido, droga samuraja, wyrosa z poczeni buddyzmu i shintoizmu. 

Mona go zawrze w siedmiu reguach:
1. Gi: waciwa decyzja, powzita ze spokojem, waciwym nastawieniem, prawd. Kiedy musimy umrze, musimy umrze. Prawo.

2. Yu: dzielno,bohaterstwo.

3. Jin: uniwersalna mio, yczliwo do ludzkoci; wspczucie.

4. Rei: uprzejmo.

5. Makoto: zupena szczero; prawdomwno.

. Melyo: honor i sawa.

7. Chugo: oddanie, lojalno.

To jedna z wielu wersji kodeksu samurajw Busido spisanego dopiero tak naprawd w XIX w. lecz kultywowanego i wyznawanego przez japoskich rycerzy od wielu stuleci. Jako kodeks ludzi honoru sta si dla  Baden-Powella jedn z inspiracji przy tworzeniu Prawa Skautowego.


{mos_sb_discuss:16}

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 11426

 
Fikcyjny tytu o Biaej Subie Drukuj
<font color='darkblue'>krg granatowy</font>
ImageJanek Pastwa HO

Artyku ten nie bdzie prasow relacj: byem tylko na jednym , skromnym odcinku i nie czuje si kompetentny opisywa tego co dziao si w trzech miastach w kilku rodzajach sub. Nie bdzie te tutaj wywiadw i zdj. Celem jaki sobie stawiam jest prba ewaluacji – czyli  prba podsumowania zalet i wad imprezy , ktra byaby pomocna organizatorom kolejnej Biaej Suby. Oczywicie takiej ewaluacji powinny przede wszystkim dokona organizatorzy, ale myl e nie zaszkodzi jeli korzystajc z gocinnych amw (albo plikw) Pobudki wespr ewaluacje punktem widzenia szarego (albo raczej zielonego uczestnika).

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6749

Czytaj cao...
 
obchody rocznicy wybuchu Czerwca 1956 Drukuj
<font color='darkblue'>krg granatowy</font>
Organizatorzy zwrcili si do nas z prob o pomoc w zabezpieczeniu  medycznym podczas wydarze w miecie, potrzebni s take ratownicy  podczas naszych gier i zaj zlotowych. Prosz o zgoszenia wszystkich czonkw HOPR, ktrzy chc przyjecha do  Poznania. Szczegowe informacje znajdziecie poniej a rwnie na  
www.czerwiec56.pl.
Zgaszajcie si poprzez formularz na www i rwnolegle patrolami  przysyajcie informacje zawierajce wasz numer ewidencyjny HOPR, oraz  numer patrolu na adres Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy Odpowiem take na wszelkie pytania:)

Czuwaj!
phm. Ewa Terakowska HR
Komendantka Okrgu Wielkopolskiego HOPR

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6820

Czytaj cao...
 
Pomys na nagrod obozow Drukuj
<font color='darkblue'>krg granatowy</font>

ImageJak zapewne drodzy czytelnicy POBUDKI wiedz wydalimy niedawno pierwszy tom Biblioteki Pobudki - ksik naszego rednacza WZGRZE ROSICZKI.
 
Jest to pierwsza z prawdziwego zdarzenia powie o harcerzach ZHRu. Wicej informacji znajdziecie w poprzednich numerach Pobudki.
 
Mamy w zwizku z tym propozycj dla organizatorw obozw. Uwaamy, e Rosiczka moe by wietnym pomysem na nagrody obozowe.  Jeli uznacie, e warto to zapraszam do kontaktu -
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
 
Wystawiamy faktury.
 
Ceny wygldaj nastepujco:
1-5 szt. - 18 z
6-9 szt. - 16 z
10-19 szt. - 15 z
20 szt. i wicej - 14 z
 

Czytajcie Rosiczk:){mos_sb_discuss:17}

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5223

 
RATUJMY NACZELNEGO POBUDKI!! Drukuj
<font color='darkblue'>krg granatowy</font>
ImageZaczlimy si obawia o zdrowie Pawa. Chopak dostaje ostatnio same hymny pochwalne na temat swojej ostatniej ksizki (patrzcie poniej) i jego artystyczne ego rozbuchao si do granic moliwoci. Jest ju pewien, e komitet noblowski rozwaa jego kandydatur do literackiej nagrody.

Drodzy czytelnicy - pomcie!
Piszcie jakie bardziej wywaone a najlepiej krytyczne opinie na temat Wzgrza Rosiczki i to piszcie w duej iloci, bo jest z Kohubem naprawd le.
Dla autorw najciekwaszych recenzji, ocenianych wg bardzo subiektywnych kryteriw, mamy nagrody w postaci ksiek "Pi Zielonych" i oczywicie "Wzgrze Rosiczki".

Zatroskani redaktorzy Pobudki


SAMOOBRONA KOHUBA

Rzeczywicie zdrowie mi szwankuje ostatnio - gba boli przy goleniu. Mylaem, e to dlatego, bo nie goliem si wier wieku, ale pewnie racja wasza w gb moj – to „Rosiczka”, jak sama nazwa wskazuje, autorowi si odbija. Na szczcie na Nobla nie mam szans, jestem przecie prawicowy, heteroseksualny i biay na dodatek. A ten materia wybuchowy, co z nim eksperymentuj w piwnicy na razie jeszcze nie chce wybucha.
W kadym razie dzikuj za trosk. Teraz ju, jak zechcecie mnie wywali z redakcji POBUDKI, bd mia papiery e to ze wzgldu na zy stan zdrowia.

KOHUB

PRZECZYTAE Wzgrze Rosiczki!
Jeli tak, podziel si swoimi uwagami
Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6976

Czytaj cao...
 
KOHUBACHANALIA LETNIE Drukuj
<font color='darkblue'>krg granatowy</font>
ImageMotto: „Honi soit qui mal y pense” – haba temu kto o tym le myli

Co by tu jeszcze z klasyki? O! „miejmy si, bo nie wiadomo czy wiat potrwa jeszcze dwa tygodnie” oraz „Z kogo si miejecie? Z samych siebie si miejecie!”Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7256

Czytaj cao...