ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Numer 25 z 21.04.2011r.
Czyja trbka, tego melodia ... Drukuj
ImageRedaktor numeru - hm. Jacek Garboliski 
 
"Muzyka — to pocztek i koniec wszelkiej mowy".
Ryszard Wagner

Komentarze (1) | Odson: 151016

Czytaj cao...
 
Obz zastpw Drukuj

Imagehm. Marek Kamecki

W przyrodzie znane s rozliczne sposoby obozowania – obozy wdrowne, stae, zgrupowania, obozy druyny, „ obozy karuzele”, a take obozy zastpów. Kady ze sposobów (moe poza zgrupowaniem) jest uzaleniony od poziomu druyny, czyli od rodzaju sytuacji wychowawczych jakie chce stworzy druynowy – inne sytuacje spotykaj harcerzy na obozie wdrownym, a inne na staym – itd.

Komentarze (12) | Odson: 48463

Czytaj cao...
 
Dlaczego w Polsce nie ma autostrad? Drukuj

Imagehm. Robert Chalimoniuk

Kady, kto cho raz w yciu, jecha niemieckautostrad nie potrzebuje opisów jej uytkowania. Szerokie, proste, niemalidealnie gadkie drogi pozwalaj szybko si przemieszcza, zapewniajc przy tymniezbdne bezpieczestwo. Trzy albo i wicej pasów w jedna stron, wiadukty,tunele, bezkolizyjne przejazdy. Prosto jak okiem sign.

Komentarze (6) | Odson: 47249

Czytaj cao...
 
Obozowo - architektura Drukuj
Imagehm. Barbara Brzewska

W zeszym roku udao mi si odwiedzi zdecydowan wikszo obozów mojego Orkrgu. To jedno z bardziej pozytywnych harcerskich przey w ostatnim czasie! Cieszyam si widzc atrakcyjne miejsca, pikno przyrody, umiechnite twarze, jednak w mojej pamici pozostay (momentami mam nadziej, e nie na zawsze) ciekawe konstrukcje obozowe. 


Komentarze (3) | Odson: 64013

Czytaj cao...
 
Skauting wodny Drukuj

Imagehm. Tomasz Maracewicz

U zarania skautingu nie pomylano o wielu rzeczach. Na przykad nie pomylano o specjalnociach. Rzeczywicie. Podstawowe dziea na których wyrós skauting, autorstwa Roberta Baden Powella: „Skauting dla chopców” i „Wskazówki dla skautmistrzów”  nie mówi nic o druynach specjalnociowych – z jednym wszake wyjtkiem: skauting wodny. To jemu Naczelny Skaut wiata powici jedn ze swoich gawd, zatytuowan zreszt po prostu – „Skauci wodni”.

Komentarze (1) | Odson: 57778

Czytaj cao...
 
Kolonia Drukuj

Imagehm. Katarzyna Duliska HR

Wygldam za okno i oczyma (na razie duszy) widz delikatne pki, mae listki i czuj zapach soczystej zieleni po popoudniowym deszczyku. Jednych przyapa na spacerze, innych w pracy, a mnie... na szukaniu miejsc kolonijnych. No tak – kocz marzy, wracam do komputera i przeszukuj portale z noclegami. Ahoj przygodo! Bo atwo zazwyczaj nigdy nie jest.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 46657

Czytaj cao...
 
"Ksiga Dungli" - podstaw pracy Gromady Wilczkw Drukuj

Micha Paamarz HR

W caej Federacji Skautingu Europejskiego, do której naley Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, metodyka pracy z wilczkami oparta jest na ksice Rudyarda Kiplinga ,,Ksiga Dungli”. Robert Baden-Powell mia kilka propozycji, z których wybra wanie t. Waha si szczególnie, czy nie wybra ,,Robin Hooda”, ale ostatecznie po konsultacji pedagogicznej z Ver Barcliffe, wybra t powie. Wanym byo, aby gra, w któr wejd chopcy w wieku lat omiu, bya oparta na ciekawej historii.

Komentarze (1) | Odson: 53637

Czytaj cao...
 
Opieka medyczna na obozie Drukuj
Ola Liberek
 
Wszyscy wiemy, e podstawowym zadaniem osób organizujcych obóz jest zapewnienie uczestnikom bezpieczestwa. Wie si z tym oczywicie waciwa opieka medyczna. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 72417

Czytaj cao...
 
Zebranie z rodzicami Drukuj
Imagephm. Agnieszka Lesny

Wbiegam do biura okrgu. ukasz, pracownik naszego biura, daje mi znaki rk, e rozmawia przez telefon i musz zaczeka. Przysiadam na krzele i czekam. Rozmowa przedua si, ukasz stroi miny i gestykuluje, wic wyostrzam such, zaciekawiona z kim tak debatuje. „Chatki, prosz Pani, to jest takie wydarzenie, kiedy zastp wychodzi do lasu i spdza tam noc lub dob.” Dlaczego ukasz tumaczy komu co to s „chatki”?! 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 45225

Czytaj cao...
 
Zlot 100 -lecia ruchu harcerskiego Drukuj
Imagehm. Piotr yso

Zlot 100-lecia ruchu harcerskiego: skansen czy drogowskaz? Jak odczyta i odpowiedzie na znaki czasu?

Nie ma nic zego w skansenie. Co wicej, jest on ostoj dawnej tradycji i kultury, które kultywowane od dziesicioleci czy wieków bez skansenu byyby zagroone utrat bezcennych pamitek. Czy jednak skansen wystarcza?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 82007

Czytaj cao...
 
eby i cigle w gr, trzeba rdo odnale - rzecz o zacigu/naborze Drukuj
Imagehm. Katarzyna Biero

Obserwowaam pewne zajcia o zacigu/naborze (rónie to dialekty nazywaj) na kursie metodyki harcerek. Zajcia byy naprawd niele pomylane, daway wiele pomysów i porzdkoway kolejno dziaa podczas tak wanego przedsiwzicia, jakim jest pozyskanie nowych harcerek do druyny.  

Komentarze (1) | Odson: 57693

Czytaj cao...
 
Jak nabory do druyn psuj harcerstwo Drukuj
Imagehm. Marek Kamecki

Wrzesie to miesic startu w nowy rok harcerski – to take czas naborów do druyn. Jak cay kraj dugi i szeroki wszyscy organizuj nabory. Jest to elazny punkt w planie pracy  wikszoci druyn i hufców (sic!). 
W szkoach rozbijane s namioty, puszczane filmy, a druynowi tacz na stoach  kankana – eby tylko przycign coraz bardziej znudzon i skomputeryzowan modzie.
Mija rok i z naboru pozostaje dwóch , trzech harcerzy. Trzeba wic znowu zrobi nabór – no to robimy!
I tak to leci.

Komentarze (3) | Odson: 44011

Czytaj cao...
 
Jak zaplanowa rozwj chorgwi? Drukuj
Imagehm. Maciej Starego

„Naszym najwikszym problemem jest nie to, e mierzymy zbyt wysoko i nie osigamy naszych celów, ale to, e mierzymy za nisko i je osigamy”                                    
Micha Anio

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 55782

Czytaj cao...
 
Dyktatura harcerskich weekendw Drukuj

Imagephm. Agnieszka Leny

Problematyka czasu wolnego jest jednym z tych obszarów, gdzie harcerska praktyka rozmija si z przywiecajcymi nam ideami. Ze wzgldu na wielo zaj pozalekcyjnych, wyduajce si godziny pracy i inne zobowizania, wikszo harcerskich dziaa realizujemy albo w formie mailowania po nocach, albo w weekendy.

Komentarze (1) | Odson: 57336

Czytaj cao...
 
Polecam ... Drukuj
hm. Jarosaw Boniarz

Pobudka poleca tym razem wycieczk do nory. I to absolutnie rewelacyjnej.


Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 81428

Czytaj cao...
 
Prawo Harcerskie (nie)rozumiane...? cz.1 Drukuj

phm.Ewa Palamer - Kabaciska

PRAWOHARCERSKIE (NIE)ROZUMIANE...?[1] CZ. I 

- analiza interpretacji PrawaHarcerskiego przez harcerzy -

 Prawo Harcerskie jest zbiorem zasad, wartoci najwaniejszych dla ruchuharcerskiego, i pomimo tego, e w rónych organizacjach jest ono róniesformuowane, to mona mówi o wspólnych wartociach i postawach: braterstwie,przyjani, tolerancji, uprzejmoci, honorze, dzielnoci, szacunku dla przyrody,posuszestwie rodzicom i przeoonym, karnoci, sumiennoci, pogodzie ducha,optymizmie, oszczdnoci, ofiarnoci, gospodarnoci, czystoci w myli, w mowiei w uczynkach, unikaniu uywek.

Komentarze (1) | Odson: 70071

Czytaj cao...
 
Prawo Harcerskie (nie)rozumiane...? cz.2 Drukuj

phm.Ewa Palamer - Kabaciska

PRAWOHARCERSKIE (NIE)ROZUMIANE...?[1] CZ. II

- analiza interpretacji PrawaHarcerskiego przez harcerzy -

 Poniszy tekst stanowi kontynuacj pierwszej czci artykuuwprowadzajc w tematyk wspóczesnego rozumienia Prawa Harcerskiego przezczonków rónych organizacji harcerskich.

 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 73851

Czytaj cao...
 
Refleksja o Grnym lsku Drukuj

Imagehm. Piotr yso

Po pierwsze z pokor musz przyzna, e moja wiedza o Górnym lsku jest czstkowa i niepena . Mimo tego postanowiem zdoby si na odwag napisania kilku zda na ten temat. Skonia mnie do tego dyskusja medialna z ostatnich dni na temat lzaków, lska, Ruchu Autonomii lska, Polskoci i Polski.

Komentarze (1) | Odson: 62427

Czytaj cao...
 
Kamie o skautach Drukuj

Imagehm. Jarosaw Boniarz

Trafiem ostatnio na ksik, wspomnienia znanego czowieka. Otwieram na stronie 60tej i czytam:


"Jedn z najlepszych rzeczy jaki mi si w tym okresie przytrafiy bya przynaleno do skautów. Ich twórca, Baden-Powell, cudowny czowiek, który wietnie rozumia potrzeby maych chopców, naprawd wierzy, e bez skautów Imperium Brytyjskie by upado. Wstpiem do zastpu Bobrów 7 Druyny Skautów w Dartford (…)."

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 77342

Czytaj cao...
 
egnaj Leszku - wspomnienia o hm. Leszku Biaachu Drukuj
 
ImageJest listopad 2010. Wbiegam do siedziby Okrgu Mazowieckiego ZHR. W jednym z pomieszcze, przy stole, widz Leszka Biaacha lczcego nad papierami. Po zaatwieniu swoich spraw zagldam i pytam co robi. „Biaach” ze miechem odpowiada, e wezwali go aby poprawi ksik finansow. Sytuacja rzeczywicie bya zabawna poniewa Leszek przez 4 lata sam sta na czele Zarzdu okrgu i innych katowa poprawkami w dokumentacji. Przysza kryska na Matyska. Ciesz si, e gowidz, poniewa wróci do ZHR po przerwie i troch go u nas brakowao.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 93479

Czytaj cao...