ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Nr 20 - luty '09
WSTPNIAK Drukuj
Temat numeru
Imagephm. Agnieszka Leny
Co nie skleja nam si ta szara, polska zima. Zimowa Pobudka te co nie chciaa nam si sklei. W Naczelnictwie ZHR te chyba co zawzicie klej, poniewa przepadli bez wieci. Ze stron zhr.pl wieje nud…

Komentarze (7) | Odson: 4162

Czytaj cao...
 
Jak powstaje instruktor - artyku z zawiatw Drukuj
Temat numeru

Imagehm. Marek Kamecki

Zamieszczony poniej artyku zosta wydrukowany w listopadzie 1993 roku w „Drogowskazach". Pisaem go uzbrojony w moc dowiadcze, które zebraem jako Vice Naczelnik ds. Ksztacenia Instruktorów i Szef Centralnej Szkoy Instruktorskiej, planujc wydanie ksiki przeznaczonej dla „ksztaceniowców" o tym samym tytule. Dokoczeniu i wydaniu jej stany na przeszkodzie smutne wypadki jakie dotkny nasz ZHR.

Komentarze (5) | Odson: 4656

Czytaj cao...
 
Instruktorzy sami o sobie Drukuj
Temat numeru
Imagephm. Agnieszka Leny

W ramach swoich studiów przeprowadzaam badania poród druynowych Okrgu Mazowieckiego na temat wiadomoci wychowawczej. Czci moich bada bya próba odpowiedzi na pytanie jak druynowi postrzegaj rol instruktora (wychowawcy) i czym ona dla nich jest. Wyniki wydaj si by do ciekawe, przeczytajcie sami. Zastrzegam tylko, e byy to badania jakociowe na próbie nie reprezentatywnej – dlatego nie mona na ich postawie wyciga wniosków ogólnych.

Komentarze (1) | Odson: 4033

Czytaj cao...
 
Druyna i druynowy! Drukuj
Temat numeru

hm. Marek Gajdziski Image

Nie mydlmy sobie oczu! Harcerstwo jako ruch schodzi na margines ycia spoecznego. ZHR te. Jeli chcemy ten proces zatrzyma, a jeszcze lepiej odwróci musimy wyj poza utarte schematy i przyzwyczajenia. Wiele rzeczy musi si zmieni. Kada organizacja, jeli niedomaga, to prawie zawsze przyczyna tego ley w niedostatku kadr. Problemy mog by ilociowe i jakociowe. Musimy wic przede wszystkim przyjrze si kondycji rodowiska instruktorskiego. Oceniam, e jest ona za albo nawet fatalna. Jeli chcemy to zmieni, musimy podj zdecydowane dziaania. Niestety nie ma prostej recepty na nasze problemy, bo s one zoone i nie wszystko zaley od nas. Ale trzeba o tym myle, dyskutowa i wreszcie co postanowi. Jeeli tego nie zrobimy za kilkanacie lat, komu z nas przypadnie w udziale smutny obowizek zgaszenia wiata w ostatniej harcówce. Oto co wedug mnie powinnimy zrobi.

Komentarze (14) | Odson: 5273

Czytaj cao...
 
Sprawowanie wadzy w harcerstwie Drukuj
Temat numeru
Imagehm. Tomasz Maracewicz

Czy czsto przy okazji harcerstwa mówimy o zjawisku „wadzy”, a konkretniej o kwestii „sprawowania wadzy”? Nie przypominam sobie takich rozmów. To chyba po prostu wstydliwy temat.  A jednak, skoro jestemy organizacj zhierarchizowan i tradycyjnie na wzór wojskowy zorganizowan (przeoony, podwadny, musztra, rozkazy, mundury, sztandary), to musi si u nas pojawia zjawisko „sprawowania wadzy” z wszelkimi z tego pyncymi poytkami, a take wadami.

Komentarze (4) | Odson: 4523

Czytaj cao...
 
Instruktorstwo Drukuj
Temat numeru

Imagehm. Marek Kamecki

System ksztacenia niewtpliwie jest jednym z gównych „nerwów" organizacji harcerskiej i jego funkcjonowanie ma duy wpyw na poziom caego Zwizku.

Najblisze kilka lat bdzie decydujce dla ZHR-u. Jeeli nie zatrzymamy tendencji osabiajcych ducha harcerskiego nasza organizacja skurczy si do rozmiarów maej wegetujcej sekty pilnujcej prawomylnoci swoich czonków.
Alternatyw jest powrót do tradycyjnego harcerstwa, które zjednoczone wokó swojej idei w atmosferze zaufania i braterstwa czerpie si z rónorodnoci rodowisk i pomysowoci instruktorów. Ta wielo dróg prowadzca do jednego celu musi obejmowa równie ksztacenie instruktorów.

 

Komentarze (4) | Odson: 4128

Czytaj cao...
 
Jaki ma by... Drukuj
Temat numeru
Imagehm. Pawe Wieczorek KOHUB

INSTRUKTOR – JAKI MA BY, WG. KOHUBA

Komentarze (3) | Odson: 3558

Czytaj cao...
 
Wywiad z g00rkiem... Drukuj
Metoda i program
Image
Wywiad z wspótwórc reformy mundurowej w ZHP, byym szefem Zespou Mundurowego GK ZHP - hm. Michaem Góreckim.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7999

Czytaj cao...
 
Mundur... Drukuj
Metoda i program
Imagehm. Jacek Garboliski

„Jak ci widz, tak ci pisz…”
„Nie szata zdobi czowieka…”
Który z tych znanych cytatów odzwierciedla Twoje podejcie do munduru?
Którego uywasz jako narzdzia w pracy ze swoimi harcerzami?

Komentarze (13) | Odson: 12836

Czytaj cao...
 
Harcujemy zlotowo Drukuj
Metoda i program

Imagephm. Agnieszka Leny 

Szukajc inspiracji do harcowania w trakcie zbliajcego si zimowiska, zajrzaam na stron zlotu XXlecia ZHR. Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest przecie wykonanie 20 harców i umieszczenia relacji z nich w Internecie. „To na pewno kopalnia pomysów” pomylaam poczym oddaam si lekturze. Bardzo szybko zapaam si za gow…

Komentarze (3) | Odson: 7622

Czytaj cao...
 
Syndrom zuchmistrzyni Drukuj
Metoda i program

Imagepwd. Joanna Kacprzycka

Jestem zuchmistrzyni i zaczam ostatnio zauwaa u siebie co, co nazywam „syndromem zuchmistrzyni”. Zanim odpowiem na pytanie czym on jest, to najpierw powiem sów kilka o samym byciu zuchmistrzyni. Otó specyfika tego poziomu metodycznego polega na kilku istotnych elementach, jake rónych od innych poziomów metodycznych.

Po pierwsze – czas. W przeciwiestwie do instruktorek harcerskich i wdrowniczych zuchmistrzynie maj zbiórki co tydzie. Co tydzie musi by ona na tyle wspaniaa, niezwyka i pracochonna eby zuchenki przyszy na kolej. To nieatwe. Mona si przy tym szybko wypali.

Komentarze (5) | Odson: 4754

Czytaj cao...
 
Charakterystyka modziey w wieku wdrowniczym Drukuj
Metoda i program
Imagephm. Anna Kowalska

Wiek wdrowniczy wpasowuje si idealnie w wiek adolescencji, zwany równie pokwitaniem, puberacj.  Pokwitanie jest etapem rozwoju czowieka, w czasie którego osiga on dojrzao pciow. Z tego wzgldu zachodz w tym okresie gwatowne zmiany, które maj bardzo duy wpyw na dorastajcego czowieka. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 10680

Czytaj cao...
 
Midzy pionem a poziomem Drukuj
Metoda i program
Imagephm. Kamila Wajszczuk

Midzy pionem a poziomem
albo sów kilka o druynach wielopoziomowych

Reforma metodyczna w ZHP, która wesza w ycie w 2003 roku, wprowadzia do wyrany podzia na grupy wiekowe (zwane równie pionami) w organizacji: zuchy, harcerki i harcerzy, harcerki starsze i harcerzy starszych, wdrowniczki i wdrowników. Na marginesie dyskusji wokó susznoci bd nie takiego podziau, coraz czciej przewijao si pojcie druyny wielopoziomowej (z bliej nieokrelonych powodów nikt nie nazywa jej wielopionow...). Reforma bowiem nie narzucia podziau na druyny, nakazaa jedynie w sposób wyrazisty stosowanie rónych narzdzi metodycznych w rónych grupach.

Komentarze (1) | Odson: 4646

Czytaj cao...
 
Jak manipulowano histori harcerstwa (1956-1980)? Drukuj
Idea
Imagehm. Wojciech Hausner
 
Krótkie kalendarium zamiast wstpu

1909-1911,
nawzór angielskiego skautingu wzbogaconego ide walki o niepodlego, zaspraw dziaaczy PTG „Sokó”, organizacji abstynenckich i „Zarzewia”,powstaje w trzech zaborach ruch harcerski; jego znakiem staje si KrzyHarcerski

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6074

Czytaj cao...
 
Brak ojca i jego wpyw na psychik chopca - harcerza Drukuj
Idea
Imagepwd. Maciej Skórski

„Coraz czstsza nieobecno ojców w rodzinach to fakt dokonany. (...) Niestety, mimo najwikszych stara i najlepszych chci, (matki) nie s w stanie zastpi synom ojców.” 
 
Wojciech Eichelberger, „Zdradzony przez ojca”


Komentarze (15) | Odson: 14997

Czytaj cao...
 
Personalizm chrzecijaski - nie dla nas? Drukuj
Idea
Imagephm. Agnieszka Leny

Pocztek studiów na Wydziale Pedagogicznym UW zbieg si z moim intensywnym rozwojem instruktorskim. I od pierwszego roku studiów zastanawiam si PO CO ZHR nieudolnie próbuje wpasowa si w koncepcj personalizmu chrzecijaskiego? Zaryzykuj stwierdzenie, e jest to plan z góry skazany na porak – chyba, e zrezygnujemy z kilku – wydawaoby si – fundamentalnych zasad wychowania harcerskiego.

Komentarze (4) | Odson: 7525

Czytaj cao...
 
Harcopoly - harcerska gra planszowa Drukuj
Inspiracje
Gosia Pruszkowska, pwd. Wanda Knapik, phm. Agnieszka Leny

Poniej przedstawiamy prosty i wypróbowany pomys na harcersk wersj znanej gry „Monopoly”. Gra jest dobr form wspierania integracji, powtórzenia podstawowych wiadomoci harcerskich „na wesoo” oraz sposobem na poprawienie morale. Zadania mog by dowolnie modyfikowane, w zalenoci od przywiecajcego Wam celu. Jeli np. planujecie obóz na Ukrainie – warto wple zadania wymagajce korzystania z mapy tego kraju itd.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8018

Czytaj cao...
 
Madagaskar okrutny czarodziej. Misje w XXI wieku Drukuj
Inspiracje
ImageO. phm. Marcin Wrzos HR

Madagaskar okrutny czarodziej – pisa przed i po wojnie pochodzcy z Wielkopolski podrónik Arkady Fiedler. Nadal czaruje swoim piknem. Rozbudza zapachami cynamonowca, wanilii, godzików, kawy - robusty czy arabiki. W tej wyspie dwa razy wikszej od Polski zamknita jest caa Afryka: z tropikiem, pustyni, z ludmi bdcymi mieszank Indonezyjczyków i Afrykaczyków. Nie ma tu Glorii, Melmana czy Alexa znanych z kreskówki Madagaskar, jest za to prawdziwe ycie. Prawdziwe do bólu.


Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5881

Czytaj cao...
 
Kurierzy ZHR - gra terenowa Drukuj
Inspiracje
Imagephm. Robert Chalimoniuk

Powstanie ZHR nie byo przypadkowym wydarzeniem. Epizodem, który nastpi nagle i niespodziewanie. Nie wdajc si w zawioci historyczne dziejów ruchu harcerskiego w Polsce wiadomo, e myl ta dojrzewaa od duszego czasu.
Odrodzenie ruchu harcerskiego nie byo by moliwe bez nawizywania kontaktów, dyskusji, poznawania si rodowisk, wymiany myli. Niewtpliwie wan rol odegray w tym procesie podziemne wydawnictwa. Pisma drukowane w rónych rejonach kraju, wymieniane miedzy orodkami krzewicymi harcerstwo wewntrz oficjalnej organizacji i poza ni. To od nich i ludzi je rozprowadzajcych w duej mierze zaleaa skala odrodzenia. 12 lutego obchodzi bdziemy 20 rocznice uchwalenia deklaracji zaoycielskiej ZHR. Uwimy j w swoich druynach po harcersku – nie tylko gawd ale i gr!

Komentarze (4) | Odson: 6312

Czytaj cao...
 
Zezem z loy - ROZWAANIA O TRJCY Drukuj
Felietony
Imagehm. Pawe Wieczorek

Zezem z loy (2)
ROZWAANIA O TRÓJCY

Kady przecitnie rozgarnity uczestnik dowolnego kursu instruktorskiego zapamita jak definicj harcerstwa jako ruchu. Czasem s to definicje bardzo wymylne, przewrotne, niekiedy o ich wartoci stanowi jedynie to, e zostay stworzone przez wybitnych instruktorów rónych epok, eby do dyskusji o harcerstwie wnie jakie oywcze wiato. I tak na przykad, patrzc zezem z loy, mona dostrzec harcerstwo jako dramat namitnoci, w którym trup ciele si gsto, a na kocu tylko sufler zostaje ywy. Moe dlatego mamy tak wielu kandydatów na suflerów?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 3497

Czytaj cao...
 
Zabawy z tygrysem: Galahady i Mordredy Drukuj
Felietony

Imagehm. Marek Frckowiak

Zwierz si wam, e kiedy - w pacholctwie - chciaem by straakiem, potem marynarzem. A jeszcze wczeniej – rzecz jasna, rycerzem. Ach, ta rycerska legenda! Zawisza Czarny, Lancelot, Galahad... Rzeczywisto i legenda rycerstwa. Który z chopców nie pasjonowa si tymi postaciami? Nasz harcerski etos wszak do dzi jest na (niektórych) wzorcach rycerskich oparty.  Otó to, wielu z nas wci szuka dla siebie miejsca, gdzie te rycerskie cnoty mógby praktykowa, wielu – czasem ju nie w chopicym wieku - odkrywa w sobie Zawiszów i Galahadów.

Komentarze (1) | Odson: 3483

Czytaj cao...
 
Prazdnik Joki Drukuj
Felietony
Imagephm. Wojciech Hoser

Kilka dni przed witami Boego Narodzenia zabraem si do pisania kartek witecznych. Ot taka staromodna fanaberia  najpierw szukamy odpowiednich kartek, potem piszemy na nich par ciepych sów, adresujemy, naklejamy znaczki, wrzucamy do skrzynki, a potem one dochodz do adresatów albo za póno, albo za wczenie, albo czasami wcale.  Od lat kilku proces ten jest dla mnie ródem refleksji, którymi chciabym si podzieli z czytelnikami "Pobudki".

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 3522

Czytaj cao...
 
Ciekawy link - Pismo Internetowe HR Drukuj
Varia
Imagehm. Jacek Garboliski

Jako mody druynowy z chci siegaem po "papierow" gazet "W krgu wodzów". Wiele treci tam zawartych przelaem do programu druyny. Byo to w latach osiemdziesitych i dziewdziesitych. Potem gazeta "znikna". Po jakim czasie, wdrujc po zasobach internetu harcerskiego, natknem si na "HaeRa" internetow wersj "W krgu wodzów", albo powiem inaczej - elektroniczn kontynuacj. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 3879

Czytaj cao...
 
Wywiad z Makowskim Drukuj
Varia
Imagephm. Grzegorz Majcher

               W roku 2011 grupa naukowców skonstruowaa maszyn do przenoszenia si w czasie*, w roku 2015 upowszechniono dostp do maszyny po udoskonaleniu polegajcym na odebraniu moliwoci kontaktu z osobami z przeszoci na jawie. Szeroki dostp do osób moliwy by tylko podczas snu, budzi to oczywicie wiele kontrowersji, gdy osoba z któr rozmawiamy pozbawiona jest penej wiadomoci, ale za to jej opinie s dokadnym odzwierciedleniem tego co myli na dany temat.

Komentarze (1) | Odson: 4172

Czytaj cao...
 
Rozstrzygnicie konkursu literackiego Drukuj
Varia
ImageRozstrzygamy ogoszony konkurs literacki na wizj harcerstwa za 20 lat. Trzeba przyzna, e autorzy nadesanych prac byli do ostroni w przewidywaniach. Troch zaskoczy nas brak rozmachu literackich wizji. 

wiat przecie przyspiesza w tempie trudnym do opisania. W cigu ostatnich 10 lat przeszlimy kilka rewolucji technologicznych, które przeoyy si na ycie politycznie i spoeczne.

Komentarze (1) | Odson: 3586

Czytaj cao...
 
Opowiadanie dh. Klaudii Chojnackiej - II miescje w konkursie literackim Pobudki Drukuj
Varia
ImageDh Conchita Klaudia Chojnacka

Harcerstwo rok 2028...

Sylwestra ZZ spdzi nad morzem. Wikszo ZZtów z caej Polski wszystkich Organizacji Harcerskich zjechao si do Gdyni, gdzie witowali Sylwestra kpic si w lodowatym morzu, jedzc dziwne potrawy i wymieniajc kontakty midzy druynami.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 3924

Czytaj cao...
 
Opowiadanie pwd. Marcina migielskiego - III miejsce w konkursie literackim Pobudki Drukuj
Varia
Imagepwd Marcin migielski

Przeom
Opowiadanie na konkurs „Pobudki”, pt. „Rok harcerski 2028”.

- Ile mamy do odjazdu? – spyta Obony
- Dwadziecia minut, zdymy – odpar Druynowy


Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4106

Czytaj cao...