ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Nr 17 - czerwiec '08
WSTPNIAK - Difficilis in otio quies Drukuj
krg czerwony

Image    

    W Pobudce trwa bezkrólewie, a bezkrólewie rodzi chaos. Dla nas jest to jednak chaos twórczy i czas dyskusji nad kierunkiem rozwoju naszego pisma.

   Tymczasem zapraszamy Was do lektury nowego numeru, w którym przewija si pytanie „którdy poda ZHR?". Obraz dzisiejszej sytuacji doskonale ilustruje nasza okadka. Troch szkoda, poniewa wolelibymy pyta, „dokd zmierzamy?". Nie czas jednak myle nad wzniosymi celami, gdy buty dziurawe, a z kadym kilometrem mniej towarzyszy podróy i raczej nie eliminuje ich choroba wysokociowa, a „niskociowa".

Komentarze (1) | Odson: 5877

Czytaj cao...
 
Wywiad z Przewodniczcym ZHR, hm. Michaem Butkiewiczem HR Drukuj
krg czerwony

Czuwaj,

Mijaj dwa miesice odkd zostae przewodniczcym ZHR, wchodzc do cisych wadz zwizku po duszej przerwie. Jak przebiega konfrontacja z rzeczywistoci? W jakim miejscu i kondycji jest dzisiaj ZHR?

Mimo swojej mniejszej aktywnoci harcerskiej w ostatnich latach nigdy nie przestaem obserwowa tego co dziao si w ZHR. Dlatego po objciu funkcji, kiedy zaczem konfrontowa swoje wyobraenia z rzeczywistoci nie byem zdziwiony ani zaskoczony.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6136

Czytaj cao...
 
Kilka sw po Zjedzie i takie tam ... Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Tomasz Maracewicz

Kazano mi wanie (kolektywny Red. Nacz.), napisa kilka sów podsumowujcych Zjazd. Có, nie zrobiem tego natychmiast, a teraz ju … niewiele pamitam. Staro nie rado. Pamitam jednak, e mniej byo napi ni poprzednio, atmosfera bardziej braterska i pojednawcza, a prezentacje kandydatów do wadz naczelnych jeszcze bardziej profesjonalne i dalekowzroczne.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4817

Czytaj cao...
 
Rybka lubi pywa ... Drukuj
krg czerwony

 phm. Wojciech Hoser 

ImageModym instruktorem bdc byem dumny, e w mojej organizacji harcerskiej wszyscy przestrzegaj  10 punktu Prawa Harcerskiego. Mimo rónych zapatrywa i sporów wewntrz ZHR-u, zawsze by on wierny przedwojennej tradycji harcerskiej i swym KIHAM-owskim korzeniom. Nigdy nie spotkaem tu instruktorów, którzy by pili napoje alkoholowe. Tymczasem  w bratnim ZHP, bywao z tym bardzo rónie.  Znaem tam instruktorów w kwestii tej niezwykle zasadniczych, ale take takich, którzy 10 punkt rozumieli jako zobowizanie do nie naduywania alkoholu, lub nie naduywania alkoholu na obozie o ile jest si w mundurze... W miar upywu lat nie zmieniem negatywnej oceny ZHP  jako organizacji abstynenckiej,  jednak  i na ideowo instruktorów ZHR-u w tej kwestii patrz dzisiaj bardziej krytycznie.

Komentarze (53) | Odson: 12189

Czytaj cao...
 
Dinozaury, tury, mamuty - czy harcerze wymr? Drukuj
krg czerwony

Image Radosaw Tymiski 

 

Od kilku lat jestem poza ZHR, lecz nadal uwanie obserwuj to, co si w Zwizku dzieje. Dziki dystansowi jaki nabraem mog spokojnie zada pytanie, które nie dotyczy tego kto bdzie w tej kadencji przewodniczcym/naczelnikiem, tylko tego, czy ZHR bdzie istnie za 50 lat.

Komentarze (26) | Odson: 10145

Czytaj cao...
 
Co dziao si wiosn 1988 roku Drukuj
krg zielony

Imagehm. Wojciech Hausner

Wojciech Hausner
WIOSNA 1988
(subiektywny kalendarz harcerskiego ycia)

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7252

Czytaj cao...
 
Walka o ksztat... Drukuj
krg zielony

phm. ukasz Kamiski

Walka o ksztat harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezaleni.

Warszawa 2007

Refleksja o treci...

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5927

Czytaj cao...
 
Konflikt z historii wzity ... Drukuj
krg zielony

Imagehm. Jacek Garboliski

W latach trzydziestych nasili si spór midzy instruktorami o nachyleniu narodowym i pisudczykowskim. Gdy w 1926 r wanie pisudczycy zdobyli wadz w kraju, wysforowali si take na czoo w ZHP, promujc wychowanie propastwowe, którym starali si zastpi wychowanie katolicko-narodowe, dominujce do roku 1926, gdy na czele harcerstwa mskiego stali tacy ludzie jak Stanisaw Sedlaczek, pierwszy naczelnik Organizacji Harcerzy ZHP. Walka polityczna w ZHP narastaa w miar jak coraz bardziej wizano ZHP z pastwem i jego aparatem urzdniczym, co prowadzio do czciowej utraty samodzielnoci organizacyjnej i swobody wyboru dróg ideowych.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5162

Czytaj cao...
 
Co ci to przypomina? Drukuj
krg zielony

hm. Marek Gajdziski Image

Przypomnielimy genez powstania i histori harcerskiego batalionu „Wigry”. Nie bez kozery. Historia lubi si powtarza i std pynie bezsprzeczna korzy z poznawania jej. Znajc zjawiska zachodzce w przeszoci, tym atwiej mona analizowa teraniejszo, a nawet prognozowa przyszo. Spójrzmy wic na dzisiejsze harcerstwo przez pryzmat historii wigierskiej. Komu wystarczy wyobrani niech sam postara si wycign wnioski.

Komentarze (7) | Odson: 5033

Czytaj cao...
 
Felieton o dawaniu szans Drukuj
krg zielony
Imagephm. Agnieszka Leny HR 

Dobrze pamitam dyskusje okoo Zjazdu Programowego w Poznaniu (2003) i sprawozdania, które po tym zjedzie powstay. Cae je pokreliam, stawiajc przy wielu fragmentach wykrzykniki, aby nie zapomnie tych „byskotliwych" myli przed zbliajcym si Zjazdem ZHR. Rozmawiao si wtedy duo o elitarnej koncepcji ZHR jako o organizacji maej, ale dla wybranych i najlepszych. Do naszego harcerskiego jzyka wdao si sowo „dookrelenie".

Komentarze (29) | Odson: 5932

Czytaj cao...
 
Do naszych kochanych Pa Drukuj
krg zielony

Image pwd. Jan Koprowski 

Kiedy przeczytaem tekst Agi Leny, wiadomo mojego przydomku harcerskiego powiedziaa, e nie mog zostawi tematu bez odzewu. Pierwsze co mi przyszo do gowy to pytanie „skd my bierzemy harcerzy?". Czytajc felieton miaem silne wraenie, e harcerzy bierze si ze szklarni, z Ksiyca lub Marsa lub hoduje na drzewach i zrywa jak dojrzej.

Komentarze (2) | Odson: 6041

Czytaj cao...
 
Czary i dziwy w Bursztynowym Kraju Drukuj
krg zielony

hm. Tomasz Maracewicz  

ImageDrog organizacyjn dotar do Pobudki plakat o tajemniczej, harcerskiej wystawie. Plakat sygnowany lilijk ze spiral w wle, a podpisany przez miasto Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, ZHP i ZHR. Plakat bardzo inspirujcy i budzcy ciekawo. Zapytalimy wic szybko naszych agentów z Wybrzea: co to za czary, co to za dziwy. W lad za plakatem przyszed wic list - jeszcze bardziej tajemniczy:

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5400

Czytaj cao...
 
Godwka Drukuj
krg granatowy

„A gdy biegiem zwykych spraw znuony

 Gdy Ci wiara w ich sens zachwieje

 Tam na jasnej znajdziesz Polanie

 Zielony dzbanuszek nadziei..."

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6568

Czytaj cao...
 
Gra "Rzeczpospolita Sarmacka" Drukuj
krg granatowy

Imagephm. Robert Chalimoniuk

Cakiem niedawno poproszony zostaem o przeprowadzenie gry na zazie chorgwi. Gry dla instruktorów, p.o. druynowego i ich przybocznych, a wiec dla ludzi w rónym wieku, poziomie dojrzaoci i uwarunkowaniach fizycznych. Trudne zadanie. Instruktorzy to wymagajcy odbiorca, co nie zadowoli si byle bieganiem po lesie, chce zawsze wnie nieco od siebie, wykaza kreatywno. Nie wszystkich te traktowa mona jedn miar – bo jak to kaza si zmierzy wiekowemu harcmistrzowi z nastoletnim przybocznym?
Tematyka Zazu nawizywaa do konfederacji barskiej – okresu barwnego i ciekawego, penego sprzecznoci i jake dla nas charakterystycznego. Postanowiem to wykorzysta. Tak powsta pomys gry „Rzeczypospolita Sarmacka”. Gry, gdzie dyplomacja przeplata si z harcami, gdzie wasna pomysowo pozwalaa rozbudowywa fabu i zasady.
W pewnym sensie przedstawia te nasza zjazdow rzeczywisto…

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7293

Czytaj cao...
 
"Rzeczpospolita Sarmacka " na Mazowszu Drukuj
krg granatowy

Imagephm. Robert Chalimoniuk

Jak gra wygldaa na Mazowszu.
Wszystko zaczo si od instruktau, czyli od wyjanienia zasad gry. Cao zaja 5 moe 7 minut (zgodnie z zasad: jeli tumaczenie zasad zajmie ponad 10 min gra jest za skomplikowana i nie wyjdzie) Pomocna okazaa si w tym prezentacja przygotowana w PawerPoincie. Zwile, niemal w punktach, udao si przedstawi zasady. O dziwo, mimo wielkiego skomplikowania nie byo zbyt wielu pyta. Na wszelki wypadek kady dosta do rki wydruk z reguami.

Komentarze (1) | Odson: 4033

Czytaj cao...
 
Z Agricolowej Sakwy - Panteon bohaterw Drukuj
krg granatowy

Imagephm. Robert Chalimoniuk

Wzorzec osobowy to jeden z najskuteczniejszych rodków oddziaywania wychowawczego. W praktyce pracy harcerskiej wzorcem takim jest czowiek najbliszy, wódz. W druynie bezdyskusyjnie jest nim druynowy. To w niego wpatruj si harcerze naladujc postaw, niekiedy zachowania, przejmujc pogldy. Druynowy odbija si w swojej druynie jak w lustrze – mawia Baden Powell.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4780

Czytaj cao...
 
Znaczenie ZHR i innych organizacji harcerskich w perspektywie pedagogicznej Drukuj
krg granatowy

Imagephm. Agnieszka Leny HR

Wydaje si, e organizacje harcerskie nie s postrzegane jako dobry, potencjalny partner we wspieraniu wychowania przez konkretne szkoy czy samorzdy lokalne. Rzeczywisto deklaracji Ministerstwa Edukacji to jedno - a druyny wyrzucane z harcówek w szkoach - to drugie.

Komentarze (3) | Odson: 6973

Czytaj cao...
 
Jak zaoy gromadk skrzatw? Drukuj
krg granatowy

Imagepwd. Maria urko 

 

      Jeli chcesz zaoy gromadk skrzatów to pamitaj, e s osoby, które bardzo chtnie Ci w tym pomog. S równie osoby, które zrobiy to przed Tob, co oznacza, e prowadzenie skrzatów jest moliwe!

Komentarze (1) | Odson: 5999

Czytaj cao...
 
Jak zorganizowa obz zgodny z instrukcj sanitarn Drukuj
krg granatowy

Imagehm. Marek Gajdziski

Poradnik, co i jak naley zrobi aby zorganizowa obóz zgodny z aktualnymi przepisami sanitarnymi i owiatowymi.

W dniu 22 maja 2008r. Gówny Inspektor Sanitarny zatwierdzi now instrukcj sanitarn dla obozów pod namiotami organizowanych w miejscach nie posiadajcych staej infrastruktury. Gównie chodzi oczywicie o obozy harcerskie. W stosunku do poprzedniej instrukcji zawiera ona szereg istotnych zmian wybitnie uatwiajcych organizacj tradycyjnego, puszczaskiego obozu harcerskiego. Poniszy poradnik stanowi prób przeoenia na jzyk „harcerski” wymogów tej instrukcji. Zawiera sprawdzone rady oraz list czynnoci które trzeba koniecznie wykona przed obozem, podczas budowy oraz w jego trakcie aby sprosta wymogom sanitarnym.    

Komentarze (6) | Odson: 15117

Czytaj cao...
 
Gry i zabawy cz. 1 Drukuj
krg granatowy

ImageAgnieszka Kosowska

Zabawa bya znana czowiekowi od samego pocztku jego istnienia.
Pedagodzy opracowali wiele definicji terminu „zabawa”. Niektórzy okrelaj j jako specjaln, naturaln, wrodzon metod uczenia si czowieka.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6927

Czytaj cao...