ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Zgoszone komentarze

Podzikowanie dla Ciebie za powiadomienie administratora o komentarzu.
Prosz uzupenij formularz by mc wysa Twoje zgoszenie.

Imi:
 
E-mail
 
Uzasadnienie zgoszenia komentarza
 
 
 

Skomentuj swoje uwagi
Dodane przez Marek Kamecki, w dniu - 03-05-2010 06:43
Poruszye nastpn stajni Augiasza zhr-u - regulamin stopni harcerskich nazywany wdzicznie "Zielonym Straszydem". 
Ot w zeszym roku dokonaem bardzo szerokiego internetowego zwiadu na ten temat i stwierdziem, e prawie nikt nie stosuje tego regulaminu, a wielu druynowych (w tym ja) nie daje go do rki swoim harcerzom wogle.  
Na miejsce tego uywa si rnego rodzaju kompediw, nakadek, wycigw itp. 
Z jednej strony to fatalna sytuacja, ale z drugiej - mona uzna to objaw zdrowia psychicznego u druynowych i ich zdolnoci do tworzenia wasnych narzdzi metodycznych - szkoda, e w undergrandowym trybie. 
 
Regulamin stopni harc. powinien zawiera trzy czci  
1. opis sylwetki dla druynowego 
2. idea stopnia dla harcerza 
3. wymagania dla harcerza 
 
Ja uywam w druynie takiego zakresu pierwszych trzech stopni nazywajc je "Wymaganiami na bieg (np.) wywiadowcy" : 
 
MODZIK 
 
Zna: 
1. Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie 
2. Symbolik lilijki i Krzya Harcerskiego 
3. Godo, barwy i hymn narodowy 
4. Nazw, zawoanie i piosenk zastpu 
5. Musztr harcerza 
6. swoj okolic, drogi i wane punkty 
 
Umie: 
1. zawiza 3 wzy 
2. porba drewno , rozpali, zagasi i zamaskowa ognisko 
3. rozpozna 5 gatunkw drzew i tropy 3 gatunkw zwierzt. 
4. spakowa plecak na biwak 
5. wskaza kierunki wg busoli, soca i gwiazd 
6. zorientowa map 
7. osadzi i naostrzy siekier, naostrzy n 
8. opatrzy drobne skaleczenie 
9. posugiwa si telefonem komrkowym i Internetem, ma swj adres mailowy 
 
 
Praktyka 
1. zdoby 5-7 sprawnoci. 
2. by na min. 3 biwakach z nocowaniem w warunkach terenowych 
3. przez 2 tygodnie prowadzi dziennik dobrych uczynkw 
 
WYWIADOWCA 
 
Zna: 
1. podstawowe wydarzenia z historii Polski i harcerstwa 
2. biografi Baden-Powella i Makowskiego  
3. oznaczenia funkcji i stopni 
4. nazwiska swoich przeoonych potrafi nawiza z nimi kontakt 
5. musztr zastpu 
6. pooenie, topografi i histori swojego miasta lub powiatu oraz poczenia komunikacyjne 
 
 
Umie: 
1. pywa, jedzi na rowerze 
2. zawiza 5 wzw niezbdnych w pionierce 
3. zastosowa rne gatunki drewna do potrzeb obozownictwa 
4. zaplanowa i rozbi biwak zastpu w tym kuchni polow, ugotowa na niej ciepy posiek, stosuje zasady ekologicznego biwakowania 
5. skompletowa i przygotowa do pracy narzdzia na obz : pi, saperk, liny, namiot 
6. pokierowa zastpem przy budowie prostych urzdze obozowych 
7. prowadzi zastp wg mapy, rysowa szkic terenu oraz szkic drogi 
8. posugiwa si alfabetem Morsea  
9. wskaza pi gwiazdozbiorw i kwadry ksiyca 
10. przewidzie pogod 
11. skorzysta z apteczki zastpu, zachowa si w razie wypadku, transportowa rannego, unieruchomi koczyn i zatamowa krwotok. 
12. posugiwa si aparatem fotograficznym i podstawowymi programami edytorskimi 
 
 
Praktyka; 
1. spdzi trzykrotnie samotnie dob w lesie  
2. by na obozie  
3. zdoby 5-7 sprawnoci 
4. wraz zastpem peni poyteczn sub  
 
WIK 
Zna: 
1. podstawowe okresy z historii Polski  
2. biografie piciu wybitnych Polakw z ostatnich 100 lat 
3. podstawowe okresy z historii harcerstwa 
4. postacie z historii harcerstwa : A. Makowskiego, A. Kamiskiego, J. Grzesiaka Czarnego, St. Broniewskiego Orsz, T. Strzembosza. 
5. sytuacj w harcerstwie, rnice pomidzy organizacjami harcerskimi 
6. struktur organizacyjn ZHR 
7. musztr druyny 
8. pooenie , topografi, histori swojego regionu , wojewdztwa oraz poczenia komunikacyjne 
umie: 
1. jedzi na nartach, konno, eglowa, wiosowa 
2. strzela z uku i broni pneumatycznej 
3. wspina si z uyciem liny 
4. skrada si , maskowa i prowadzi obserwacj 
5. prowadzi w nieznanym terenie druyn w dzie i w nocy 
6. posugiwa si GPS-em i rnymi rodzajami map 
7. w kadych warunkach terenowych zorganizowa nocleg dla druyny 
8. zaplanowa i pokierowa rozbiciem , zwijaniem obozu lub podobn prac druyny 
9. wyywi si w lesie korzystajc z darw lasu 
10. zorganizowa i pokierowa przygotowaniem posikw dla druyny w warunkach terenowych 
11. zorganizowa i poprowadzi gr terenow dla druyny 
12. stosowa sztuczne oddychanie, zaradzi w przypadku, utonicia, omdlenia, oparzenia, krwotoku, wypadku drogowego, pogryzienia przez zwierzta i owady 
13. posugiwa si aparatem cyfrowym, kamer , potrafi opracowywa materia za pomoc rnych programw komputerowych 
praktyka: 
1. by na czterech obozach w tym przynajmniej na jednym wdrownym lub  
rowerowym lub rejsie lub t.p., odby zimow wdrwk z nocowaniem w  
szaasie lub igloo 
2. zdoby 4-6 sprawnoci 
3. zorganizowa i peni sub z druyn  
4. przeby prb puszczask lub zdoby Trzy Pira  zdoby 
Miano Puszczaskie 
5. bra udzia we wsplnym dziaaniu z odmienn grup  
narodow lub religijn lub wyznaniow  
 
Jak wic wida - harcerz widzi wymagania i na nich si koncentruje - s one konkretne i wymierne. 
Dla chopca jednak waniejsze powinny by sprawnoci - zdobywanie stopnia powinno odbywa si mimochodem - dopiero krtka i konkretna prba jest w peni wiadomym momentem zdobywania stopnia. 
 
Pytanie - czy w najbliszym czasie uda si nam zmieni regulamin stopni na taki , ktry suy dobrze druynowym - czas pokae