ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Zgoszone komentarze

Podzikowanie dla Ciebie za powiadomienie administratora o komentarzu.
Prosz uzupenij formularz by mc wysa Twoje zgoszenie.

Imi:
 
E-mail
 
Uzasadnienie zgoszenia komentarza
 
 
 

Skomentuj swoje uwagi
Bez uproszcze?
Dodane przez Kohub, w dniu - 15-07-2008 09:37
Wielce Szacowny Radku! 
Jeli Ci czym uraziem, przepraszam. Nie taka bya moja intencja. Rozumiem, e piszesz szczerze: "Chciabym t dyskusj przyczyni si do zbudowania przekonywujcej argumentacji na rzecz nie picia" i w tym wanie celu przytaczasz argumenty na rzecz picia. Umiarkowanego. Taka figura retoryczna, eby nie uywa sowa socjotechnika. Advocatus diaboli, czy tak? Tym razem dobrze Ci zrozumiaem?  
OK. Tylko - przekonywujcej dla KOGO? Dla Ciebie, czy przecitnego harcerza, instruktora, rodzica (niepotrzebne skreli)? Bo w kadym przypadku argumentacja bdzie inna, a nigdy nie bdzie "bez uproszcze". Uproszczenia wynikaj ze szczupoci miejsca i czasu na przekonywanie, oraz, w tym wypadku, z przyjcia zaoenia (nie aksjomatu), i w POBUDCE dyskutuj ludzie, ktrzy maj dobr wol i przynajmniej podstawow wiedz o temacie. Dresiarza w bramie nie prbowabym przekonywa do abstynencji bez uzbrojonej obstawy. Ad rem: 
 
1. To oczywiste, e istnieje rnica midzy pijastwem a korzystaniem z alkoholu. Gdybym by zoliwy (bo oczywicie nie jestem), napisabym wrcz, e korzysta z alkoholu mona bez alkoholu. Odwoam si do zblionego przykadu z Kodeksu Karnego, ktry rozrnia pojcia "uycie broni palnej" i "posuenie si broni". Z tym pierwszym mamy do czynienia gdy kto wystrzeli, choby w powietrze, bo bro suy wanie do strzelania. Z drugim, jeli kto wymusi posuszestwo groc uyciem broni, i w tym przypadku bro wcale nie musi by nabita, ani nawet prawdziwa. "Posuenie si" plastikow atrap pistoletu np. w trakcie rabunku te jest przestpstwem. Wydaje mi si (popraw mnie, jeli znowu sie myl), e o legalnym pijastwie w rozumieniu picia na umr w harcerstwie w ogle nie dyskutujemy, zatem rozrnienie jest niepotrzebne. Dyskutujemy o zasadnoci cakowitej abstynencji. Czy tak? 
 
2. Piszesz o nieszkodliwoci maych dawek alkoholu jako o czym oczywistym i bezdyskusyjnym. Teraz ja musiabym udowodni, e nie jestem wielbdem. Napisz zatem tylko, e twoje przekonanie stoi w sprzecznoci z wspczesn wiedz medyczn, ktra zna przypadki uzalenienia od alkoholu po jednym piwie. Nieliczne, to prawda. Dylemat ten rozstrzygno te prawo polskie (dysponujce lepszym aparatem poznawczym ni kady z nas) wprowadzajc zakaz prowadzenia pojazdw po spoyciu alkoholu niezalenie od jego iloci i od kultury picia reprezentowanej przez kierowc. Daj si zapa policji za kierownic po lampce wina, przekonaj policjantw i sd e Twoje zachowanie byo absolutnie nienaganne, wwczas i ja poczuj si przekonany. Na razie pozwl mi zachowa intuicyjn wiar w szkodliwo kadego promila. 
 
3."Umiarkowane spoywanie alkoholu jest przejawem cnoty umiaru"- tym razem susznie zaznaczasz, e to Twoje zdanie. A co na temat umiarkowania, jednej z "cnt kardynalnych", mwi Katechizm Kocioa Katolickiego? "Umiarkowanie jest cnot moraln, ktra pozwala opanowa denie do przyjemnoci i zapewnia rwnowag w uywaniu dbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad popdami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwoci. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje podania zmysowe, zachowuje zdrow dyskrecj i "nie daje si uwie... by i za zachciankami swego serca" . Niejasne, prawda? Dla niektrych przyjemnoci jest urnicie si w trupa, wwczas umiarem bdzie lekki szmerek w gowie. Ale jeli kto "pragnie" maego piwka, to wanie opanowanie denia do tej przyjemnoci bdzie wyrazem umiaru. To mj argument - znowu nie aksjomat, cho poparty nauczaniem Kocioa. 
 
4. Bardzo mnie cieszy, ze jako druynowy starae si mdrze wymaga. I - jak rozumiem - przekonujesz teraz, e wymaganie abstynencji mdre nie jest. Szanuj Twoje zdanie, bo nie mam powodu nie szanowa Ciebie. Czy jednak jeste stuprocentowo pewny, e w tym przypadku Twoje zdanie jest mdrzejsze od zbiorowej wiedzy dziesitek harcerskich pokole? Nie chodzi mi o to, e zawsze wszystko dawniej byo lepsze. Chodzi o to, e REZYGNACJA z tego co JEST a nie tylko byo kiedy (bo przecie 10 punkt wci obowizuje!), musi by poparta bezwzgldnym przekonaniem o susznoci jej wprowadzenia. Jeli jeste pewny, e Twoje zdanie w tej materii jest suszne, a niesuszne byy pogldy Makowskiego, Kamiskiego, kardynaa harcmistrza Stefana Wyszyskiego, "Orszy", wikszoci pokolenia "Sz.Sz", Maryli i Tomasza Strzemboszw , mw to odwanie i wszdzie. Zapewne znaczna cz Ci usucha, pytanie tylko czy z przekonania, czy z radoci, e wreszcie kto nieomylny polunia gorset... Wiesz przecie na pewno z instruktorskiego dowiadczenia jak atwo nabra rozpdu w obnianiu wymaga. Skoro wolno kieliszeczek, to wino lepiej smakuje z papierosem. Tylko jednym przecie. Zblia si egzamin - c zaszkodzi ma dawka amfetaminki, przecie si nie uzaleniam, wicej nie wezm. Ja nie kradn, ja tylko poyczam z kasy hufca, na pewno zwrc jak tylko dorobi. Ta druhna za rok bdzie ju miaa 18 lat, a wtedy z pewnoci si z ni oeni. Byle zachowa umiar i rozsdek. A kto jest strem granic? Ja! Przecie wiem co robi. 
 
5."Spjrzmy na problemy modziey i zastanwmy si co moemy zrobi?" Wanie. Zastanwmy si zanim zaczniemy zmienia co, co si sprawdzio. Spjrzmy na przykad Holandii z jej przyzwoleniem na "odrobin za", rozpatrzmy skutki modnej do niedawna metody "wychowania bezstresowego", z ktrej cichcem si wycofano, ale nie zapominajmy te o Nowym Jorku Giulianiego i jego teorii "zero tolerancji". Jeeli czujemy si naprawd wychowawcami, zachowajmy czujno i nie negujmy mdroci konserwatyzmu. Nas te, jak lekarzy, obowizuje zasada "primum non nocere". 
ycz Ci serdecznie: "vive diu, vitamque tuam perpende" - yj dugo, i ycie swoje rozwaaj. Czy gdzie nie zgrzeszye pych, zadufaniem. Czy waciwie odczytae znaki czasu - bo fakt, e tak wielu opowiada si przeciw abstynencji w harcerstwie nie jest rozstrzygajcy. W wychowaniu nie obowizuje demokracja i wikszo nie zawsze ma racj. Niestety. To byoby zbyt proste.