ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Zgoszone komentarze

Podzikowanie dla Ciebie za powiadomienie administratora o komentarzu.
Prosz uzupenij formularz by mc wysa Twoje zgoszenie.

Imi:
 
E-mail
 
Uzasadnienie zgoszenia komentarza
 
 
 

Skomentuj swoje uwagi
A ja to widz tak...
Dodane przez Krzysiek, w dniu - 30-06-2008 18:02
Nie brzydzibym si ideami zmiany tego fragmentu, bo wbrew pozorom jest to bardzo odpowiedzialne podejcie do rzeczy. 
 
Na pocztek - poegnabym kadego instruktora, ktry amie ten fragment. Skoro instruktor woli cichcem pi, zamiast wywoa twrcz dyskusj, jest niehonorowy i nieszczery wobec ogu, a nie do tego chcemy wychowywa przez przykad wasny. 
 
Wypiszmy sobie wychowawcze plusy i minusy tego fragmentu: 
 
PLUSY: 
- ksztatowanie mocnego charakteru 
- promocja indywidualizmu (nie bd taki jak wszyscy) 
- elitarno, wyjtkowo harcerstwa 
- bardzo wane: staa gotowo do suby innym (choby prowadzenia samochodu w razie wypadku na imprezie) 
- uniknicie (tylko czy aby nie pozorne?) wszelkich patologii zwizanych z alkoholem, ktre mona by byo dugo wylicza 
- jeli od niepenoletnich wymagamy abstynencji, musimy od siebie wymaga jej tym bardziej 
 
MINUSY: 
- Po odejciu z harcerstwa ci, ktrzy przestrzegali ten punkt s mniej dojrzali (nie potrafi uywa alkoholu odpowiedzialnie) od swoich kolegw, ktrzy go nie przestrzegali. Innymi sowy, zakaz ten wychowuje do niedojrzaoci. 
- forma zakazu - efekt odbicia, na zakaz chopcy odpowiadaj jego zamaniem (a przecie chcemy oddziaywa nie tylko na grzeczne dzieci swoich kochanych rodzicw) 
 
Pomimy wszystkie argumenty zwizane z mod, nowoczesnoci, tradycj, zalenoci liczebnoci Zwizku od brzmienia tego fragmentu czy faktem, e instruktorzy go nie przestrzegaj. Nie dostosowujmy si do fali, a zastanwmy si nad wzgldami wychowawczymi. 
 
Ja z tego, e nie pij i nigdy nie piem jestem dumny, zreszt lubi ama standardy. Ale sprawia to, e nie mog swoim harcerzom pokaza bardzo wanej rzeczy: umiaru. Abstynencja, wbrew pozorom, zwaszcza narzucona przez rodowisko, moe by ogromnym problemem. Moe zniszczy zwizki, nawet maestwa. Jeli jedno pije, a drugie z tego tylko drwi, nic dobrego z tego nie wynika. 
 
Trzeba stan w prawdzie, zdj otoczk tabu, odej od zatargw i szczerze na amach caego zwizku o tym porozmawia, a na pewno dojdziemy do tego, jak powinno by.